Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 23. april 2020

Mødefakta

Dato: Torsdag den 23. april 2020
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Via Teams

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • John Berling ()
 • Kim Helmersen ()
 • Laila Munk ()
 • Lise Fejerskov Sørensen ()
 • Maria Durhuus (A)
 • Marie-Louise Peschardt Jørgensen (F)
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn (O)
 • Susanne Wad Leth ()
 • Yasir Iqbal (A)

Bemærkninger

Mødet blev gennemført som videomøde ud fra en analog anvendelse af § 7 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19). Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige medlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter ud fra en analog anvendelse af § 5 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19). Et enigt udvalg fraveg dermed – henset til omstændighederne omkring håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19) – forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkter

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage meddelelsespunkter til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2020

Meddelelse om orientering fra administrationen om anbefalinger fra Kulturministeriet som følge af Covid 19-situationen udgår som følge af punkt 4.

 

Øvrige meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Ajourføring på foreningsansøgninger og afslag
 • Bookingregler og bekræftelsestekster
 • Lokalesituation Hvidovrevej 438 – fraflytning udskudt til sommeren 2021
 • Orientering fra administrationen om anbefalinger fra Kulturministeriet som følge af Covid 19-situationen

2. Beslutning - Fordeling af træningstider i indendørsfaciliteter for sæson 2020/2021

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte, om Det Centrale Fordelingsudvalgs indstilling til fordelingen af træningstider i indendørsfaciliteter for sæsonen 2020/2021 kan godkendes.

Administrationen har bistået fordelingsudvalgets arbejde med at få foreningernes ønsker opfyldt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at godkende om Det Centrale Fordelingsudvalgs forslag til fordeling af træningstider i kommunens indendørsfaciliteter for sæsonen 2020/2021, kan følges.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Det Centrale Fordelingsudvalghar som følge af møde afholdt den 27. februar 2020 udarbejdet forslag til fordeling af træningstider i kommunens indendørsfaciliteter for sæsonen 2020/2021.

 

Fordelingsudvalget har fordelt tiderne på baggrund af foreningernes ansøgninger samt foreningernes medlemsantal. Udvalget har som udgangspunkt valgt at bibeholde nuværende fordelinger. Administrationen har bistået processen både under fordelingsmødet og efterfølgende.

Forslag til fordelinger i de enkelte anlæg er vedlagt dagsordenspunktet som bilag.

 

Administrationen bemærker, at kommunens nye digitale overvågnings- og optællingssystem ikke har været anvendt længe nok til, at brugbare data har kunne anvendes i dette års fordelingsarbejde. Data vil indgå i næste års fordelingsarbejde vedrørende sæson 2021/2022.

 

Indsigelser og kommentarer

De ansøgende foreninger har i forbindelse med årets fordeling hafen indsigelsesfrist på 14 dage, der blev forlænget med yderligere 11 dage pga. Coronavirus.

Modtagne indsigelser er oplistet nedenfor og foreligger desuden også som bilag til dagsordenspunktet.

 

Hvidovre Karateskole

 

Hvidovre Karateskole er tildelt tirsdage 16:30 – 19:30, torsdage 18:00 – 21:00 og 11:00 – 18:00.

 

Foreningen gør indsigelse mod fordelingen af gymnastiksal 1 om torsdagen kl. 16:00 – 18:00, som i det specifikke tidsrum er tildelt Boldklubben Friheden. Hvidovre Karateskole har efter eget udsagn anvendt gymnastiksal 1 i det konkrete tidsrum i hele foreningens levetid på to et halvt år, da anlægget har været ubenyttet.

Hvidovre Karateskole er interesseret i tiden, så foreningen kan udvikle yderligere.

 

Administrationen har været i dialog med Boldklubben Friheden vedrørende påstanden om manglende brug af tider i nuværende sæson. Boldklubben Friheden afviser påstanden og har svaret administrationen, at de har benyttet sig af tiderne.

 

 

 

Hvidovre Karateskole ønsker at udvide,således atforeningen disponerer over mandage, tirsdage, onsdage og torsdage 16:30 – 21:00 og søndag 11:00 – 16:00.

I de konkrete tidsrum træner Boldklubben Friheden, AOF og Frihedens Badmintonklub. Ingen af de nævnte foreninger kan undvære deres træningstider.

 

Hvidovre IF Håndbold

 

Hvidovre IF Håndbold gør indsigelse mod fordelingen af boldhallen i Avedøre Idrætscenter på tirsdage kl. 19:00 – 21:00 og på torsdage kl. 19:00 – 20:00. Foreningen har søgt tidsrummene til brug forderes ældste ungdomshold U17 og U19.

 

De ønskede tidsrum er tildelt Avedøre IF Håndbold, som råder over hallen i tidsrummenetirsdage kl. 19:00 – 22:00 og på torsdage kl. 19:00 – 22:00.

 

Administrationen har været i dialog med Avedøre If Håndbold, som kan afgive tiden 20:30 – 22:00. Foreningen ønsker at bibeholde tidsrummene tirsdage kl. 19:00 - 20:30 samt torsdage kl. 19:00 – 22:00 til deres to hold; et damesenior og et herresenior bestående af i alt 40 spillere.

 

Copenhagen Ladybugs

 

Copenhagen Ladybugs gør indsigelse mod fordelingen af boldhallen i Avedøre Idrætscenter samt Dansborghallen på onsdage i tidsrummet 19:00 – 21:00.

 

Foreningen, der kører på indendørs rulleskøjter, kan ikke længere nøjes med én gymnastiksal til deres aktiviteter og sørger derfor en hal. Foreningen har fået tildelt gymnastiksalen i Avedøre Idrætscenter om tirsdagen kl. 18:00 – 20:00 som i indeværende sæson.

 

Hvidovre Attack Floorball Club har fået tildelt boldhallen i Avedøre Idrætscenter, og HIF Håndbold har fået tildelt Dansborghallen om onsdagen i det ønskede tidsrum. Hverken Hvidovre Attack Floorball Club og HIF Håndbold kan undvære deres tildelte tider. 

 

Copenhagen Crusaders

 

Copenhagen Crusaders gør indsigelse over fordelingen af ishal 2. Foreningen havde søgt onsdage 20:00 – 21:30 og lørdage 18:30 – 20:30.

 

Tiden om onsdagen er tildelt Hvidovre Skøjteklub og Hvidovre Isstok, som deler ishallen i tidsrummet 20:00 – 22:00.

 

Copenhagen Crusaders havde søgt tiden om lørdagen i ishal 2 18:30 – 20:30, med henvisning til at hallen, i indeværende sæson, ofte har stået tom i dette tidsrum. Tiden var tildelt Hvidovre Ishockey.

 

Administrationen har været i dialog med Hvidovre Ishockey vedrørende muligheden for, at Copenhagen Crusadersfår noget tid om lørdagen, men foreningen kan ikke undvære noget af den tildelte tid i den næstkommende sæsonaf hensyn til afvikling af kampe mm.

 

Copenhagen Crusaders er tildelt tiden fredage 21:30 – 23:00. Det er for sent på dagen for foreningens U10-drenge og -piger at træne i dette tidsrum

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget nedsatte på mødet den 6. december 2018 Det Centrale Fordelingsudvalg til behandling af ønsker for tider i kommunens anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven §§ 21 og 22, som beskriver kommunalbestyrelsens ansvar for; i prioriteret rækkefølge, at anvise egnede lokaler og udendørsanlæg til folkeoplysende foreninger.


3. Beslutning - Fordeling af Medlemstilskud 2020

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende fordelingen af medlemstilskud for 2020.

 

For at imødekomme lokale foreningers akutte behov for økonomisk hjælp som følge af Covid19-situationen, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 30. marts 2020 en delvis forudbetaling af medlemstilskuddene.  Enkelte foreninger har således allerede modtaget en delvis, foreløbig udbetaling af årets tilskud, og vil qua den nærværende fordeling således kunne modtage den resterende del af deres samlede, berettigede tilskud.  

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at godkende fordelingen af medlemstilskud for 2020 til de ansøgende folkeoplysende foreninger

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2020

Godkendt.

 

Administrationen udarbejder notat om dobbeltmedlemsskab i Hvidovre Atletik og Motion og notat om aktiviteter i foreningerne TASK og Copenhagen Crusaders.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

De frivillige folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune kan søge om medlemstilskud til

brug for udgifter til foreningens medlemmer under 25 år og handicappede medlemmer.

 

Frem til 2019 kunne folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune ansøge om aktivitetstilskud, men aktivitetstilskudsordningen blev i 2019 ændret til den nuværende medlemstilskudsordning gældende fra 2020.

 

Folkeoplysningsudvalget skal godkende oplæg til fordeling af årets tilskud.

Fordelingen er beregnet ud fra foreningernes digitale ansøgninger i Foreningsportalen samt angivne medlemstal til CFR (Centrale Forenings Register).

 

Forudbetaling af årets medlemstilskud

For at imødekomme lokale foreningers akutte behov for økonomisk hjælp som følge af den aktuelle Covid19-situation, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 30. marts 2020 en delvis forudbetaling af medlemstilskuddene.  Forudbetalingen indebar udbetaling af et acontobeløb til de ansøgende foreninger svarende til halvdelen af de beløb, som de respektive foreninger modtog i aktivitetstilskud i 2019.

 

Følgende foreninger har således allerede modtaget en delvis, foreløbig udbetaling af årets tilskud:

 

 • Hvidovre Ishockey Klub – 91.455 kr.
 • Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafd. – 376.205 kr.
 • Hvidovre Atletik & Motion – 109.545 kr.
 • Hvidovre Volleyball Klub – 83.080 kr.

 

 

Som følge af den nærværende fordeling vil ovenstående foreninger således modtage den resterende del af deres samlede, berettigede tilskud. Foreningernes samlede tilskudsbeløb fremgår af vedlagte bilag.  

 

 

Baggrund for årets fordeling

Medlemstilskuddene fordeles på baggrund af foreningernes indberettede medlemstal til CFR (Centrale Forenings Register).

 

Beregningsmodellen bag medlemstilskudsordningen er besluttet af en arbejdsgruppe nedsat af Folkeoplysningsudvalget. Administrationen har på baggrund af beregningsmodellen udarbejdet oplæg til fordeling af medlemstilskud.

 

Medlemstilskuddet er faktorinddelt, og fordelingen beregnes på baggrund af følgende:

 • Faktor 1 (264,90 kr.) gives til medlemmer mellem 0-6 år. samt medlemmer mellem 19-24 år.
 • Faktor 2 (529,80 kr.) gives til medlemmer mellem 7-12 år samt handikappede medlemmer uanset alder
 • Faktor 3 (794,70 kr.) gives til medlemmer mellem 13-18 år.

 

Det bemærkes, at medlemstilskud ikke kan overstige den enkelte forenings indtægt fra egenbetaling fra medlemmerne under 25 år (via kontingenter og øvrig deltagerbetaling).

 

Foreninger, der på baggrund af fordelingsnøglen bevilges et mindre medlemstilskud i 2020 end det bevilgede aktivitetstilskud i 2019, vil blive kompenseret svarende til 2/3 af tilskudsnedsættelsen i 2020 samt 1/3 i 2021 (på betingelse af, at tilskudsnedsættelsen overstiger 15% og minimum 5.000 kr. - dette gælder ingen foreninger i 2020.).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2019 arbejdsgruppens nye model for beregning af medlemstilskud til de folkeoplysende foreninger med en overgangsordning over 2 år, gældende fra 2020.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 30. marts 2020 en delvis forudbetaling af årets medlemstilskud til ansøgende foreninger. 

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2020 budgetteret med 5.430.400 kr. på folkeoplysningsudvalgets ramme til

Medlemstilskud.

 

Den foreslåede fordeling medfører et forbrug på 5.430.294 kr.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 15 som beskriver kommunalbestyrelsens pligt til at yde tilskud til for

børn og unge under 25 år, jf. Folkeoplysningslovens §§ 1 og 14.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.


4. Beslutning – Fastholdelse af budgetterede tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed i 2020 mv.

Beslutningstema

I kølvandet på den aktuelle COVID 19-situation oplever flere foreninger og aftenskoler økonomiske udfordringer som følge af aflyste aktiviteter og undervisningstimer mv.

 

For at afbøde de økonomiske konsekvenser for området har Kulturministeren iværksat en midlertidig bekendtgørelse, der giver kommuner mulighed for at fravige rammerne, folkeoplysningsloven ellers sætter for udbetaling af kommunale tilskud; herunder fastholdelse af de tilskud, som foreninger og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningerne. 

Bekendtgørelsen har været sendt i høring hos Hvidovre Aftenskoleråd, der har givet en række anbefalinger til, hvordan den ekstraordinære håndtering af tilskudsrammerne forvaltes bedst muligt i Hvidovre Kommune.

 

Folkeoplysningsudvalget skal på denne baggrund godkende, at Hvidovre Kommune følger Kulturministeriets anbefaling, således at alle allerede budgetterede og udmeldte tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed i 2020 fastholdes, og at tilskud udbetalt a conto til planlagte aktiviteter, der grundet krisen må aflyses, ikke kræves tilbagebetalt.

 

Udvalget skal desuden godkende, at aftenskoler i 2020 kan aflægge regnskab for aktiviteter, der har måttet aflyses som følge af nedlukningen, og at den fremtidige tilskudsfordeling på aftenskoleområdet i 2022 udarbejdes på baggrund af regnskabet for 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende, at alle allerede budgetterede og udmeldte tilskud til foreninger og aftenskoler i 2020 fastholdes, og at tilskud til planlagte aktiviteter, der grundet krisen må aflyses, ikke kræves tilbagebetalt
 2. at godkende, at aftenskoler i 2020 kan aflægge regnskab for aktiviteter, der har måttet aflyses som følge af COVID 19-situationen
 3. at godkende, at den fremtidige tilskudsfordeling på aftenskoleområdet i 2022 udarbejdes på baggrund af regnskabet for 2019

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2020

Ad 1., 2., og 3. Godkendt.

 

Administrationen udarbejder en orienteringsmail til foreningsområdet vedrørende lokaletilskud mm.

 

Dagsordenspunktet omhandler den folkeoplysende voksenundervisning og ikke foreningsområdet, som der står anført i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Center for kultur- og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Nedlukningen som følge af COVID 19-situationen har medført, at flere folkeoplysende foreninger og aftenskoler har måtte aflyse planlagte aktiviteter, undervisningstimer, stævner mv. med økonomiske konsekvenser til følge. Foreninger og aftenskoler har eksempelvis stået til at miste kommunale tilskud grundet de aktiviteter, der ikke gennemføres som planlagt.

 

For at imødekomme problematikken har Kulturministeren iværksat 'Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19', der giver mulighed for midlertidigt at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger folkeoplysningsloven. Dermed kan kommuner eksempelvis fortsat yde aktivitetsbaserede tilskud til lokale aftenskoler og foreninger, selvom der ikke foregår undervisning og aktiviteter som planlagt under nedlukningen.

Kulturministeren og KL har som følge heraf udarbejdet en bekendtgørelse, som direkte opfordrer kommunerne til at udbetale de tilskud, som foreninger og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningerne.

 

Administrationen har sendt bekendtgørelsen i høring hos Hvidovre Aftenskoleråd, der har givet en række anbefalinger til, hvordan den ekstraordinære håndtering af tilskudsrammerne forvaltes bedst muligt i Hvidovre Kommune. 

 

På denne baggrund henstiller administrationen til Folkeoplysningsudvalget at følge regeringens opfordring til at udbetale de tilskud, som foreninger og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningerne.

 

Folkeoplysningsudvalget skal som følge heraf godkende, at allerede budgetterede og udmeldte tilskud til lokale foreninger og aftenskoler i Hvidovre Kommune fastholdes, og at tilskud udbetalt a conto til planlagte aktiviteter, der grundet krisen må aflyses, ikke kræves tilbagebetalt; herunder tilskud til leder- og lærerløn, PEA-tilskud, lokaletilskud mv.

 

Udvalget skal desuden godkende, at aftenskoler i 2020 kan aflægge regnskab for aktiviteter, der har måttet aflyses som følge af nedlukningen, og at den fremtidige tilskudsfordeling på aftenskoleområdet i 2022 udarbejdes på baggrund af regnskabet for 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

På baggrund af Kulturministerens aktuelle bekendtgørelse om fravigelse af Folkeoplysningsloven, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 30. marts 2020, at administrationen bemyndigedes til at udbetale acontobeløb til ansøgende foreninger svarende til halvdelen af det beløb, som den enkelte forening modtog i aktivitetstilskud i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

 

Folkeoplysningslovens kapitel 4, som omhandler rammerne omkring tilskud til den

folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningslovens kapitel 8, der beskriver regnskab,

revision og tilbagebetaling af midler på voksenundervisningsområdet.

 

Folkeoplysningslovens § 15 som beskriver kommunalbestyrelsens pligt til at yde tilskud til for

børn og unge under 25 år, jf. Folkeoplysningslovens §§ 1 og 14.

Høring

'Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19' har været sendt i høring hos Hvidovre Aftenskoleråd, der har givet en række anbefalinger til, hvordan den ekstraordinære håndtering af tilskudsrammerne forvaltes bedst muligt i Hvidovre Kommune. 


5. Beslutning - Regnskab for folkeoplysende voksenundervisning 2019

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende regnskabet for tilskud til voksenundervisning for 2019. Udvalget skal ligeledes beslutte om mindreforbruget skal fordeles efter den gældende fordelingsnøgle.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at godkende regnskabet for tilskud til voksenundervisning for 2019
 2. at godkende fordeling af mindreforbrug vedrørende tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2019

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2020

Ad 1. Godkendt.

 

Ad 2. Model A godkendes med følgende bemærkninger: At principper vedrørende fordelinger ikke fraviges.

 

Ny korrigeret udregning af timeantal og undervisning blev omdelt på mødet. Det samlede mindreforbrug udgør 514.124 kr.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I 2019 har 9 folkeoplysende aftenskoletilbud modtaget tilskud fordelt på følgende poster:

 

 • Leder- og Lærerløn/undervisning (inkl. 10 %-puljen (Puljen til debatskabende aktiviteter))
 • PEA – Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige
 • SU-tilskud (Nedsat deltagerbetaling for studerende der modtager Statens Uddannelsesstøtte, som deltager i aftenskoletilbud i Hvidovre Kommune)
 • Uddannelses- og undervisningsmidler

 

Af de i alt 9 aftenskoletilbud er der 3 regionalskoler, der kun modtager PEA-midler.

 

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 514.124 kr. for regnskabsåret 2019.

 

Administrationen anbefaler, at restmidlerne fordels efter fordelingsnøglen som tilskud til undervisning (det bemærkes i den forbindelse, at der fra 10 %-puljen (Puljen til debatskabende aktiviteter), dog maksimalt kan overføres 5.000 k. til næste års pulje).

 

Den samlede regnskabsaflæggelse samt en oversigt over fordeling af mindreforbrug er vedlagt dette dagsordenspunkt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens kapitel 4, som omhandler rammerne omkring tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningslovens kapitel 8, der beskriver regnskab, revision og tilbagebetaling af midler på voksenundervisningsområdet.


6. Beslutning - Ansøgning fra Roklubben Knørrur om godkendelse som folkeoplysende forening

Beslutningstema

Roklubben Knørrur har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Foreningen har eksisteret siden 2002 som en frivillig social forening. Knørrur har haft opmagasineret sine både i Hvidovre Havn mod betaling.

Foreningen har 25 betalende medlemmer, hvoraf 1 er Hvidovreborger.

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte om hvorvidt der kan dispenseres fra kriteriet for lokaltilknytning og på denne baggrund beslutte, om Roklubben Knørrur kan godkendes som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. atdrøfte om der kan dispenseres fra kravet om lokaltilknytning
 2. at godkende Roklubben Knørrur som folkeoplysende forening iHvidovre Kommune til aktiviteten roning
 3. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (detfrivillige foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2020

Ad 1. Drøftet

 

Ad 2. og 3. Udsættes til næstkommende folkeoplysningsudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Roklubben Knørrur har fremsendt en ansøgning om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 6. december 2018, at give administrationen kompetence til at håndtere foreningsgodkendelser.

Da foreningen dog ikke lever op til lokaltilknytningskriteriet, der af Folkeoplysningsudvalget tolkes som ’ at hovedparten af foreningens medlemmer skal være bosat i Hvidovre Kommune’, vurderer administrationen, at Folkeoplysningsudvalget bør behandle nærværende ansøgning, da en godkendelse kræver, at der ekstraordinært dispenseres fra kriteriet.

 

Foreningens formål:

 • at udbrede kendskab til og færdighed i kaproning i traditionelle færøske robåde
 • at viderebringe en oldnordisk kultur, som klubbens robåde repræsenterer, og give medlemmerne mulighed for at træne i traditionelle færøske robåde
 • at skabe et godt og sundt ro-miljø gennem fællesskab
 • at virke for sporten kapronings fremme

 

Foreningen begrunder ansøgningen således:
”Roklubben Knørrur har boet i Hvidovre Havn siden 2003. Roklubben Knørrur består, siden august 2019, af to robåde, hvor der er 6 roere og en styrmand i hver.  Som medlem af Hvidovre Sejlklub Suset lejer Roklubben Knørrur en jolleplads om sommeren. Dette giver vores medlemmer i Knørrur adgang til et opbevaringsskab, toiletter og omklædning i Suset.”

 

Foreningens vedtægter:

Foreningens vedtægter lever hovedsageligt op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3 på nær lokaltilknytningskriteriet.

 

Foreningens medlemmer:

Foreningen har 25 aktive medlemmer og 10 passive medlemmer. 6 medlemmer er under 25 år.

 

Administrationen bemærker, at Færøsk kaproning kan karakteriseres som en nichesportsgren, som der ikke er mange af i hovedstadsområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 06. december 2018, at administrationen fremadrettet skulle håndtere foreningsgodkendelser og afslag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


7. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2020

René Langhorn har spurgt ind til areal overfor HBC-hallen nær den tidligere skakklubs grund og status på etablering af parkeringspladser.

 

Martin Lewinsky har spurgt ind til afholdelse af det aflyste temamøde i marts. Model om bustur i kommunen drøftes på folkeoplysningsudvalgsmødet i august.


8. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. attage stilling til hvilke sager der skal være åbne for pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2020

Alle.