Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Midlertidig vilkårsændring til Hvidovre Genbrugsplads

Hvidovre Kommune har meddelt midlertidig vilkårsændring til Hvidovre Genbrugsplads, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, der giver mulighed for tømning af containere mandag til fredag fra kl. 5:00.
1. april 2020

I/S Amager Ressourcecenter (ARC) har søgt om udvidelse af åbningstiden på Hvidovre Genbrugsplads, så der i en begrænset periode er mulighed for tømning af containere på pladsen allerede fra kl. 5. 

Efter anbefaling fra KL og efter retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed er det blevet besluttet at genåbne alle landets genbrugspladser fra tirsdag den 31. marts 2020.  Det er vurderet, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne genbrugspladser for private nu, hvis det sikres, at de borgere, der kommer på genbrugspladsen, holder afstand til hinanden og til personalet, så der ikke opstår situationer, hvor borgerne kommer i tæt kontakt.

ARC har i ansøgningen oplyst, at antal tømninger vil ligge på ca. 10 stk. om dagen fra mandag til fredag fordelt ud over tidsrummet kl. 5:00-8:00.

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at der kan være en risiko for overskridelse af støjkravet i nattetimerne (kl. 22-7). Det vurderes dog ikke til at være kritisk, da genbrugspladsen er beliggende i industriområde.

På den baggrund gives midlertidig vilkårsændring til det ansøgte i en tidsbegrænset periode gældende fra 1. april 2020 og frem til 27. april 2020 med mulighed for forlængelse.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse på tlf.: 3639 3589 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk frem til 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Miljø- og Fødevareklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.