Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Økonomiudvalget den 19. april 2021

Mødefakta

Dato: Mandag den 19. april 2021
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Sollentuna 1 + 2 + 3

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Marianne Rosenkvist (Ø)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Steen Ørskov Larsen (UP)
 • Torben N. Rasmussen (V)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

Mødet blev gennemført som videomøde, jf.§ 7 i bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

 

Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige udvalgsmedlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter i medfør af § 5 i bekendtgørelse nr. 1884 af 7. december 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

 

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

Borgmesteren orienterede om COVID-19 situationen i Hvidovre, herunder nedlukning af Avedøre Sogn, samt at politiske møder, herunder kommunalbestyrelsesmøder, indtil videre afholdes på Teams.


3. Rekruttering af ny skoleleder til Dansborgskolen

Beslutningstema

Rekruttering af ny skoleleder til Dansborgskolen

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende at der indledes et rekrutteringsforløb til ansættelse en ny skoleleder til Dansborgskolen med forventet tiltrædelse 1. august 2021.
 2. at udpege tre repræsentanter fra Økonomiudvalget som skal sidde i ansættelsesudvalget.
 3. at godkende stillingsprofil, henvisningsannonce samt procesplan.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte, at der indledes et rekrutteringsforløb til ansættelse af en ny skoleleder på Dansborgskolen med forventet tiltrædelse 1. august 2021.

 

Ad 2. Økonomiudvalget udpegede følgende tre repræsentanter fra Økonomiudvalget til at indgå i ansættelsesudvalget: Helle Adelborg (A), Kenneth F. Christensen (A) og Anders Wolf Andresen (F)

 

Ad 3. Økonomiudvalget godkendte stillingsprofil, henvisningsannonce og procesplanen.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet denne sag.

 

Skolelederstillingen på Dansborgskolen er blevet vakant, da nuværende leder har ønsket at fratræde for pensionering.

 

Direktøren anbefaler, at rekrutteringsprocessen opstartes.

 

Jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen 24. september 2013 sammensættes ansættelsesudvalget således, når der skal ansættes skoleledere:

 

 • Skolebestyrelsen udpeger 1-2 repræsentanter som skal indgå i ansættelsesudvalget.
 • Relevant MED-udvalg udpeger 1-2 medarbejderrepræsentanter som skal indgå i ansættelsesudvalget. Medarbejderrepræsentanterne bør have en relevant relation til stillingen som skoleleder.
 • Referencedirektøren for området indgår i ansættelsesudvalget.
 • Ledelsen på skolen udpeger 1 ledelsesrepræsentant som skal indgå i ansættelsesudvalget.
 • Center for Skole og Uddannelse udpeger 1 ledelsesrepræsentant som skal indgå i ansættelsesudvalget.
 • Centerchefen for Skole og Uddannelse indgår i ansættelsesudvalget.
 • Økonomiudvalget udpeger 3 repræsentanter som skal indgå i ansættelsesudvalget.

 

Medarbejderrepræsentanterne, ledelsen samt skolebestyrelsen på Dansborgskolen har været inddraget i udarbejdelse af stillingsprofil.

 

Stillingsopslaget vil blive annonceret på elektroniske medier.

Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter i forbindelse med rekrutteringsprocessen afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i Center for Skole og Uddannelse.

 

Personalemæssige konsekvenser

Skolelederen ansættes på kontraktvilkår jfr. overenskomst for ledere m.fl. indenfor undervisningsområdet.

 

Såfremt ansøgeren er tjenestemand i den lukkede gruppe, har pågældende krav på at fortsætte i denne ansættelsesform

 

Bilag

 1. Procesplan Dansborgskolen (pdf)
 2. Stillingsprofil skoleleder Dansborgskolen (pdf)
 3. Henvisningsannonce - Dansborgskolen (pdf)

4. Rekruttering af skoleleder Engstrandskolen

Beslutningstema

Rekruttering af ny skoleleder til Engstrandskolen

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget

 1. at godkende at der indledes et rekrutteringsforløb til ansættelse en ny skoleleder til Engstrandskolen med forventet tiltrædelse 1. august 2021.
 2. at udpege tre repræsentanter fra Økonomiudvalget som skal sidde i ansættelsesudvalget.
 3. at godkende stillingsprofil, henvisningsannonce samt procesplan.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

Ad 1. Økonomiudvalget godkendte, at der indledes et rekrutteringsforløb til ansættelses af en ny skoleleder på Engstrandskolen med forventet tiltrædelse 1. august 2021.

 

Ad 2. Økonomiudvalget udpegede følgende tre repræsentanter fra Økonomiudvalget til at indgå i ansættelsesudvalget: Helle Adelborg (A), Kenneth F. Christensen (A) og Anders Wolf Andresen (F)

 

Ad 3. Økonomiudvalget godkendte stillingsprofil, henvisningsannonce og procesplanen.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet denne sag.

 

Stillingen som skoleleder til Engstrandskolen er blevet vakant.

Direktøren anbefaler, at rekrutteringsprocessen opstartes.

 

Jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen 24. september 2013 sammensættes ansættelsesudvalget således, når der skal ansættes skoleledere:

 

 • Skolebestyrelsen udpeger 1-2 repræsentanter som skal indgå i ansættelsesudvalget.
 • Relevant MED-udvalg udpeger 1-2 medarbejderrepræsentanter som skal indgå i ansættelsesudvalget. Medarbejderrepræsentanterne bør have en relevant relation til stillingen som skoleleder.
 • Referencedirektøren for området indgår i ansættelsesudvalget.
 • Ledelsen på skolen udpeger 1 ledelsesrepræsentant som skal indgå i ansættelsesudvalget.
 • Center for Skole og Uddannelse udpeger 1 ledelsesrepræsentant som skal indgå i ansættelsesudvalget.
 • Centerchefen for Skole og Uddannelse indgår i ansættelsesudvalget.
 • Økonomiudvalget udpeger 3 repræsentanter som skal indgå i ansættelsesudvalget.

 

Medarbejderrepræsentanterne, ledelsen samt skolebestyrelsen på Engstrandskolen har været inddraget i udarbejdelse af stillingsprofil.

 

Stillingsopslaget vil blive annonceret på elektroniske medier.

Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter i forbindelse med rekrutteringsprocessen afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter i Center for Skole og Uddannelse.

Personalemæssige konsekvenser

Skolelederen ansættes på kontraktvilkår jfr. overenskomst for ledere m.fl. indenfor undervisningsområdet.

 

Såfremt ansøgeren er tjenestemand i den lukkede gruppe, har pågældende krav på at fortsætte i denne ansættelsesform

Bilag

 1. Udkast til jobannonce leder Engstrandskolen (docx)
 2. Procesplan - med medlemmer af ansættelsesudvalget. (pdf)
 3. Stillingsprofil Skoleleder Engstrandskolen (pdf)

5. Orientering - Analyse om erhvervsudvikling og lokal erhvervsservice under corona

Beslutningstema

Der er i januar 2021 udarbejdet en analyse af erhvervsudviklingen i de lokale virksomheder. Økonomiudvalget orienteres om hovedkonklusionerne fra analysen samt om den kommunale erhvervsservice i efteråret 2020 og vinteren 2020/2021.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget
 

 1. at tage analysen ”Erhvervsudvikling i danske kommuner under coronakrisen - Hvidovre Kommune” samt orientering om kommunal erhvervsservice under corona til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

Økonomiudvalget tog analysen ”Erhvervsudvikling i danske kommuner under Corona krisen - Hvidovre Kommune”, samt orientering om kommunal erhvervsservice under Corona, til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv har udarbejdet sagen.

 

Under behandling af handleplan 2021-2022 for Erhvervs-og vækststrategien d. 15. marts 2021 bad udvalget om en orientering om hvordan virksomhederne i Hvidovre har klaret sig igennem coronakrisen og hvilke tiltag kommunen har lavet.

 

Analyse af erhvervsudviklingen i Hvidovre Kommune under corona

Konsulentfirmaet Irisgroup blev bedt om at udarbejde en analyse, der skulle supplere kommunens egne undersøgelser om hvordan de lokale virksomheder har klaret sig gennem corona-krisen. Analysen blev færdig i januar 2021 (bilag 1: Erhvervsudvikling i danske kommuner under coronakrisen - Hvidovre Kommune.).

 

Analysen konkluderer bl.a. at:

1)     Hvidovre har oplevet en relativ stor stigning i ledigheden. Primært fordi Hvidovre kom fra et meget lavt udgangspunkt.

2)     En større andel af virksomhederne i Hvidovre har søgt om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger end virksomhederne i sammenligningskommunerne.

3)     Hvidovre har en iværksætterrate på niveau med sammenligningskommunerne.

4)     Antallet af konkurser har været på niveau med tidligere år.

 

Den kommunale erhvervsservice under corona

Kommunens erhvervsservice har været tilpasset virksomhedernes ændrede vilkår. Følgende liste over særlige tiltag affødt af corona er en opdatering af den liste som blev fremlagt for udvalget d. 20. april 2020:

Fremrykning af betalinger (straksbetalinger). Fungerer til udgangen af juni 2021.

 • Tilbud om test fra mobile testenheder (PCR-test) på produktionsvirksomheder, butikscentre, byggepladser og uddannelsesinstitutioner (TEC).
 • Ekstra numre af nyhedsbrevet ErhvervsNyt med information om lønkompensation og kompensation for faste omkostninger med henvisning til kontaktpersoner i Erhvervshus Hovedstaden.
 • Kommunikation om tilbud fra Erhvervshus Hovedstaden, der relaterer sig til genstart fx digitalisering og grøn genstart.
 • Løbende kontakt til virksomheder der kunne have brug for sparring og rådgivning fra kommunen.

Analysens konklusioner om virksomhederne brug af hjælpepakker, iværksætteri under corona og konkurser, samt udpluk af input fra virksomhederne fremlægges til mødet af centerchef for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv, Hanne Rasmussen

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 15. april 2021, at der skulle udarbejdes et orienteringspunkt om virksomhederne i Hvidovre, og hvordan de har klaret sig igennem Coronakrisen.

 

Den 20. april 2020 blev Økonomiudvalget under pkt. 4 orienteret om kommunens bidrag til at hjælpe virksomhederne under covid-19.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Hvidovre - Erhvervsudvikling under corona-krisen - januar21 (pdf)

6. Beslutning om overførsler af mindreforbrug på driften fra 2020 til 2021

Beslutningstema

I forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet for 2019 skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen jf. bevillingsreglerne, tage stilling til overførsel af restbevillinger fra 2020 til 2021 på driften. Dette sker af hensyn til tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige og stabile drift.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tillægsbevilling på i alt 56 mio. kr. vedrørende overførsel af restbevillinger på driftsområdet fra 2020 til 2021 godkendes. Restbevillingerne overføres til de respektive servicedriftsområder i 2021
 2. at tillægsbevilling på 6 mio. kr. vedrørende overførsel af en del af restbevillinger på skoleområdet fra 2020 til 2022 godkendes
 3. at tillægsbevilling på 22,3 mio. kr. vedrørende forventet tilbagebetaling af bloktilskud som følge af mindreforbrug på overførselsindkomstområderne godkendes
 4. at godkende, at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen med 78,3 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Økonomiudvalget bemærker, at de konkrete handleplaner for skolerne skal forelægges udvalget.

 

Ad 3. Anbefales godkendt.

 

Ad 4. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

 

For at institutioner og øvrige driftsområder kan tilrettelægge en så hensigtsmæssig økonomisk planlægning som mulig, giver kommunens regler for overførsel mellem årene, rammerne for at overføre mindre-/merforbrug fra det ene budgetår til det efterfølgende.

 

Hvert år opgøres, hvor meget af mindre-/merforbruget fra det forgangne regnskabsår, der - af hensyn til ovenstående - foreslås overført til indeværende budgetår. Overførselsbeløbet beregnes på grundlag af det korrigerede budget. Når der foretages overførselsberegning, sker det generelt efter konkret vurdering af overførselsposterne inden for de vedtagne overførselsregler.

 

Overførsler kan opdeles i tre kategorier:

 

 1. Overførsel – kontraktvirksomheder (omfatter de af kommunens institutioner, der har en driftskontrakt)
 2. Overførsel efter særlige regler (omfatter puljer og eksternt finansierede projekter)
 3. Overførsel på øvrige driftsområder (omfatter de konti, der ikke er omfattet af de to førstnævnte)

 

Af de vedtagne overførselsregler fremgår:

 

Ad 1. For kontraktvirksomhederne gælder, at mindreforbrug på driften op til 5 % tilfalder virksomheden, mens merforbrug overføres til virksomheden med 100 %. Med vedtagelsen af nye Principper for Økonomistyring vil den automatiske overførselsadgang på 5 % være nedsat til 3 % ved kommende overførsler fra 2021 til 2022.

 

Ad 2. Overførsel efter særlige regler (puljer m.v.) sker som udgangspunkt med 100 %.

 

Ad 3. For så vidt angår øvrige driftsområder overføres mindreforbrug på serviceområder, hvor det er logisk i forhold til et forventet udgiftspres. Dog er der enkelte undtagelser, som eksempel vintervedligeholdelse, det brugerfinansierede område (renovation) og udgifter til overførselsindkomster (lovbundne udgifter). Disse er undtaget fra overførselsadgang.

 

Overførsler fra 2020 til 2021 - drift

 

Der er et samlet mindreforbrug på kommunens skattefinansierede driftsområder på 46,4 mio. kr. Der foreslås, at der overføres 62 mio. kr. på driftsområder inden for servicerammen og 22,3 mio. kr. på de områder, der er omfattet af budgetgarantien.

 

Der overføres dermed som udgangspunkt mere end det samlede mindreforbrug. Dette skyldes bl.a. coronarelaterede nettomerudgifter, hvortil der ikke er givet tillægsbevilling til i 2020 samt merforbrug på hjemmeplejen/sygeplejen, som ikke overføres.

 

Der er samlet indmeldt corona-relaterede merudgifter på ca. 28 mio. kr. fordelt med 18 mio. kr. på kontraktinstitutionerne og 10 mio. kr. på øvrige driftsområder. Udgifterne på kontraktinstitutionerne dækker især over ekstra personale, rengøring (selvejende) og manglende indtægter. På de øvrige driftsområder telte, vaske, ekstra personale og rengøring på kommunale institutioner.

 

Udgangspunktet for kompensation for kontraktinstitutionernes coronarelaterede udgifter, er at institutionen - i princippet - skal have det samme økonomiske grundlag ved indgangen til 2021, som var tilfældet ved indgangen til 2020.

 

Det betyder konkret, at

 

 • Hvis en kontraktinstitution har et merforbrug, der skyldes coronarelaterede udgifter, kompenseres udgiften.
 • Hvis institutionen har et mindreforbrug, skal institutionen selv dække de coronarelaterede udgifter inden for den normale budgetramme, dog således at overførslen fra 2019 til 2020 ikke skal anvendes til finansiering af de coronarelaterede udgifter.

 

Af de indmeldte 18 mio. kr. i corona-relaterede merudgifter kompenseres institutionerne for 11 mio. kr., idet en del af institutionerne har kunnet afholde coronaudgifterne inden for budgetrammen og uden at anvende eventuelle overførte midler fra 2019.

 

For så vidt angår de øvrige driftsområder er coronamerudgifterne afholdt, men da områderne ikke overfører mer- eller mindreforbrug, påvirkes områdets budget for 2021 ikke heraf.

 

 

Den nærmere specifikation af det samlede overførselsbeløb på 62 mio. kr., herunder andelen, der vedrører det kontraktstyrede område, fremgår af bilag.

 

Af de i alt 17,16 mio. kr. på de kontraktstyrede områder vedrører de ca. 12 mio. kr. almenskolerne og kommunens egne specialundervisningstilbud. I 2019 var der et lignende mindreforbrug på skolerne, og efterfølgende blev det besluttet, at 7,2 mio. kr. overførtes til 2021 i stedet for til 2020. Med mindreforbruget på ca. 12 mio. kr. i 2020 og en overførsel fra 2019 på ca. 7 mio. kr. vil der – såfremt hele mindreforbruget overføres til 2021 - således ligge knap 20 mio. kr. i skolernes driftsbudgetter ud over den ordinære tildeling i 2021. Det foreslås derfor, at 6 mio. kr. af de 12 mio. kr. overføres til 2022. Det foreslås ligeledes, at der udarbejdes handleplan for hver skoles nedbringelse af de markante mindreforbrug.

 

Overførsler fra det foregående budgetår betyder i praksis, at servicedriftsbudgettet i 2021 løftes med et tilsvarende beløb, så kommunens korrigerede servicedriftsbudget overstiger den fastsatte serviceramme. Såfremt hele det korrigerede budget forbruges i 2021, er der risiko for, at kommunen bliver omfattet af sanktionsreglerne. Erfaringsbaseret vil der dog også blive overført midler fra 2021 til 2022, hvilket der ikke er taget højde for i det korrigerede budget.   Med en forholdsmæssig stor overførsel skal der dog være ekstra fokus på at servicerammen ikke overskrides som følge af overførslerne fra 2020.

 

Udviklingen i forbruget følges nøje ved de løbende økonomirapporteringer med henblik på at iværksætte eventuelle tiltag, hvis der tegner sig et merforbrug på servicerammen.

 

Kommunen fik med aftale mellem KL og regeringen tildelt en midtvejsregulering af overførsler på 70,0 mio. kr. som følge af forventning om stigende ledighed. Hvidovre Kommune har imidlertid ikke haft ekstra udgifter svarende til dette og det vurderes, at kommunen skal tilbagebetale i alt 22,3 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskud (A-dagpengefinansiering) og budgetgaranti. Dette er normalt ikke omfattet af overførselsreglerne på driften, men Center for Økonomi og Personale foreslår, at disse mindreudgifter i 2020 overføres til 2021 til imødegåelse af tilbagebetalingen af midlerne via bloktilskuddet i 2021.

Politiske beslutninger og aftaler

Overførselssagen skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2020, som ligeledes behandles på Økonomiudvalgsmødet den 19. april 2021 og Kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2021.

Økonomiske konsekvenser

Der gives tillægsbevilling på 62 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler samt 22,3 mio. kr. vedrørende de budgetgaranterede områder – i alt 84,3 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2021 og 2022, idet det foreslås, at 6 mio. kr. vedrørende skolerne overføres til 2022.

 

Kassebeholdningen ultimo 2020 indeholder disse uforbrugte driftsmidler. Samlet set over budgetårene 2020, 2021 og 2022 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 42, stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

 

Af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring kapitel 3.10 fremgår overførselsregler for driften kan overførsel finde sted efter de til enhver tid gældende regler i årsbudgettet for overførsel mellem budgetår.   

 

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, aflægger Økonomiudvalget kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren (nu: indenrigs- og boligministeren) fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser og skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Driftsoverførsler 2020 til 2021 (pdf)

7. Beslutning om overførsler af mindreforbrug på anlæg fra 2020 til 2021

Beslutningstema

I forlængelse af udarbejdelsen af årsregnskabet 2020, skal Kommunalbestyrelsen jf. bevillingsreglerne tage stilling til overførsel fra 2020 til 2021 af uforbrugte rådighedsbeløb. Dette sker af hensyn til det fortsatte arbejde på de enkelte anlægsprojekter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tillægsbevilling på 59,08 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2020 til 2021 af restbevillinger (uforbrugte rådighedsbeløb) godkendes. De uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 overføres til de respektive projekter i 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

 

For at sikre fortsættelsen af de igangværende projekter ansøges der - som vanligt - om en fortsat finansiering i 2021 svarende til restbevillingerne fra 2020. Overførslen omfatter restbevillinger på anlæg, som er defineret som rådighedsbeløb, hvortil der er givet anlægsbevilling samt køb og salg af ejendomme. Overførsel kan foretages inden for det enkelte projekt.

 

Det samlede bruttoanlægsforbrug ultimo 2020 på de omfattede projekter udgør 172,5 mio. kr., mens indtægterne udgør 7,1 mio. kr. Af vedhæftede bilag fremgår alene de anlægsprojekter, hvor der søges overførsel af restbevillinger. Tabellen i bilaget viser for hvert projekt: anlægsbevilling, forbrug ultimo 2020, rådighedsbeløb i 2020, forbrug i 2020 samt det ansøgte overførbare restbeløb samt bemærkninger til de enkelte overførselsforslag.

 

Der foreslås samlet overført i alt 59,08 mio. kr. fordelt på de enkelte projekter, heraf 62,92 mio. kr. til anlægsudgifter og -3,83 mio. kr. til anlægsindtægter.

 

Godt halvdelen af overførslerne skyldes ude fra kommende forhold, som kommunen ikke har indflydelse på, en mindre del afventer byggetilladelse eller politisk afklaring, mens de resterende projekters forløb og dermed afholdelse af udgifter har ændret sig i det forgangne år.

 

Ved en vurdering af udviklingen i anlægsoverførsler gennem de seneste år, kan følgende opgøres:

 

Fra 2019 til 2020:   11,8 mio. kr. 

Fra 2018 til 2019:   62,3 mio. kr.

Fra 2017 til 2018: 105,2 mio. kr.

Fra 2016 til 2017: 104,5 mio. kr.

Fra 2015 til 2016:   83,2 mio. kr.

Fra 2014 til 2015:   72,9 mio. kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Overførselssagen skal ses i relation til Hvidovre Kommunes Regnskab 2020, som ligeledes behandles på Økonomiudvalgsmødet den 19. april 2021 og Kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2021.

Økonomiske konsekvenser

Administration foreslår, at der gives tillægsbevilling på 59,08 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen i 2021.

 

Kassebeholdningen ultimo 2020 indeholder disse uforbrugte rådighedsbeløb. Samlet set over budgetårene 2020 og 2021 er der derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 42, stk. 7 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet.

 

Af Hvidovre Kommunes Principper for Økonomistyring kapitel 4.4.6 fremgår overførselsregler for driften kan overførsel finde sted efter de til enhver tid gældende regler i årsbudgettet for overførsel mellem budgetår.   

 

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, aflægger Økonomiudvalget kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren (nu: indenrigs- og boligministeren) fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser og skal i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Overførsler anlæg 2020 til 2021 (pdf)

8. Beslutning om Hvidovre Kommunes Regnskab 2020

Beslutningstema

Med denne sag overdrager Kommunalbestyrelsen kommunens årsregnskab for 2020 til revisionsmæssig gennemgang.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte at overdrage Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2020 til revisionsmæssig gennemgang.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

 

Af Styrelseslovens § 45 fremgår, at Økonomiudvalget skal aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen. Det skal ske således, at Kommunalbestyrelsen kan overdrage regnskabet til kommunens revision senest den 1. maj efter regnskabsåret.

 

Herefter gennemfører revisionen sin gennemgang af årsregnskabet, og revisionen skal afgive beretning om resultatet af revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni.

 

Administrationen indarbejder evt. bemærkninger til revisionens beretning før beretningen forelægges for Økonomiudvalget, som derefter afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen, senest på mødet i august.

 

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling af revisionsberetningen – herunder de afgørelser Kommunalbestyrelsen måtte have truffet i forbindelse hermed – skal det reviderede regnskab indsendes til tilsynsmyndigheden inden udgangen af august måned.

 

Årsregnskabet for 2020

Kommunens årsregnskab for 2020 er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser og på det bevillingsniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastsat – funktion 2. niveau.

 

Regnskabsmaterialet indeholder årsberetning, autoriserede opgørelser samt regnskabsbemærkninger og forklaringer til afvigelser mellem budget og regnskab for de enkelte udvalg.

 

Der redegøres nærmere for årsregnskabets hovedtal under økonomiske konsekvenser. Disse er:

Resultat af ordinær drift                                   175,8 mio. kr.

Resultat af det skattefinansierede område            10,4 mio. kr.

Resultat i alt                                                      -3,0 mio. kr.

Ændring af likvide aktiver                                  187,9 mio. kr.

Likviditet pr. 31.12.2020                                   539,7 mio. kr.

 

I det nedenstående vises regnskabsopgørelsen for 2020. Regnskabsresultatet er sammenholdt med henholdsvis oprindeligt budget og korrigeret budget (oprindeligt budget tillagt de tillægsbevillinger, Kommunalbestyrelsen har givet i 2020).

Regnskabsopgørelse i mio. kr.

Budget 2020

Korrigeret budget

Regnskab 2020

A. Det skattefinansierede område

 

 

 

Indtægter

 

 

 

Skatter

2.901,2

2.881,2

2.880,0

Tilskud og udligning

1.018,8

1.103,8

1.117,6

Indtægter i alt

3.920,0

3.985,0

3.997,6

Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

 

 

 

Byudvikling, bolig og miljø

-89,8

-84,4

-83,5

Transport og infrastruktur

-117,3

-99,2

-95,1

Undervisning og kultur

-759,3

-775,3

-759,9

Sundhedsområdet

-322,3

-339,3

-318,1

Sociale opgaver og beskæftigelse

-2.077,1

-2.157,1

-2.159,0

Fællesudgifter og administration

-445,7

-449,8

-411,6

Driftsudgifter i alt

-3.811,5

-3.905,2

-3.827,3

Driftsresultat før finansiering

108,5

79,8

170,4

Renter m.v.

16,7

17,9

5,4

RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

125,2

97,7

175,8

Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)

 

 

 

Byudvikling, bolig og miljø

-37,6

-64,2

-48,9

Transport og infrastruktur

-9,2

-16,8

-10,2

Undervisning og kultur

-60,6

-82,7

-66,6

Sundhedsområdet

0,0

-1,3

0,0

Sociale opgaver og beskæftigelse

-43,8

-57,3

-34,6

Fællesudgifter og administration

-1,2

-5,8

-5,2

Anlægsudgifter i alt

-152,3

-228,1

-165,4

 

 

 

 

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

-27,1

-130,5

10,4

B. Forsyningsvirksomheder

 

 

 

Drift (indtægter - udgifter)

-5,3

-4,7

-13,4

Anlæg (indtægter - udgifter)

0,0

0,0

0,0

RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

-5,3

-4,7

-13,4

C. RESULTAT I ALT (A + B)

-32,5

-135,2

-3,0

 

Bemærkninger til regnskabsresultatet

I det vedhæftede regnskab er der givet en detaljeret gennemgang af regnskabet for 2020, hvortil der henvises.

 

Dog kan følgende overordnede forhold nævnes:

 

Det samlede resultat udviser et underskud på 3,0 mio. kr. Det samlede resultat udtrykker forskellen mellem de samlede indtægter og de samlede udgifter til drift og anlæg og renter – både til det skattefinansierede og brugerfinansierede område. I det oprindelige budget var der forventet et underskud på 32,5 mio. kr., mens der i det korrigerede budget var et forventet underskud på 135,2 mio. kr. At der er så stor forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes i al væsentlighed, at der i det korrigerede budget efter årets begyndelse er givet bevillinger til drift og anlæg, som især omfatter overførsel af uforbrugte budgetter fra 2019 til 2020.

 

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed udviser et overskud på 175,8 mio. kr., som skal kunne finansiere anlægsudgifterne samt nettoafdrag på lån – disse poster udgør i 2020 i alt 156,3 mio. kr.

 

Resultatet af det samlede skattefinansierede område udviser et overskud på 10,4 mio. kr.  

 

Resultatet af forsyningsvirksomhederne (renovationsområdet) udviser et nettounderskud på 13,4 mio. kr. Dette betyder, at kommunens tilgodehavende hos renovationsområdet er øget i 2020.

 

Kommunalbestyrelsen havde oprindeligt besluttet, at der på finansieringssiden skulle optages lån for 31,7 mio. kr. i 2020. Der er optaget lån for 34,2 mio. kr. i regnskab 2020 svarende til den opgjorte låneramme for 2020.

 

Afdrag på lån beløber sig til 25,1 mio. kr., og finansforskydninger (forskydninger i diverse tilgodehavender og mellemværender mellem regnskabsår) udgjorde i alt 177,0 mio. kr. I måneder med ekstra store kassetræk har kommunen mulighed for at foretage en såkaldt repoforretning som alternativ til en kassekredit. Der er ved årets udgang foretaget repoforretning på 150,0 mio. kr. til at dække likviditetsbehovet i overgangen mellem 2020 og 2021. En repoforretning er et salg og køb af egne værdipapirer med få dages mellemrum, der giver kortvarig kontant likviditet. Der var tegnet en repo hen over årsskiftet til 2021.

 

Forbrug sammenholdt med korrigeret budget

Sammenholdt med det korrigerede budget (som bevillingsmæssigt ville være det forventede resultat) kan følgende kommentarer tilknyttes.  

 

Skatteindtægterne udgjorde i alt 2.888,0 mio. kr., hvilket er 21,2 mio. kr. lavere end oprindelig budgetlagt, hvilket stort set udelukkende skyldes, at kommunen - med aftale om Covid-19 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) - besluttet at udsætte opkrævningen af 2. rate 2020 af dækningsafgift af erhvervsejendomme til 2021.

 

De samlede driftsudgifter udviser et mindreforbrug på i alt 69,3 mio. kr. Mindreforbruget dækker især over servicerammeområderne med 46,4 mio. kr., beskæftigelsesområdet med ca. 15 mio. kr. og medfinansiering af sundhedsvæsnet med 11 mio. kr. Mindreforbruget på beskæftigelsesområdet er på ca. 15 mio. kr., som dog skal ses i sammenhæng med, at der er tilført 39 mio. kr. som følge af stigende coronaledighed.

 

Servicerammeområdernes mindreforbrug fordeler sig med 3,9 mio. kr. på kontraktinstitutioner, 23,7 mio. kr. vedrører puljefinansierede projekter, mens der på øvrig drift er mindreforbrug på 18,8 mio. kr. Mindreforbruget i de puljefinansierede projekter skyldes forskydninger i aktivitet. Forbruget på kontraktinstitutioner og øvrig drift indeholder de ekstraudgifter som corona har foranlediget ved årets nedlukning i form af særlige restriktioner, værnemidler, rengøring, telte, håndvaske og ekstra personale. Disse udgifter er opgjort til knap 28 mio. kr., hvoraf kommunen er kompenseret med 13,8 mio. kr. fra staten.

 

I det oprindelige budget var nettoanlægsudgiften 152,3 mio. kr. Resultatet viser en aktivitet på netto 165,4 mio. kr. og brutto 172,5 mio. kr.  Aktiviteten for 2020 har udgiftsmæssigt været højere for Hvidovre Kommune end de tidligere år og skal bl.a. ses i sammenhæng med fremrykning af anlæg som del i afbødning af effekter af corona for erhvervsvirksomheder.

 

 

Servicerammen

Hvidovre Kommune havde for 2020 en serviceramme på 2.800,3 mio. kr., hvilket svarer til det ved budgetvedtagelsen opgjorte servicebudget. Det faktiske forbrug i 2020 har været på 2.786,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på ca. 14 mio. kr. i forhold til den udmeldte serviceramme, hvilket svarer til knap 0,5 %.

 

Overførsler til 2021

Af særskilte sager om overførsel af uforbrugte midler fra 2020 til 2021, fremgår det, at der foreslås overført nettomindreudgifter på driftsområderne på i alt 62 mio. kr. og på anlægsområderne 59,1 mio. kr. til 2021.

 

Likviditetens udvikling

Overordnet set medførte aktiviteter en kasseforøgelse på 187,9 mio. kr., hvilket gjorde at kassebeholdningen steg fra 351,8 mio. kr. primo 2020 til 539,7 mio. kr. ultimo 2020. I den opgjorte kassebeholdning indgår indefrosne feriemidler for perioden 1/9-19 til 31/8-20 for ca. 180 mio. kr. Disse skal – som udgangspunkt – afregnes, når den enkelte forlader arbejdsmarkedet.

 

Likviditetsopgørslen indeholder derudover en teknisk kursregulering på 4,9 mio. kr. i forhold til kommunens formue. Ved årsafslutningen skal der beregnes kursværdi af kommunens formue pr. 31. december. Afvigelsen mellem denne beregnede kursværdi og den tilsvarende beregnede kursværdi fra året før medtages i årsregnskabets likviditetsopgørelse. Det gør den for at give et billede af, hvordan værdien af formuen den 31. december bevæger sig fra år til år.

 

Den opgjorte kursgevinst pr. 31. december 2020 på 4,9 mio. kr. afspejler den urealiserede kursgevinst af porteføljen ved udgangen af 2020.

 

 

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.

 

Budget

Korrigeret budget

Regnskab

Likvide beholdninger ultimo 2019

 

 

351.787

Primokorrektion

 

 

-42

Likvide beholdninger primo 2020

 

 

351.744

 

 

 

 

Tilgang af likvide aktiver:

 

 

 

+ / - Årets resultat

-32.452

-135.192

-3.023

+ / - Låneoptagelse

31.728

34.179

34.179

+ / - Øvrige finansforskydninger

-19.782

-19.782

176.993

Anvendelse af likvide aktiver:

 

 

 

Afdrag på lån

-23.502

-24.772

-25.119

 

 

 

 

Ændring af likvide aktiver

-44.009

-145.567

183.031

 

 

 

 

Kursreguleringer

 

 

4.923

 

 

 

 

Likvide beholdninger ultimo 2020

 

 

539.698

 

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 633,7 mio. kr. i 2020.

 

Forskellen på den opgjorte kassebeholdning og den gennemsnitlige kassebeholdning, består i at kassebeholdningen er den opgjorte kassebeholdning på en bestemt dag – ved årsregnskabet er det den 31. december. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgøres efter den såkaldte kassekreditregel, der måles som gennemsnittet af de daglige kassebeholdninger de seneste 365 dage. At der er stor forskel på disse to skyldes, at kommunen den sidste dag i måneden typisk har en lavere kassebeholdning som følge af, at lønninger og ydelser er udbetalt, samtidig med at kommunen først modtager indtægter primo den efterfølgende måned.

 

Konklusion

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at kommunens regnskab for 2020 er tilfredsstillende.

 

Dette dækker over flere forhold:

 • Hvidovre Kommune har en drift der samlet set er i balance og kommunen overholder de centrale krav om overholdelse af servicerammen.
 • Aktiviteten på anlægsområdet er højere end normalt niveau i Hvidovre, men inden for den aftalte ramme.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes Regnskab 2020 skal ses i relation til sagerne om Overførsel af bevillinger mellem 2020 og 2021 på henholdsvis Drift og Anlæg, som ligeledes behandles på Økonomiudvalgsmødet den 19. april 2021.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Efter styrelseslovens § 45, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, skal Økonomiudvalget aflægge kommunens årsregnskab til Kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Denne frist er i medfør af § 8, stk. 1 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., jf. bekendtgørelse nr. 128 af 1. februar 2019, fastsat således, at regnskabet kan afgives til revisionen af kommunalbestyrelsen inden 1. maj det følgende år.

 

Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse, jf. styrelseslovens § 45, stk. 2.

Bilag

 1. Hvidovre Kommune - Regnskab 2020 (pdf)

9. Beslutning - Principper for skoledistriktsændringer

Beslutningstema

I denne sag fremlægges forslag til principper for skoledistriktsændringer, som skal ligge til grund for fremadrettede forslag til ændringer af skoledistrikter i Hvidovre Kommune. Principperne har til formål at skabe gennemsigtighed for forældre og elever og at sikre, at der kan træffes politiske beslutninger ud fra et fagligt funderet grundlag.

 

Principperne har været i høring hos skolebestyrelser, de faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende forslaget til principper for skoledistriktsændringer.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslaget til principper for skoledistriktsændringer.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-04-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

For: Gruppe A,F,O, Ø og Steen Ørskov Larsen (UP).

 

Gruppe V afventer kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Som en del af helhedsplanen ”Fremtidens Skolestruktur” har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der løbende arbejdes med at gennemføre distriktsændringer for at imødekomme en række udfordringer, herunder

 

 • Stigende elevtal i kommunen
 • Varierende klassestørrelser skolerne imellem
 • Forskelligartet socioøkonomisk grundlag for skolerne
 • Skæve søgemønstre til folkeskolen

 

Målet med løbende distriktsændringer er at undgå det stigende pres på, samt hensigtsmæssig anvendelse af, skolernes kapacitet. Målet er ligeledes at sikre en blandet elevsammensætning for dermed at sikre pædagogisk, fagligt og økonomisk bæredygtige skoler. Derfor er det væsentligt, at det årligt vurderes, om der er behov for distriktsændringer.

 

Formålet med principper

I forbindelse med ændringer af skoledistrikter foreslås det, at disse fremadrettet fastlægges med udgangspunkt i en række grundlæggende principper. Principperne skal skabe større gennemsigtighed for forældrene, give administrationen et arbejdsredskab til at udarbejde forslag til distriktsændringer og sikre, at politikerne kan træffe beslutninger ud fra et oplyst grundlag.

 

Fem principper for skoledistriktsændringer

Administrationen har, i samarbejde med en styregruppe bestående af skolelederrepræsentanter og forældrerepræsentanter, formuleret fem principper, der skal danne grundlag for fremtidige distriktsændringer. Principperne for skoledistriktsændringer skal:

 

 • Medvirke til afstemte klassestørrelser på tværs af Hvidovres folkeskoler

 

 • Tilstræbe en blandet elevsammensætning, hvad angår elevernes socioøkonomiske baggrund

 

 • Tilstræbe en blandet elevsammensætning, hvad angår etnicitet og tosprogethed

 

 • Sikre trafikforsvarlige skoleveje for eleverne

 

 • Sikre at børn og forældre ved, hvilken distriktsskole de hører til senest den 1. september året før skolestart.

 

Ovenstående principper er ikke prioriteret i forhold til vigtighed, så der skal tages højde for dem alle ved ændringer af skoledistrikter.

 

Elevernes nærhed til distriktsskolen er væsentlig, men er ikke medtaget i principperne, da det vurderes, at elever aldrig kan få langt til skole grundet Hvidovres geografiske størrelse.

 

Ændring af skoledistrikter træder i kraft den 1. august i et givent skoleår. Nye skoledistrikter gælder for nyindskrevne 0. klasseelever det pågældende skoleår med opstart i SFO den 1. maj.

 

Elever, der allerede er indskrevet på en skole, berøres ikke af distriktsændringer, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 4. For tilflyttere på alle klassetrin gælder skoledistriktsgrænserne på indflytningsdatoen.

 

Desuden gælder Hvidovres søskendekriterie, hvor kommende 0. klasseelever med søskende på en anden skole end distriktsskolen kan optages på samme skole, hvis forældrene ønsker det.

 

Principper for skoledistriktsændringer vil første gang kunne anvendes i forbindelse med skoleindskrivningen for skoleåret 2022/23.

 

Høringssvar

Administrationen har modtaget 12 høringssvar vedrørende principper for distriktsændringer i Hvidovre Kommune. Der er bemærkninger fra Hvidovre Handicapråd, PMF/FOA, Hvidovre Lærerforening og alle skolebestyrelser. De indkomne høringssvar er vedlagt. Derudover er der vedlagt en oversigt med høringssvarene.

 

Generelt om principperne

Alle høringsparter er positive over for forslaget om at gennemføre løbende distriktsændringer for at imødekomme de udfordringer, der overordnet er omkring elevfordeling på skolerne i Hvidovre. Desuden bakker høringsparterne op om, at distriktsændringer tager udgangspunkt i en række principper, som skaber gennemsigtighed for forældrene og sikrer, at politikerne kan træffe beslutninger ud fra et oplyst grundlag.

 

Principper om afstemte klassestørrelser og blandet elevsammensætning

Overordnet set er alle høringsparter enige i de tre første principper vedrørende afstemte klassestørrelser og blandet elevsammensætning, hvad angår elevernes socioøkonomiske baggrund samt etnicitet og tosprogethed.

 

Der bliver dog fremført nogle opmærksomhedspunkter fra fire af skolerne. Det er uklart for tre af skolerne, hvad ”afstemte klassestørrelser” indebærer. Det nævnes bl.a. at afstemte klassestørrelser ikke er en garanti for, at klasserne ikke kan blive meget store, hvis kommende årgange skulle blive meget store. To af skolerne henviser til, at det er politisk besluttet, at Hvidovre Kommunes skolestruktur bygger på tresporede skoler (jf. helhedsplanen ”Fremtidens Skolestruktur”).

 

En skolebestyrelse nævner desuden, at en ændring af skoledistrikter ikke alene vil kunne sikre et mere ligeligt fordelt elevtal i klasserne og en balanceret socioøkonomisk elevsammensætning på skolerne, da forældre kan søge skoler uden for eget distrikt. Bestyrelsen mener derfor, at det vil være nødvendigt at begrænse dispensationer for valg af anden skole end distriktsskolen.

 

Princip om sikring af trafikforsvarlige skoleveje

Alle høringsparter bakker op om princippet om at sikre trafikforsvarlige skoleveje for eleverne.

 

Fem af skolebestyrelserne vurderer dog, at skolens geografiske nærhed til barnets bopæl også er vigtig, og at dette aspekt bør fremgå tydeligere i materialet. Tre af disse bestyrelser foreslår, at der tilføjes et princip om nærhed. Det er lidt forskelligt, om man mener, at trafikforsvarlige skoleveje er vigtigere end nærheden, lige så vigtigt eller mindre vigtigt.

 

De fem skolebestyrelser kobler afstand til distriktsskolen med skolevejens sikkerhed. Blandt de fem skoler nævnes det f.eks., at nærhed ikke kun handler om kilometer, men også om nærmiljø, identifikation med den lokale skole og muligheden for at mødes med kammerater fra skolen i nærområdet.

 

Desuden argumenteres der for, at det ikke nødvendigvis er den korte afstand til skolen, der afgør nærheden, men som oftest hvilke store veje der skal krydses, for at komme ind i et nyt kvarter.

 

Princip om varsling af forældre ift. barnets distriktsskole senest den 1. september

Tre skolebestyrelser forholder sig positivt til, at forældrene får besked om barnets skoledistrikt 1. september året før skolestart.

 

En enkelt skolebestyrelse mener, at tidspunktet ligger for sent i forhold til skoleindskrivningen. En enkelt bestyrelse er usikker på tidsperspektivet og synes beskrivelsen af tidsfristen er uklar.

 

En enkelt bestyrelse bakker op om princippet, men mener, at det samtidig skal være tydeligt for forældrene, hvad der kan forventes i forhold til distrikter inden for en længere horisont, f.eks. de næste tre år.

 

Resten af høringsparterne forholder sig ikke til princippet.

 

Andre kommentarer

Skolerne bakker generelt op om bevarelse af søskendekriteriet, hvor kommende 0. klasseelever med søskende på en anden skole end distriktsskolen kan optages på samme skole, hvis forældrene ønsker det.

 

To skoler savner en begrundelse for, hvorfor principperne er ikke prioriteret i forhold til vigtighed.

 

To-tre skolebestyrelser synes, at principperne er for teoretiske. Disse skoler er enten spændte på at se eller savner at høre, hvordan principperne bliver konkretiseret. Der spørges bl.a. til, hvorledes principperne vil påvirke de nuværende distrikter i praksis, og hvilke ændringer der er realistiske og mulige at foretage på baggrund af principperne. En enkelt skole spørger til, hvordan principperne administreres. Desuden efterlyses mere klarhed over betydningen for den enkelte skoles økonomi ved distriktsændringer.

 

Samlet vurdering

Administrationen tager samtlige høringssvar til efterretning, og finder ikke anledning til at foretage ændringer i materialet.

 

Administrationen vil gerne tydeliggøre, at der er tale om principper, som det efterstræbes at efterleve og ikke et facit. Det er heller ikke intentionen, at alle klasser på tværs af skolerne skal have nøjagtig lige mange elever eller at skolerne f.eks. har samme andel tosprogede. Samtidig er det vigtigt at gøre opmærksom på, at der fremadrettet vil være tale om justeringer af skoledistrikterne, og at distrikterne dermed ikke vil blive ændret radikalt.

 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkretisere, hvilke distriktsændringer, der eventuelt vil blive foretaget fremover, og derfor er det heller ikke muligt at foretage konsekvensberegninger for den enkelte folkeskole. Når der fremover bliver foreslået distriktsændringer, vil de blive baseret på den forventede elevtalsudvikling for en årrække, og derfor vil tidshorisonten som minimum være de næste tre -fire år.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019, pkt. 6, en helhedsplan for skolevæsnet kaldet ”Fremtidens Skolestruktur”.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskoleloven § 40 stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 1396 af 28. september 2020 med senere ændringer), at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolens virksomhed, herunder skolestrukturen og kommunens inddeling i skoledistrikter.

Høring

Beslutninger om skolestruktur og skoledistriktsændringer træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Der er i denne sag udelukkende tale om principper for skoledistriktsændringer. Derfor er der ikke høringspligt.

 

Forslaget har alligevel været sendt i høring, da principperne har betydning for fremtidige beslutninger om skoledistrikter. De berørte skoler er blevet hørt i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 10, 2. pkt.

Bilag

 1. Overblik over høringssvar vedr. forslag til principper vedr. skoledistriktsændringer (pdf)
 2. Samlede høringssvar vedr. forslag til principper vedr. skoledistriktsændringer (pdf)

10. Beslutning - Godkendelse af kommissorium for evaluering af genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsområdet samt af anvendelsen af Hvidovre Sundhedscenter, jf. budgetaftale 2021

Beslutningstema

Siden Hvidovre Sundhedscenter blev taget i brug, har behovene på sundheds- og ældreområdet har ændret sig. Langt flere genoptrænings- og rehabiliteringsforløb foregår med udgangspunkt i borgernes eget hjem. Aftaleparterne bag Hvidovre Kommunes budgetaftale for 2021 besluttede derfor, at der i 2021 skal ske en evaluering af genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsområdet samt anvendelsen af Hvidovre Sundhedscenter.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget skal anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende det kommissorium, som er udarbejdet for evalueringen.

 

Kommissoriet konkretiserer, hvilke elementer evalueringen vil indeholde, og hvordan den tænkes udført.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende kommissorium for evaluering af genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsområdet samt af anvendelsen af Hvidovre Sundhedscenter.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 12-04-2021

Anbefales godkendt med den tilføjelse, at det af kommissoriet skal fremgå, at der skal medtages en evaluering af, hvilke forudsætninger, der har ændret sig siden beslutningen om at indrette Sundhedscenteret, som har gjort, at Sundhedscenteret ikke benyttes i et omfang som forudsat.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Som del af budgetaftalen for 2021 besluttede aftaleparterne, at der i 2021 skal ske en evaluering af genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsområdet samt anvendelsen af Hvidovre Sundhedscenter.

 

Hvidovre Sundhedscenter blev åbnet i foråret 2018. De seneste år har centret huset funktioner som ambulant genoptræning, sundheds- og forebyggelsesaktiviteter samt en række andre aktiviteter og funktioner. Siden sundhedscentret blev taget i brug, har det vist sig, at behovene på sundheds- og ældreområdet har ændret sig. Langt flere genoptrænings- og rehabiliteringsforløb foregår med udgangspunkt i borgernes eget hjem.

 

Der skal derfor igangsættes en evaluering i 2021 af genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsområdet og sundhedscentrets anvendelse.

 

Evalueringen vil sætte fokus på kvaliteten i kommunens genoptrænings- og vedligeholdelsestræning samt de fremtidige opgaver relateret til sundhedstilbud og udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Derover vil evalueringen fokusere på anvendelsen af Hvidovre Sundhedscenter.

 

Der foreligger nu et kommissorium for evalueringen vedlagt som bilag ”Kommissorium for evaluering af genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsområdet samt af anvendelsen af Hvidovre Sundhedscenter”. Kommissoriet konkretiserer, hvilke elementer evalueringen vil indeholde, og hvordan den tænkes udført.

 

Evalueringen vil bestå af tre dele:

 1. En evaluering af kvaliteten i kommunens indsatser på genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsområdet samt anvendelsen af den bygningsmæssige kapacitet i Hvidovre Sundhedscenter.
 2. En prognose for hvorledes udviklingen i det nære sundhedsvæsen vil påvirke behovene fremover for sundhedstilbud og derved anvendelse af den bygningsmæssige kapacitet.
 3. En optegning af mulighederne for at optimere anvendelsen af den bygningsmæssige kapacitet i Hvidovre Sundhedscenter.

 

Evalueringen vil basere sig på både kvalitative og kvantitative data. Evalueringen udføres af direktionskonsulenter fra Center for Politik og Ledelse med bistand fra relevante medarbejdere i Center for Sundhed og Ældre.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 6. oktober 2020, under punkt 3, 2. behandling af budgetaftalen for 2021. Bilag 8 indeholder Politisk aftale i Hvidovre Kommune for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsens pligt til at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, følger af sundhedslovens § 140, jf. lovbekendtgørelse 903 af 26. august 2019 med senere ændringer og kommunalbestyrelsens pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysiske funktionsnedsættelser og vedligeholdelse af psykiske eller fysiske færdigheder følger af servicelovens § 86, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 med senere ændringer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Kommissorium for evaluering af genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsområdet samt af anvendelsen af Hvidovre Sundhedscenter (pdf)

11. Beslutning - Medfinansiering af driftsunderskud for Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Beslutningstema

COVID-19-pandemien har betydet en markant aktivitetsnedgang på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) og et deraf følgende driftsunderskud på i alt 9,52 mio. kr. i 2020.

Som samarbejdskommune er Hvidovre Kommune forpligtet til at medfinansiere VSK’s underskud. Udvalget orienteres om VSK’s økonomi samt Hvidovre Kommunes andel af medfinansiering. Derudover præsenteres en model for medfinansiering til godkendelse.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende udgiftsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende det fremlagte forslag til medfinansiering af driftsunderskud på danskuddannelserne ved Vestegnes Sprog- og Kompetencecenter.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-04-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse og Borgerservice har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Den 11. marts 2020 lukkede al undervisningsaktivitet på Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) ned som følge af COVID-19-pandemien. Samtidig blev integrationsindsatsen sat i bero, så der ikke blev henvist kursister fra kommunerne til sprogcenteret. Al testaktivitet på skolen blev ligeledes sat i bero, hvilket betød, at ingen kursistforløb kunne afsluttes under nedlukningen. Sidstnævnte har stor betydning for omsætningen grundet den særlige finansiering af danskuddannelserne.

Siden er der gradvist blevet åbnet for flere undervisningsaktiviteter, men perioderne med hel eller delvis nedlukning har betydet mindre aktivitet og dermed mindre omsætning for VSK.

Nedlukningen og aktivitetsbegrænsningerne i foråret 2020 har isoleret set medført et tab for VSK på danskuddannelserne i størrelsesordenen 7,8 mio. kr. i forhold til den forventede indtægt i perioden. I alt går VSK ud af 2020 med et underskud på 9,52 mio. kr. Regnskab er uddybet i det vedhæftede bilag (Årsregnskab 2020 for danskuddannelserne ved Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter).

 

Brøndby Kommune er driftskommune for VSK, og Hvidovre Kommune indgår i samarbejdet via en samarbejdsaftale. Heraf fremgår det blandt andet, at et eventuelt driftsunderskud delvist skal dækkes af de 11 samarbejdskommuner. Brøndby Kommune har, i samarbejde med VSK, fremlagt en model for medfinansiering, som der er bred opbakning til blandt brugerkommunerne. Modellen er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag (Vestegnens Sprog- og Kompetencecenters model for medfinansiering fra den 25. februar 2021).

 

Modellen indebærer:

•         At driftskommune og brugerkommuner samlet bidrager med et beløb i størrelsesordenen 6,0 mio. kr. til delvis nedbringelse af underskuddet i 2020.

•         At kommunernes bidrag, som anført i samarbejdsaftalen, sker efter deres aktivitetsandele i 2020.

•         At det resterende underskud afvikles af VSK over en kort årrække.

 

For Hvidovre Kommune betyder det en medfinansiering på i alt 578.606 kr. Fordeling af medfinansiering er baseret på antal tilbudte kursistlektioner per kommune i 2020.

 

Da Hvidovre Kommune som konsekvens af nedlukningen har sendt færre borgerepå danskuddannelse i 2020, er der et underforbrug på aktiveringsmidlerne til danskundervisning. Mindreforbruget i 2020 beløb sig til ca. 2 mio. kr. Det er dog ikke muligt på nuværende tidspunkt at bogføre medfinansiering i 2020, da regnskabet er lukket.

Politiske beslutninger og aftaler

Samarbejdsaftale vedrørende danskuddannelser for voksne udlændinge m.fl. godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 25. februar 2020.

Økonomiske konsekvenser

De forventede udgifter på 578.606 kr. i 2021 forudsættes afholdt inden for de afsatte udgifter til danskuddannelse på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets ramme, idet der som følge af nedlukningen fortsat er færre borger på danskuddannelse i 2021.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Årsregnskab 2020 for danskuddannelserne ved Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (pdf)
 2. Vestegnens Sprog- og Kompetencecenters model for medfinansiering fra d. 25. februar 2021 (pdf)

12. Beslutning - Indgåelse af aftale mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S om bæredygtige poser med annoncering

Beslutningstema

Hvidovre Bibliotekerne ønsker at indgå sponsoraftaler for en treårig periode med leverandøren DBR Medier A/Som to typer bæredygtige poser/tasker. Der vil være annoncer for lokale virksomheder mv. samt for bibliotekerne selv på poserne/taskerne, og de skal udleveres gratis eller som udlån til bibliotekernes lånere.

 

Kultur- og Fritidsudvalget skal anbefale over for Økonomiudvalget at godkende sponsorkontrakterne mellem Hvidovre Kommune og DBR Medier A/S vedrørende henholdsvis ”sukkerrørsposer” og ”lånetasker”.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget

 1. at godkende sponsorkontrakterne mellem Hvidovre Kommune og DBR Medier A/Svedrørende henholdsvis ”sukkerrørsposer” og ”lånetasker” for en treårig periode

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at kommunen fremstiller bæredygtige muleposer med logo på og sælger, således at Hvidovreborgere gøres klar på, at kommunen ønsker genbrugsposer.

 

For: Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A, O, V og Steen Ørskov Larsen (UP). Steen Ørskov Larsen(UP) med henvisning til eget forslag.

Undlader: Gruppe F.

 

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

 

Steen Ørskov Larsen (UP) stillede ændringsforslag om, at salg af poser ophører fra biblioteket, og at det overlades til borgerne selv at medbringe poser.

 

For: Gruppe Ø og Steen Ørskov Larsen (UP).

Imod: Gruppe A,O og V.

Undlader: Gruppe F.

 

Ændringsforslaget ikke vedtaget.

 

For: Gruppe A, F, O og V.

Imod: Gruppe Ø og Steen Ørskov Larsen (UP)stemmer imod med henvisning til egne forslag.

 

Økonomiudvalget godkendte sponsorkontrakterne mellem Hvidovre Kommune og DBR Medier A/S vedrørende henholdsvis ”sukkerrørsposer” og ”lånetasker” for en treårig periode.

 

Sagsfremstilling

Center for Kultur- og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Bibliotekerne sælger normalvis hvide plasticposer til bibliotekets lånere for 2 kr. Bibliotekerne ønsker, at biblioteket kan støtte op om Hvidovre Kommunes grønne ambitioner ved i stedet at tilbyde lånerne gratis poser/tasker i bæredygtige miljøvenlige materialer.

 

Leverandøren DBR Medier A/S kan levere to typer poser/tasker omkostningsfrit for bibliotekerne ved indgåelse af to sponsoraftaler, hvor lokale virksomheder og biblioteket selv kan reklamere på poserne/taskerne:

1)     ”Sukkerrørsposer”, som er CO2-neutrale og lavet af plantemateriale. Poserne har form som almindelige indkøbsposer, og skal gives gratis til bibliotekets lånere.

2)     ”Lånetasker”, som er fremstillet i et genanvendeligt materiale. Taskerne har form som store indkøbsnet i et tykt materiale, og skal udlånes til bibliotekets lånere.

 

Poserne/taskerne vil desuden have et påtryk, der markerer, at de er producerede i miljøvenlige materialer i henhold til FN’s Verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt Forbrug og Produktion”.

 

Aftalevilkår samt sponsor- og reklamepolitik

Aftalerne indgås som sponsoraftaler for en treårig periode uden opsigelsesmulighed for Hvidovre Kommune.

 

Indgår Hvidovre Kommune aftalen med DBR Medier A/S vil kommunen modtage sponsorstøtte i form af merchandise (poser/tasker påtrykt reklamer dels for kommunen selv – i form af bibliotekerne - dels for andre). Merchandise er omfattet af kommunens sponsor- og reklamepolitik, hvis formål blandt andet er at give Hvidovre Kommune mulighed for supplerende finansiering af kommunens opgaver gennem reklamering og sponsorater.

 

Af sponsor- og reklamepolitikkens principper for reklamering og sponsering afledes det, at der skal stilles krav til de reklamer, som påføres poserne, samt at der skal være plads til reklame for biblioteket selv.

Således fremgår Hvidovre Kommunes krav til annoncering i en e-mail fra leverandøren som tillæg til kontraktudkastene. (Vedhæftet som bilag: ”Kontraktudkast til sponsoraftale mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S om sukkerrørsposer”, ”Kontraktudkast til sponsoraftale mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S om lånetasker” samt ”Aftalevilkår om annonceindhold i sponsoraftaler mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S).

 

Administrationen bemærker, at HvidovreBibliotekernes hidtidige indkøb og salg af plasticposer til 2 kr. i forbindelse med udlån ikke har medført væsentlige indtægter. Overgangen til ordningen med ”sukkerrørsposer” og ”lånetasker” forventes derfor ikke at medføre væsentlige økonomiske konsekvenser for HvidovreBibliotekerne.

 

Administrationen bemærker i øvrigt, at bibliotekerne ikke har mulighed for at uddele gratis poser ved bogsalg. Det følger af gældende miljølovgivning, at bibliotekerne ved bogsalg kun kan uddele hvide plasticposer og skal opkræve 4 kr. per pose.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019, punkt 8, Hvidovre Kommunes sponsor- og reklamepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Kontraktudkast til sponsoraftale mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S om sukkerrørsposer (pdf)
 2. Kontraktudkast til sponsoraftale mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S om lånetasker (pdf)
 3. Aftalevilkår om annonceindhold i sponsoraftaler mellem Hvidovre Bibliotekerne og DBR Medier A/S (pdf)

13. Beslutning - Hvidovre Kunstråds ansøgning om tilskud fra Rådighedspuljen til kunstprojekt i Avedøre Idrætscenter

Beslutningstema

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende ansøgning fra Hvidovre Kunstråd om tilskud til realiseringen af kunstprojektet ”TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET” i Avedøre Idrætscenter ultimo 2021.

 

Hvidovre Kunstråd ansøger om et tilskud på 200.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget

 1. at godkende, at der bevilges tilskud til Hvidovre Kunstråd til brug for realisering af kunstprojektet ”TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET i Avedøre Idrætscenter, samt at beslutte tilskuddets beløbsstørrelse

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2021

Udvalget indstiller, at projektet finansieres af uforbrugte midler på udvalgets område, og at dette oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Hvidovre Kunstråd om tilskud til realiseringen af kunstprojektet ”TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET” i Avedøre Idrætscenter ultimo 2021. (Vedlagt som bilag: ”Hvidovre Kunstråds ansøgning om tilskud til kunstprojektet "TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET").

 

Baggrund

På opfordring af en bruger i Avedøre Idrætscenter initierede Hvidovre Kunstråd i 2017 en udsmykning af centerets ankomstarealer; et projekt, som ville være i tråd med kunstrådets strategi ”Kunst og Bevægelse”. Strategien knyttede an til kommunens visioner i kultur- og fritidspolitikken samt sundhedspolitikken, om at kommunens borgerne skal inviteres og inspireres til at bruge byens rum på nye aktive måder.

 

Projektet indledtes med en workshop, hvor ansatte og brugere af Avedøre Idrætscenter fremsatte deres behov og ønsker til, hvordan en kunstnerisk udsmykning kunne være med til at højne oplevelsen af stedet. Blandt andet ønskedes det, at arealerne skal anspore til fysisk udfoldelse, være rarere at ankomme til og hyggeligere at opholde sig i, samt at hovedtrappen bliver opgraderet til velkomst. (Vedlagt som bilag: ”Rapport fra workshop med brugere og ansatte i Avedøre Idrætscenter”)

 

Kunstrådet afholdte derefter i 2019 en skitsekonkurrence for tre inviterede kunstnere. Kunstnerduoen Bank og Rau’s koncept blev udnævnt som vinder af dommerkomitéen bestående af Kultur- og Fritidsudvalgets formand, centerchefen for Center forKultur og Fritid, halinspektøren i Avedøre Idrætscenter og to medlemmer af kunstrådet. (Vedlagt som bilag: Baggrund for TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET).

 

Kunstprojektet

Udsmykningen vil bestå af fire forskellige skulpturelle figurer, der benytter sig af kunstneriske greb, som alle lægger op til en kropslig og bevægelsesorienteret interaktion med værkerne. Udsmykningen tager i en bevægelse fra parkeringsplads til foyer brugerne gennem en række form- og farvemæssige forløb, der knytter an til den eksisterende arkitektur i idrætscenteret og i den omkringliggende Avedøre Stationsby. De fire skulpturer vil udfolde de nuværende ude- og inde ankomstrum til nye funktionelle og kunstneriske væresteder.

 

Finansiering

Udgifterne til projektets realisering er estimeret til ca. 1,35 mio. kr. Kunstrådet påtænker, at finansiering primært skal findes via fondsmidler. I forbindelse hermed gør kunstrådet opmærksom på, at det i forbindelse med fondsansøgninger ofte er et kriterie, at en andel af et projekt egenfinansieres. Idet kunstrådet er tilknyttet Hvidovre Kommune, betragter kunstrådet et tilskud fra kommunen som kunstrådets egenfinansiering.

Derfor ansøger kunstrådet Hvidovre Kommune om medfinansiering på 200.000 kr., svarende til 15% af udgifterne.

(Vedlagt som bilag: “Koncept for TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET inkl. budget”).

 

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. marts 2012, punkt 6, etableringen af et kommunalt billedkunstråd.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 22. maj 2012, punkt 6, vedtægter for Hvidovre Kunstråd, hvorved kunstrådet blev konstitueret.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. september 2014, punkt 21, vedtægtsændringer for Hvidovre Kunstråd angående henholdsvis beløbsstørrelsen på diæter til rådets medlemmer og placering af beslutningskompetencen hos Kommunalbestyrelsen vedrørende rådets medlemssammensætning.

 

Økonomiske konsekvenser

Der resterer inden en potentiel bevilling 324.824 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje.

 

En bevilling af det ansøgte beløb vil formindske puljen med 200.000 kr.

 

Imødekommes ansøgning fra Hvidovre Kunstråd og ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden, vil dette medføre et samlet forbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje på op til 299.875 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle formål.

 

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

 

Bilag

 1. Hvidovre Kunstråds ansøgning om tilskud til kunstprojektet "TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET" (pdf)
 2. Rapport fra workshop med brugere og ansatte i Avedøre Idrætscenter (pdf)
 3. Baggrund for TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET (pdf)
 4. Koncept for TRINET TRIBUNEN TROFÆET FÆLLESSKABET inkl. budget (pdf)

14. Eventuelt

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2021

Steen Ørskov Larsen (UP) spurgte til graffiti på Vestvolden flere steder, og om det kan fjernes. Det undersøges.

 

Anders Wolf Andresen (F)spurgte til abonnement på KommuneFokus.dk. Det undersøges.

 

Anders Wolf Andresen (F) spurgte til Nemlig.com, og kontrol af Intervare. Det undersøges.


15. Beslutning - Ansøgning om forlængelse af nedsat forpagtningsafgift samt nedsættelse af driftsomkostninger

Lukket sag

16. Beslutning - Anmodning om forlængelse af forpagtningsaftale og lejeaftale i HBC-hallen

Lukket sag

17. Beslutning - Bytoften 29, tillægsbevilling til ny daginstitution

Lukket sag