Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lyt til KB-møde den 18. december 2012

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren

3. Udtræden af Kommunalbestyrelsen - Milton Graff Pedersen - og valg af ny borgmester

4. Ændret udvalgssammensætning

5. Kommunens regler for overførsel fra et budgetår til det næste (rullereglerne)

6. ESCO - valg af finansieringsmodel

7. Til- og ombygning af Gungehusskolen

8. Enghøjbygningen. Nyt projekt nr. 0193. Bevillingsansøgning

9. Genplacering af Quark Centret. Projekt nr. 3425. Bevillingsansøgning

10. VVM-redegørelse for omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til Kommuneplantillæg nr. 326

11. Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009, mulighed for offentlig administration ved Naverporten

12. Forslag til Lokalplan 456 for offentlige formål ved Bødkerporten

13. Affaldshåndteringsplan 2014-2018

14. Genbrugspladsgebyr for erhverv 2013

15. Aflæggelse af anlægsregnskab - EAU

16. Mandat til afholdelse af generalforsamling i Vores Vand Holding

17. Orientering om mulighed for placering af vindmøller i Hvidovre

18. Kompetenceplan på Skoleudvalgets område

19. Kvalitetsrapport for skolerne 2011-12

20. Nyt samlet tilbud til børn og unge i socio- emotionelle vanskeligheder

21. Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud

22. Forslag til konkrete børnetal 2013 for 0 - 6 års området

23. Ferie- og Fridagsplan for skoleår 2014/2015

24. Model for næste ældrerådsvalg

25. Rebæk Søpark Kollegiet

26. Lejerbo, afd. 52 Høvedstensparken - låneoptagning

27. Revision af Hvidovre Kommunes it-sikkerhedspolitik

28. Ansøgning om lån fra Hvidovre Kommune - Hvidovre Skøjte Klub

29. Nye regler til fordeling af træningstid i kommunens indendørs idrætsfaciliteter

30. Rytterskolen - ændret brug og rengøring

31. Kommunalpolitisk Topmøde 21. - 22. marts 2013

32. Eventuelt

Spørgetid