Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Miljøgodkendelse BG-Beton

Hvidovre Kommune har givet Miljøgodkendelse til BG-Beton Kanalholmen 20.
20. februar 2019

Hvidovre Kommune har d. 19.02.2019 meddelt Miljøgodkendelse til BG-Beton Kanalholmen 20 2650 Hvidovre.

CVR-nummer: 33885199

P-nummer: 1024307359

Godkendelsen kan hentes her Miljøgodkendelse

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, kan kommunens afgørelse i denne sag påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelseslovens § 98-100 nævnte interesseorganisationer i det omfang, at de er klageberettigede i den konkrete sag.

 

En eventuel klage sendes fra Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal via www.naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk til Hvidovre Kommune.

 

Klagen skal via Klageportalen være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt dvs. den 20. marts 2019. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Miljø- og Fødevareklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.