Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 15. december 2016

Mødefakta

Dato: Torsdag den 15. december 2016
Mødetidspunkt: Kl. 18:30
Mødested: Fællesklublokalet Frihedens Idrætscenter

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()

Fraværende med afbud

 • Ane Skjødsholm ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Maria Durhuus ()
 • Niels Ulsing ()
 • Ole Bested ()

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser - December 2016

Beslutningstema

 • Oversigt over budgetansøgninger 2017 for permanente og korte lejemål (bilag 1.)
 • Notat om Kontrast og Dialog (bilag 5.)
 • Notat om sanktionsmuligheder ved udeblivelse fra bookede tider (bilag 2.)
 • Brugerrådsmøde Sønderkær (bilag 3.)
 • Brugerrådsmøde Avedøre Idrætscenter (bilag 4.)
 • Status på økonomien på folkeoplysningsområdet

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-12-2016

Taget til efterretning, idet Finn Blohm anbefaler, at der laves stikprøvekontrol i haller uden opsyn.


2. Folkeoplysningsudvalgets mødeplan 2017

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til placeringen af møder i 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende mødedage og tidspunkt for udvalgets møder i 2017.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-12-2016

Godkendt. Inger Lise Jansson foreslår, at temamødet i september bliver kassererkursus.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal fastsætte mødeplanen for 2017.

Det foreslås, at møderne i 2017 afholdes på torsdage og påbegyndes kl. 19.00. Der vil være spisning for udvalgets medlemmer fra kl. 18.30. Decembermødet påbegyndes kl. 18.30, hvorefter der vil være spisning kl. 19.30.

Forslag til mødedatoer:

9. februar

6. april

15. juni

17. august (tjek med budgetproces)

12. oktober

14. december

Foruden de ovenstående mødedatoer skal udvalget tage stilling til afholdelse af to temamøder, og diskutere hvilke temaer møderne evt. skal omhandle.

Der foreslås afholdt temamøde om godkendelse af nye folkeoplysende foreninger torsdag d. 4. maj kl. 18.30.

Det foreslås endvidere, at der afholdes temamøde torsdag d. 14. september kl. 18.30. Emne endnu ikke fastlagt.

Retsgrundlag

I henhold til Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden og vedtægter § 8 stk. 2 skal udvalget afholde møde mindst 1 gang i kvartalet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


3. Ansøgning om godkendelse af folkeoplysende forening - Foreningen for gratis internet gennem vedvarende energi

Beslutningstema

Foreningen Gratis Internet gennem Vedvarende Energi har rettet henvendelse til Kultur- og Fritidsafdelingen med henblik på at blive godkendt som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra Foreningen for Gratis Internet gennem Vedvarende Energi som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten elektronik- og IT-lære samt tilgrænsende aktiviteter.
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-12-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Foreningen Gratis Internet gennem Vedvarende Energi har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til betjening af elektronik og IT i et forpligtende fællesskab. 

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har 6 medlemmer, alle med bopæl i Hvidovre kommune. Foreningen har 1 medlem under 25 år og 5 over 25 år.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 5 personer, heraf 2 med bopæl i Hvidovre kommune.

Begrundelse for ansøgning:

Kultur- og Fritidsafdelingen har været i dialog med foreningen omkring en godkendelse. Foreningen ønsker at få adgang til lokaler til afholdelse af IT undervisning, elektronikhold, samt foredragsvirksomhed omkring IT og elektronik. Foreningen er blevet informeret om at foreningens overordnede formål om at tilbyde alle gratis internet ikke er et folkeoplysende formål, mens at foreningens aktiviteter til gengæld lever op til kravene i folkeoplysningsloven.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven kap. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Valhalla 77

Beslutningstema

Foreningen Valhalla 77 har søgt om at blive godkendt i Hvidovre Kommune efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Foreningen har også ansøgt om lokaletilskud til permanent lejemål "Prøvestand IV) på Avedøre Flyveplads, matr.nr. 16a, Avedøre.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra Valhalla 77 som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten paragliding
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)
 3. at godkende ansøgning om lokaletilskud til permanent lejemål fra Valhalla 77 vedr. "Prøvestand IV på Avedøre Flyveplads, matr.nr. 16 a, Avedøre”.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-12-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Valhalla 77 har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune gennem kommunens nye bookingportal. 

Formål:

Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne uddannelse i paragliding, samt forpligtende fællesskab i forbindelse hermed.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har 85 medlemmer. Foreningen har 4 medlemmer under 25 år og 81 over 25 år.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 5 personer.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen har fungeret siden 1999, men søger om godkendelse i Hvidovre Kommune, hvor foreningen har sit klublokale på Avedøre Flyveplads. Foreningen ønsker lokaletilskud til foreningens lejede lokale. Ansøgning om lokaletilskud behandles i øvrigt sammen med godkendelsen af foreningen.

Foreningen består af medlemmer fra hele københavnsområdet, men Kultur- og Fritidsafdelingen anbefaler at foreningen godkendes som hjemmehørende i Hvidovre Kommune, da foreningen holder til på Avedøre Flyveplads, der er et regionalt center for flyvebaserede foreninger.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven kap. 2. og § 25.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for puljen for lokaletilskud 2017 til foreningerne er pt. på i alt 1.220.509 kr. som skal dække både permanente og korte lejemål.

Der er indkommet budgetansøgninger for i alt 1.244.010 kr. hvilket betyder et forventet merforbrug på i alt 23.501 kr.

Jf. Folkeoplysningslovens § 25 er kommunen forpligtet til at yde tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til lokaler , herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune har besluttet at yde tilskud med 72 %.

Såfremt foreningen godkendes til lokaletilskud forventes det årlige tilskud for 2017 at udgøre 3.631 kr.

Følgende beregning ligger til grund:

Årlige driftsudgifter                                                    21.430 kr.

72 %                                                                       15.430 kr.

Yderligere reduktionsprocent 76,47 (medlemsfordeling)   11.799 kr.

Tilskud i alt                                                                3.631 kr.    


5. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - Vikingarna IF

Beslutningstema

Foreningen Vikingarna IF har søgt om godkendelse efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra Vikingarna IF som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten fodbold
 1. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-12-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vikingarna IF har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune. . 

Formål:

Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne muligheden for at spille fodbold, samt forpligtende fællesskab i forbindelse hermed.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har 14 medlemmer, hvoraf alle er under 25 år.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 8 personer.

Begrundelse for ansøgning:

Medlemmerne i Vikingarna IF har spillet fodbold sammen i mange år. De har alle baggrund i Hvidovre Kommune, og ønsker at etablere deres egen forening, der skal administrere et 7 mandshold, der spiller under Dansk Arbejderidræt.

Kultur- og Fritidsafdelingen har gennem længere tid forsøgt at Vikingarna IF til at spille i en af de eksisterende foreninger, men foreningen ønsker at være selvstændig. Foreningen er endvidere bekendt med, at det kan vise sig vanskeligt at stille en bane til rådighed for dem.  

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven kap. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2017 – Tilskud til leder- og lærerløn

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningen forslag til fordeling af tilskud til leder- og lærerløn til voksenundervisning 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende Kultur- og Fritidsafdelingens forslag til fordeling af tilskud til leder- og lærerløn til voksenundervisning 2017.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-12-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgninger fra 8 aftenskoler om tilskud til leder- og lærerløn til folkeoplysende voksenundervisning i 2017.

Forvaltningens forslag til fordeling af tilskud er beregnet ud fra det foregående regnskabsår. Da regnskaberne ikke foreligger på fordelingstidspunktet, vil der i det første halvår blive udbetalt et a conto-tilskud svarende til halvdelen af forrige års tilskud. Efter regnskabsaflæggelsen vil en ny fordelingsnøgle blive udarbejdet på baggrund af de afholdte undervisningstimer.

Retsgrundlag

Ifølge Folkeoplysningslovens § 8 ydes der tilskud til foreninger til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jfr. §§ 1 og 7.

Politiske beslutninger og aftaler

Forslag til fordeling af tilskud er beregnet ud fra de nye retningslinjer for udbetaling af tilskud til aftenskoler vedtaget på Folkeoplysningsudvalget møde den 29. juni 2015.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2017 er der afsat 2.977.214 kr.

1. rate 2017 udbetales med i alt 1.557.850 kr.

Rest til udbetaling af 2. rate 2017 udgør 1.419.364 kr.


7. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2017 - Kulturelle arrangementer

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende Kultur- og Fritidsafdelingens forslag til fordeling af tilskud til kulturelle arrangementer 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende Kultur- og Fritidsafdelingens forslag til fordeling af tilskud til kulturelle arrangementer.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-12-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

4 aftenskoler har søgt om tilskud til afvikling af kulturelle arrangementer i 2017.

Fordelingen af puljen til kulturelle arrangementer fordeles ved at den enkelte aftenskoles samlede undervisningstimer i 2015 (a) sættes i forhold til det samlede antal undervisningstimer de ansøgende aftenskoler udgør i 2015 (b) x 100. Dette giver fordelingsprocenten i forhold til nyt tilskud.

a/b x 100 = fordelingsprocenten

Den procentvise fordelingsnøgle blev ligeledes anvendt som model for fordeling af tilskud i 2016.

Forslaget til fordelingen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgninger udgør et samlet beløb på 99.000 kr.

Der er for 2017 afsat 60.016 kr. til kulturelle arrangementer. Fordelingen af beløbet er vedlagt som bilag.

For at opnå en jævn fordeling anbefaler Kultur- og Fritidsafdelingen, at SAFOLI tildeles 3.000 kr. i 2017 som i 2016.


8. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2017 - PEA- og SU-tilskud

Beslutningstema

Folkeoplysningsvalget skal godkende Kultur- og Fritidsafdelingens fordeling af PEA- og SU-tilskud for 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende Kultur- og Fritidsafdelingens fordeling af PEA- og SU-tilskud for 2017
 2. at mindreforbruget fordeles til lærer- og lederløn efter fordelingsnøglen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-12-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgninger fra 11 foreninger til PEA- og SU-tilskud (tilskud til nedsat deltagerbetaling til pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende).

3 af ansøgningerne kommer fra regionalskoler, der tilbyde handicapundervisning. Disse skoler søger kun om PEA-tilskud.

Kultur- og Fritidsafdelingens fordelingsforslag er beregnet på baggrund af de enkelte foreningers afholdte PEA og/eller SU-deltagertimer i 2015.

Retsgrundlag

Jfr. Folkeoplysningslovens § 8a kan der ydes særlige tilskud til følgende formål  jfr. § 6, stk. 2:

1)Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper.

2)Undervisning m.v., der forudsætter små hold.

3)Indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2017 er der afsat 1.378.611 kr. til PEA- og SU-tilskud.

Fordelingen af det afsatte beløb beregnes på grundlag af foreningens faktisk afholdte deltagertimer i 2015 til henholdsvis undervisning, handicap- og instrumentalundervisning samt til antal deltagere ved foredrag.

SU-tilskud ydes ikke til regionalskoler.

Kultur- og Fritidsafdelingen foreslår, at satserne for 2016 bibeholdes i 2017.

Satserne for 2016:

Almen undervisning

12,75 kr. pr. PEA- og SU-

deltagertime.

Handicapundervisning

12,75 kr. pr. PEA- og SU-

deltagertime.

Instrumentalundervisning

16,00 kr. pr. PEA- og SU-

deltagertime.

Foredrag

30,00 kr. pr. PEA- og SU-

deltager/foredrag.

Forbruget baseret på regnskabsår 2015 udgør 1.163.557,63 kr.

Dette medfører et forventet mindreforbrug på 215.053,38 kr.


9. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2017 - Uddannelse og undervisningsmidler

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningens forslag til fordeling af tilskud til uddannelse og undervisningsmidler på voksenundervisningsområdet 2017.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende Kultur- og Fritidsafdelingens forslag til fordeling af tilskud til uddannelse og undervisningsmidler på voksenundervisningsområdet for 2017 som beregnet via fordelingsnøglen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-12-2016

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra 8 aftenskoler.

Det foreslås, at budgetbeløbet for tilskud til uddannelse og undervisningsmidler fordeles forholdsmæssigt mellem de 8 aftenskoler på grundlag af de faktiske afregnede undervisningstimer for aftenskolerne.

Tilskuddet fordeles ikke til regionalskolerne.

Kultur- og Fritidsafdelingens forslag til fordelingen af tilskuddet er beregnet ved hjælp af fordelingsnøglen, og er en procentvis fordeling af de årlige aftenskoletilskud.

Ifølge fordelingsnøglens beregningsmodel sættes den enkeltes aftenskoles samlede undervisningstimer i 2015 (a) i forhold til det samlede antal undervisningstimer på området i 2015 (b) x 100, hvilket giver fordelingsprocenten i forhold til nyt tilskud.

a/b x 100 = fordelingsprocenten

Den procentvise fordelingsnøgle blev ligeledes anvendt som model for fordeling af tilskud i 2016.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Økonomiske konsekvenser

I 2017 er der afsat 105.992 kr. til tilskud til uddannelse og undervisningsmidler.

Budgettet fordeles forholdsmæssigt på grundlag af de faktiske afregnede undervisningstimer i den enkelte aftenskole (dog ikke regionalskoler).


10. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-12-2016

Alle.


11. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 15-12-2016

Finn Blohm fortæller, at Dansborghallen har 50 års jubilæum i weekenden 17./18. December.

Arne Bech spørger Kultur- og Fritidsafdelingen, om der er udarbejdet en analyse af omkostningerne til aktivitetstilskud ved en eventuel oprettelse af en fitnessforening i Hvidovre Kommune.

René Langhorn ønsker en orientering om foreningen Dialog ved det planlagte møde 9. februar 2017.