Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt – Hvidovre Genbrugsplads

Hvidovre Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse og truffet afgørelse om ikke-VVM pligt til Hvidovre Genbrugsplads.
2. maj 2017
Hvidovre Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Hvidovre Genbrugsplads, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre.

I tillægget gives der tilladelse til, at der gennemføres permanent døgnåbent.

I forbindelse med sagens behandling er der foretaget en VVM-screening, hvor det er vurderet, at den nye åbningstid kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af VVM-redegørelse.

Miljøgodkendelsen og det materiale, der har ligget til grund for sagens behandling, kan ses hos Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Tillægget til miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af klageberettigede og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. En eventuel klage sendes via Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk til Hvidovre Kommune. 

Klagen skal via Klageportalen være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt dvs. den 30. maj 2017. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til for Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.