Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forudgående høring om ny lokalplan for boliger på Svend Aagesens Allé 10

Kommunalbestyrelsen har den 28. august 2018 besluttet at gennemføre en forhøring af et revideret skitseprojekt for etageboligbebyggelse på Svend Aagesens Allé 10, før der eventuelt udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen.
11. december 2018

Den 26. september 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at forkaste forslaget til Lokalplan 136, og samtidig besluttede man, at ejer/bygherrer skulle komme med et reduceret projektforslag.

Dette har bygherre gjort med et revideret skitseprojekt dateret den 2. april 2018. Du kan se det reviderede projekt på linket forneden.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en forhøring, før der eventuelt udarbejdes en ny lokalplan, med afsæt i det reviderede skitseprojekt. Forhøringen er ikke et lovkrav, men har sin baggrund i at kommunalbestyrelsen ønsker at give naboer, grundejere, virksomheder og andre interessenter en mulighed for at blive hørt tidligt i planprocessen.

Nyt projekt
Den almene administrationsorganisation FA09 ønsker at opføre i alt 228 nye boliger. Der er tale om en ny etageboligbebyggelse med ældre-, handicap- og ungdomsboliger. Bebyggelsesprocenten vil i det reviderede projekt blive reduceret fra 145 til 139.

I det reviderede projekt består bebyggelsen fortsat af to boligblokke i to etager, hvorfra der stikker punkthuse op – men nu kun i tre etager, dvs. i alt fem etager.  Der vil ikke blive opsat altaner på punkthusene. Taghaverne oven på den toetages bygning afskærmes desuden mod jernbanen og parcelhusene syd for bebyggelsen, og de sydvendte vinduer i punkthusene er reduceret og afskærmet.

Den to-etages bebyggelse vil få en højde på cirka 7 m plus et 1,8 m højt værn, der skal fjerne eventuelle indbliksgener til de tilstødende parcelhushaver. Punkthusene bliver knap 17 m høje, eksklusive elevatortårne.

Revideret skitseprojekt for Svend Aagesens Allé 10 (pdf)

Offentlig høring
Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til det reviderede projekt. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens beslutning om igangsættelse af en ny lokalplan. Høringsperioden er den 11. december 2018 til den 20. januar 2019. Vi skal derfor have dine bemærkninger senest den 20. januar 2019.

Send dine bemærkninger som mail til pom@hvidovre.dk, eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Borgermøde
I forbindelse med den forudgående høring afholdes der et borgermøde den 3. januar 2019, kl. 18-20, på Immerkær 42, 2650 Hvidovre. Borgermødet vil ligeledes omhandle den samtidige, forudgående høring om ændret anvendelse for Immerkær 42.