Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 515 for AV Miljø

Kommunalbestyrelsen offentliggør forslag til Lokalplan 515 for AV-Miljø
2. december 2014
Kommunalbestyrelsen offentliggør forslag til Lokalplan 515 for miljølossepladsen AV-Miljø på Kystholmen 97 på Avedøre Holme. Forslaget er fremlagt indtil den 27. januar 2015.
Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Vi skal have dine bemærkninger senest den 27. januar 2015, kl. 12.00.
Send dem via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til bt@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Forslag til Lokalplan 515 (pdf)

Midlertidige retsvirkninger
Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering
Planforslaget er blevet screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har vurderet, at der skal gennemføres miljøvurdering, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. Miljøvurderingen offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.

Miljøvurdering af Lokalplan 515 (pdf)