Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Miljøgodkendelse Avedøre Autoophug ApS

Hvidovre Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Avedøre Autoophug ApS, Avedøreholmen 70, 2650 Hvidovre.
3. januar 2020

Miljøgodkendelsen omfatter Autoophugning (autogenbrug).

Miljøgodkendelsen og det materiale, der har ligget til grund ved sagens behandling, kan ses hos Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af klageberettigede og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. En eventuel klage sendes via Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk til Hvidovre Kommune.

Klagen skal via Klageportalen være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt dvs. den 31. januar 2020. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.        

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse på tlf.: 3639 3589 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk