Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lyt til mødet den 17. december 2013

1. Godkendelse af dagsorden
2. Forskellige cirkulærer og meddelelser. Orientering ved Borgmesteren
3. Medlemsforslag fra SF - midlertidig lokale til A-team
4. Medlemsforslag fra liste T, forøget indsats for at sikre hjemløse en bolig
5. Redegørelse for cykelprojekt Hvidovre - Skagen, Materielgården
6. Den nye offentlighedslov - Principper for aktindsigt
7. Udmøntning af budgetreduktion i 2014, Økonomi- og Stabsforvaltningen og By- og Teknikforvaltningen
8. Finansiering af borgerrådgiver, kontrol af arbejdsklausuler og administrationsanalyse
9. Tilsyn Fritidshjem og klubber 2012
10. Forslag til konkrete børnetal 2014 for 0 - 6 års området
11. Ny fritidshjemsstruktur i Hvidovre Kommune
12. Opfølgningsredegørelse, kvalitetskontraktmål 2013, Skoleudvalgets område
13. Bolignøglen, udlejning efter særlige kriterier - Boligselskabet Friheden
14. Høring vedr. fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III
15. Opfølgningsredegørelse, kvalitetskontraktmål 2013, Social- og Sundhedsudvalgets område
16. Kvalitetsrapport for 2012/2013 for Hvidovre Kommunes skolevæsen
17. Sundhedsberedskabsplan
18. Tilskud til digitale læremidler 2012 og 2013
19. Opfølgningsredegørelse
20. Ny forpagtningskontrakt mellem Hvidovre Kommune og SBV 09 - Stationsbyen Vestegnen
21. Puljemidler til Fleksjobambassadører - tillægsbevilling
22. Puljemidler til støtte af etablering af rehabiliteringsteam
23. Omgørelse af KB-beslutning om fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift
24. Opfølgningsredegørelse på Arbejdsmarkedsudvalgets område
25. Opfølgningsredegørelse, kvalitetskontraktmål 2013, Kultur- og Fritidsudvalgets område
26. Puljemidler Læse-. skrive og regnekurser - tillægsbevilling
27. Aflæggelse af anlægsregnskaber - Teknik- og Miljøudvalget
28. Opfølgningsredegørelse på Kvalitetskontrakt 2013 Ejendoms- og Arealudvalgets område
29. Aflæggelse af anlægsregnskaber
30. Godkendelse af Beredskabsplan
31. Projekt nr. 4008, Kommunal genoptræning. Bevillingsansøgning.
32. Strandmarkens Fritidscenter. Renovering. Projekt nr. 0184. Orientering om udbedring af skimmelvækst samt bevillingsansøgning.
33. Spildevandsbetalingsvedtægter - fælles HOFOR
34. Samordning af valgperioder for HOFOR-selskaber
35. Hvidovre Kommunes Støjhandlingsplan 2013 - 2018, godkendelse
36. Opfølgningsredegørelse på Kvalitetskontrakt 2013 Teknik- og Miljøudvalgets område
37. HOFOR Vand Hvidovre - Ansøgning om garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer
38. HOFOR Spildevand Hvidovre - Ansøgning om garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer
39. HOFOR - Indgåelse af aftale om skadesløsholdelse
40. Eventuelt
41. Indstilling af 1 medlem til Bestyrelsen for Vores Rens

Spørgetid inden mødet