Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 460 for Avedøre Landsby

Kommunalbestyrelsen offentliggør forslag til Lokalplan 460 for Avedøre Landsby
2. december 2014

Kommunalbestyrelsen offentliggør forslag til Lokalplan 460 for Avedøre Landsby. Forslaget er fremlagt indtil den 30. januar 2015.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget. Vi skal have dine bemærkninger senest den 30. januar 2015, kl. 12.00.
Send dem via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til bt@hvidovre.dk, eller pr. brev til Hvidovre Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Forslag til Lokalplan 460 (pdf)

Midlertidige retsvirkninger
Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.


Miljøvurdering

Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter planloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Klage skal være indgivet inden tirsdag d. 30. januar 2014.

Du kan klage på to forskellige måder: 
  • Gennem Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ’Klageportal’.
  • Send en mail eller et brev til Hvidovre Kommune, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Send klagen til bt@hvidovre.dk eller som brev til Hvidovre Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.