Andre udvalg

Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er et forum for dialog og samarbejde mellem borgerne, interessegrupper og kommunens politikere og administration om miljøspørgsmål