Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dagsorden - Kommunalbestyrelsen den 9. september 2014

(Tillægsdagsorden)

Der opstod en fejl ved indlæsning af data om mødet!

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (V)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle Adelborg (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Karl Erik Høholt Jensen (V)
 • Kashif Ahmad (H)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Maria Staghøj Durhuus (A)
 • Mette Dencker (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Tommy Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Der gøres opmærksom på, at nærværende dagsorden, dagsordenpunkt og det til dagsordenspunktet fornødne materiale ikke er udsendt inden 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet og styrelseslovens § 8, stk. 4 er derfor ikke overholdt. Dette skyldes, at et medlem af Børne- og undervisningsudvalget på udvalgets møde torsdag den 4.9.2014, efter udsendelse af kommunalbestyrelsens dagsorden har anmodet om at få en af udvalgets sager på til behandling i kommunalbestyrelsen, jfr. styrelseslovens § 11. Det er dog forvaltningens vurdering, at sagen ikke kan udsættes, idet sagen omhandler dispensation fra folkeskolelovens § 17 og dermed er af hastende karakter og derfor skal behandles på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. De to 0 klasser på Præstemoseskolen som sagen omhandler er fordelt og eleverne er ved at finde sig til rette i deres klasser. Elever og forældre har behov for at få en afklaring af, om der fortsat skal være to klasser eller om der skal etableres en tredje klasse. Herudover har skolen behov for en afklaring i forhold til planlægning af undervisning, lærerbesætning, lokalebrug og økonomi fremadrettet i forhold til årgangen. På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at der kan træffes beslutning i nærværende sag efter styrelseslovens § 8, stk. 5 uanset, at 4 dages fristen ikke er overholdt, da sagen ikke tåler udsættelse.

Indholdsfortegnelse