Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 17. december 2019

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 17. december 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Bemærkninger

Økonomiudvalgets beslutning til ”Beslutning om udsættelse af gebyr på byggesagsbehandling” foreligger tirsdag den 17. december 2019 og vil blive omdelt, så den kan indgå ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen samme dag. Det er administrationens vurdering, at der kan træffes beslutning i sagen efter kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5, uanset at 4 dages fristen for så vidt angår Økonomiudvalgets beslutning i sagen ikke er overholdt, da sagen ikke tåler udsættelse. Begrundelsen for den hastende proces er, at byggesagsgebyrerne ellers skulle været opkrævet fra 1. januar 2020. Det udskydes nu til 1. juli 2020.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Borgmesteren orienterede om, at Marianne Rosenkvist (Ø) indtræder i kommunalbestyrelsen pr. 1. januar 2020.


3. Godkendelse af tilstedeværende betingelser for stedfortræders indtræden m.v.

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende at betingelserne er til stede for at Marie-Louise Jørgensen, som 1. stedfortræder for Sara Benzon (F), indtræder som stedfortræder for Sara Benzon for perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. juli 2020.

 

Kommunalbestyrelsen skal desuden tage til efterretning at Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) udpeger Marie-Louise Jørgensen som medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget for perioden hvor Sara Benzon er forhindret i at varetage sine kommunale hverv, samt godkende, at borgmesteren bemyndiges til at modtage navn på personen, som Valggruppe 2 udpeger som medlem af bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole for perioden hvor Sara Benzon er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende at betingelserne er til stede for at Marie-Louise Jørgensen indtræder som stedfortræder for Sara Benzon (F) for perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. juli 2020.
 2. at tage til efterretning, at Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) udpeger Marie-Louise Jørgensen som medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget for perioden hvor Sara Benzon (F) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.
 3. at godkende, at borgmesteren bemyndiges til at modtage navn på en person som Valggruppe 2 udpeger som medlem af bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole for perioden hvor Sara Benzon (F) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Ad 1.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at betingelserne er til stede for, at Marie-Louise Jørgensen indtræder som stedfortræder for Sara Benzon (F) for perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. juli 2020.

Ad 2.
Kommunalbestyrelsen tog til efterretning, at Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø) udpeger Marie-Louise Jørgensen som medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget for perioden, hvor Sara Benzon (F) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Ad 3.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at borgmesteren bemyndiges til at modtage navn på en person, som Valggruppe 2 udpeger som medlem af bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole for perioden, hvor Sara Benzon (F) er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Sara Benzon (F) har meddelt borgmesteren, at hun er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. juli 2020 på grund af barsel.

Marie-Louise Jørgensen skal derfor, som 1. stedfortræder for SF – Socialistisk Folkeparti, indkaldes som stedfortræder for Sara Benzon for perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. juli 2020.

 

Det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

 

Det er administrationens vurdering, at betingelserne er tilstede for at Marie-Louise Jørgensen indtræder som stedfortræder for Sara Benzon for perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. juli 2020, da det er relevant for Sara Benzon at holde pågældende barsel.

 

Sara Benzon er den 5. december 2017, på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde, valgt som medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, samt bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole.

 

Efter styrelseslovens regler kan Valggruppe 2 (Gruppe F, Liste H og Gruppe Ø), som har udpeget Sara Benzon som medlem Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, besætte de to relevante udvalgspladser for perioden hvor Sara Benzon er forhindret i at varetage sine kommunale hverv, fordi der er tale om to stående udvalg. Valggruppe 2 har meddelt administrationen, at Valggruppe 2 udpeger Marie-Louise Jørgensen som medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget for perioden hvor Sara Benzon er forhindret i at varetage sine kommunale hverv. Administrationen indstiller derfor til, at det tages til efterretning, at Valggruppe 2 udpeger Marie-Louise Jørgensen som medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget for perioden hvor Sara Benzon er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

 

Da Valggruppe 2 udpeger relevante medlem af bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole, indstiller administrationen til, at det godkendes, at borgmesteren bemyndiges til at modtage navn på en person som Valggruppe 2 udpeger som medlem af bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole for perioden hvor Sara Benzon er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

 

Valggruppe 2 vil herefter skulle meddele borgmesteren, hvilken person, som Valggruppe 2 udpeger som medlem af bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole for perioden hvor Sara Benzon er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen valgte den 5. december 2017, på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde, Sara Benzon (F) som medlem af Teknik- og Miljøudvalget (punkt 4), Børne- og Uddannelsesudvalget (punkt 7), samt bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole (punkt 61).

Økonomiske konsekvenser

Sara Benzon (F) vil modtage vederlag fra Hvidovre Kommune i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. juli 2020.

 

Marie-Louise Jørgensen vil modtage vederlag fra Hvidovre Kommune i perioden fra den 1. januar 2020 til og med den 31. juli 2020, hvis Marie-Louise Jørgensen er stedfortræder for Sara Benzon i perioden.

Retsgrundlag

Efter kommunal- og regionalvalglovens § 91, stk. 1, 1. pkt. er de ikke valgte kandidater stedfortrædere for de valgte af samme liste.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 15, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 28, stk. 2, 1. pkt. kan den gruppe, der har indvalgt pågældende, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, når et udvalgsmedlem har forfald i mindst en måned.

 

Efter kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1 besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe, hvis et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori pågældende er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen.

Høring

Administrationen har hørt Sara Benzon (F) vedrørende barsel.


4. Valg af syv delegerede og syv stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2020

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal vælge syv delegerede og syv stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2020, der afholdes den 19.-20. marts 2020 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 

 1. at vælge syv delegerede og syv stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2020.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Kommunalbestyrelsen udpegede følgende:
Helle Adelborg – stedfortræder Kenneth F. Christensen.
Benthe Viola Holm– stedfortræder Anders Liltorp.
Maria Durhuus – stedfortræder Lars Gundelach Jensen.
Charlotte H. Larsen – stedfortræder René Langhorn.
Anders Wolf Andresen – stedfortræder Niels Ulsing.
1 fra Hvidovrelisten – kommer først i det nye år.
Charlotte Munch – stedfortræder Steen Ørskov Larsen.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge syv delegerede og syv stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2020, der afholdes den 19.-20. marts 2020 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

 

KL er arrangør af Kommunalpolitisk Topmøde 2020.

 

Kommunalpolitisk Topmøde 2020 danner ramme for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelse af KL’s delegeretmøde.

 

KL’s delegeretmøde er KL’s højeste myndighed.

 

Hver kommune kan vælge en stemmeberettiget delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde 2020 per hver påbegyndte 8.000 indbyggere. Hvidovre Kommune kan med sine cirka 53.000 indbyggere dermed vælge syv stemmeberettigede delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2020.

Der skal desuden vælges syv stedfortrædere for de delegerede.

 

Valget foretages under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode).

 

Kommunalpolitisk Topmøde 2020 starter den 19. marts 2020 om formiddagen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer, der skal være delegerede og stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2020, har ingen selvstændige konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter KL’s love § 3, jf. KL’s love af den 1. april 1970 med seneste ændring på KL’s delegeretmøde den 8. april 2005, er KL’s højeste myndighed delegeretmødet.

 

Efter KL’s love § 4 vælger hver medlemskommune en stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8.000 indbyggere i kommunen ved den sidste opgørelse af folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort senest tre måneder forud for delegeretmødets afholdelse. Kommunalbestyrelsen vælger de stemmeberettigede delegerede efter forholdstalsmetoden. Samtidig vælger kommunalbestyrelsen stedfortrædere for de delegerede.

 

Efter KL’s love § 5 afholdes ordinært delegeretmøde hvert år.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Studietur for Kommunalbestyrelsen

Beslutningstema

Med udgangspunkt i boligpolitikken bliver der arrangeret en studietur for Kommunalbestyrelsen til Utrecht i Holland, hvor kommunalbestyrelsen får mulighed for at se en række af de temaer, som kommunen har arbejdet med i boligpolitikken.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at medlemmerne af kommunalbestyrelsen samt syv repræsentanter fra administrationen tager på studietur til Utrecht i maj 2020.
 2. at godkende forslag til seminarer og program udarbejdet og tilrettelagt af Dansk Arkitektur Center.
 3. at godkende, at KB-samarbejdet evalueres på studieturen.
 4. at godkende budget for studieturen
 1. 2 overnatninger med fly til ca. 380.000 kr.
 2. 3 overnatninger med fly til ca. 425.000 kr.
 3. 2 overnatninger med bus til ca. 365.000 kr.
 4. 3 overnatninger med bus til ca.  415.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2019

Ad 1.

For: Gruppe A, F, V og Ø.

 

Gruppe O og C afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, F, V og Ø.

 

Gruppe O og C afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 3.

For: Gruppe A, F, V og Ø.

 

Gruppe O og C afventer kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 4.

a.

Alle imod.

 

b.

For: Gruppe A og V.

Imod: Gruppe F og Ø.

 

Gruppe O og C afventer kommunalbestyrelsen.    

 

c.

For: Gruppe F og Ø.

Imod: Gruppe A og V.

 

Gruppe O og C afventer kommunalbestyrelsen.

 

d.

Alle imod.

 

Punkt 4.b anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Ad 1.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at medlemmerne af kommunalbestyrelsen, samt syv repræsentanter fra administrationen tager på studietur til Utrecht i maj 2020.

Ad 2.
Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til seminarer og program udarbejdet og tilrettelagt af Dansk Arkitektur Center.

Ad 3.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at kommunalbestyrelsens samarbejde evalueres på studieturen.

Ad 4.
Gruppe V stillede ændringsforslag om, at der gives mulighed for at tage toget i stedet for bus og fly.
For: Gruppe Ø.
Imod: Gruppe A, F, O, C, Liste H og Gruppe V.

Ændringsforslaget bortfaldet.

a.
For: Gruppe C og Liste H.
Imod: Gruppe A, F, O, V og Ø.

b.
For: Gruppe A, ListeHog Gruppe V.
Imod: Gruppe F, O, C ogØ.

c.
For: Gruppe Ø.
Imod: Gruppe A, F, O, C, Liste H og Gruppe V.

d.
For: Gruppe F og O.
Imod: Gruppe A, C, Liste H, Gruppe V og Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte punkt 4.b med et budget for studieturen på ca. 425.000 kr. for tre overnatninger med fly.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen har i 2019 godkendt kommunens boligpolitik. Plads til flere, gode boliger til børnefamilier, unge, 50+ og ældre, huse med kvalitet og levende byrum er de centrale fokusområder. Den byudvikling Hvidovre Kommune skal igennem de kommende år skal også kunne håndtere krav til bæredygtighed, miljø og klimaforandringer. De beslutninger vi træffer i de kommende år, skal være langtidsholdbare.

 

Studieturen og de dertil knyttede seminarer har til hensigt at inspirere og give et fagligt fundament for byudviklingsprocessen i Hvidovre Kommune. Studieturen skal gerne give teoretisk praktisk indsigt i de mange muligheder og perspektiver, der er for byens udvikling.

 

Det vil være Dansk Arkitektur Center (DAC), som afholder studieturen. Forud for studieturen vil DAC afholde 3 seminarer:

 1. Strategisk byledelse
 2. Helhedsorienteret byudvikling
 3. God praksis – Og dårlig!

 

Turen går til Utrecht i Holland. Det er en meget gammel, historisk by, som i disse år oplever kraftig befolkningsvækst. Utrecht er samtidig en by, hvor der i særdeleshed er mulighed for at studere de 4 temaer, som er centrale i Hvidovre Kommunes boligpolitik. 1) Plads til flere, 2) Levende byrum, 3) huse med kvalitet og 4) gode boliger til børnefamilier, unge, 50+ og ældre.

 

Eksempelvis er der i området Leidsche Rijn forsøgt bygget forskellige typer af huse med kvalitet og samtidig er der i hele området taget hensyn til bæredygtighed og klimatilpasning. Bydelen er blevet og bliver designet i etaper, hvorved hvert kvarter får sin egen identitet og stemning. Således får byplanlæggerne og arkitekterne mulighed for at imødekomme nye udviklinger.

 

På turen vil der blive lagt vægt på at få både indtryk af de inddragelsesprocesser, der finder sted ved byudviklingen og de tekniske løsninger, der bliver anvendt rundt om i byen.

Forskellen på 2 og 3 overnatninger er, at programmet ikke bliver så tidspresset og at der undervejs er tid til at reflektere og drøfte de indtryk, der kommer på turen.

 

Undervejs på studieturen kan der stilles skarpt på en ’midtvejsstatus’ for KB, som det også blev aftalt at fokusere på, da Kommunalbestyrelsen var på sit første indledende seminar i denne valgperiode.

 

Administrationen foreslår, at deltagerkredsen er Kommunalbestyrelsens medlemmer, kommunaldirektøren og to direktører, centercheferne for Trafik og Ejendomme, Plan og Miljø, Politik og Ledelse, samt lederen af Planafdelingen.

 

Seniorprojektchef i DAC har udarbejdet forslag til seminarer og studietur (se bilag). Der er kun indgået foreløbige aftaler, hvad angår seminarer og studietur, og de endelige aftaler afventer beslutningen i kommunalbestyrelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

DAC har udarbejdet et overslag over udgifter til studieturen.
Udgifterne omfatter honorar til DAC, overnatning, transport og forplejning.

 

Med fly:

Prisen for 2 overnatninger er: ca. 380.000 kr. svarende til ca. 13.600 kr. pr. deltager

Prisen for 3 overnatninger er: ca. 425.000 kr. svarende til ca. 15.200 kr. pr. deltager 

 

Med bus:

Prisen for 2 overnatninger + 2 rejsedage tur/retur er: ca. 365.000 kr. svarende til ca. 13.000 kr. pr. deltager

Prisen for 3 overnatninger + 2 rejsedage tur/retur er: ca. ca. 415.000 kr., svarende til ca. 14.800 kr. pr. deltager


Forudsætningen er 28 deltagere for begge beregninger.

 

Der er afsat knap 1,3 mio. kr. til Kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation og en studietur vil skulle finansieres herfra.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne sag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Studietur og forløb (pdf)

6. Beslutning om fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

I denne sag fremlægges forslag til ny fremtidig skolestruktur i Hvidovre Kommune, der har til formål at sikre pædagogisk, fagligt og økonomisk bæredygtige skoler, som er forberedte til at imødekomme den fremtidige udvikling samt de udfordringer, det medfører, i form af:

 

-         Stigende elevtal

-         Flere børn med særlige behov

-         Forskelligartet socioøkonomisk grundlag for skolerne

-         Skæve søgemønstre til folkeskolen

 

Forslaget er tænkt som en helhedsplan for fremtidens skolevæsen i Hvidovre Kommune.

 

Helhedsplanen har været i høring hos skolebestyrelser, faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende helhedsplanen for fremtidens skolevæsen i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der arbejdes med en målsætning om, at alle ni folkeskoler på sigt bliver 3-sporede.

 

 1. at godkende, at der arbejdes med en målsætning om, at Præstemoseskolen udbygges med ét spor, estimeret fra skoleåret 26/27.

 

 1. at godkende, at der løbende arbejdes med at gennemføre distriktsændringer for at sikre bæredygtige skoler.

 

 1. at godkende, at 10. klassecenteret lægges sammen med Ungdomsskolen i Enghøjhuset og organiseres under Ungdomsskolens ledelse og administration pr. 1. august 2020.

 

 1. at godkende, at Hvidovre Kommunes specialskole Sporet og gruppe 1 og 2 på Holmegårdsskolen samles og flyttes til Sønderkær pr. 1. august 2020.

 

 1. at godkende, at der arbejdes med muligheden for at oprette elitelinjer på nogle af kommunens skoler.

 

 1. at godkende, at der arbejdes med muligheden for at etablere profilskoler.

 

 1. at godkende, at der arbejdes med en afdækning af muligheden for at samle Huset og C-klasserækken på Præstemoseskolen.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-11-2019

Ad 1-2.

For: Gruppe A.

Gruppe C, F, O og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

 

Ad 3.

For: Gruppe A og O.

Gruppe C, F og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

 

Ad 4.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at hvis 10. klasserne skal rykke fra Engstrandskolen, rykkes disse til Sønderkær sammen med Ungdomsskolen, så Sporet i Enghøjhuset kan blive.

 

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A, C, F og Ø.

Anbefales ikke godkendt.

 

For: Gruppe A

Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.

Gruppe C, F og Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

 

Ad 5.

For: Gruppe A.

Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.

Gruppe F, C og Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

 

Ad 6.

For: Gruppe A

Imod: Gruppe Ø

Gruppe C, F og O afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

 

Ad 7.

For: Gruppe A

Gruppe C, F, O og Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

 

Ad 8.

For: Gruppe A og Ø

Gruppe C, F og O afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-11-2019

Ad 1. - 2.
For: Gruppe A.
Gruppe F, O, C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.
For: Gruppe A og O.
Gruppe F, C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.
Gruppe O stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at hvis 10. klasserne skal rykke fra Engstrandskolen, rykkes disse til Sønderkær sammen med Ungdomsskolen, så Sporet i Enghøjhuset kan blive.

For: Gruppe O.
Imod: Gruppe A, F, og Ø.
Undlader: Gruppe C og V.
Ændringsforslaget bortfaldet.

For: Gruppe A.
Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.
Gruppe F, C ,V og Ø afventer kommunalbestyrelsen.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 5.
For: Gruppe A.
Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.
Gruppe F, C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsens behandling.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6.
For: Gruppe A.
Imod: Gruppe Ø.
Gruppe F, O, C og V afventer kommunalbestyrelsens behandling.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 7.
For: Gruppe A.
Gruppe F, O, C, V og Ø afventer kommunalbestyrelsens behandling.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 8.
For: Gruppe A og Ø.
Gruppe F, O, C og V afventer kommunalbestyrelsens behandling.
Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2019

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at der indkaldes til ekstraordinært møde i Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på drøftelse af sagen, og hvor hele kommunalbestyrelsen inviteres.
 

Ændringsforslaget vedtaget.
 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der indkaldes til ekstraordinært møde i Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på drøftelse af sagen, og hvor hele kommunalbestyrelsen inviteres.
 

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-12-2019

Ad 1.

Gruppe C stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at der arbejdes på et gennemarbejdet løsningsforslag for en ny skole på Strandmarkens Fritidscenter.

 

For: Gruppe C.

Imod: Gruppe A, F og Ø.

Undlod at stemme: Gruppe O.

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Imod: Gruppe C med henvisning til eget forslag.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Imod: Gruppe C imod med henvisning til eget forslag.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 3.

Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at distriktsændringer kun gennemføres hvert andet år.

 

For: Gruppe Ø.

Imod: Gruppe A, O, F og C.

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

For: Gruppe A, O, F, og C med den tilføjelse, at fordele og ulemper ved flydende skoledistrikter skal undersøges.

Imod: Gruppe Ø med henvisning til eget forslag.

 

Anbefales godkendt med den tilføjelse, at fordele og ulemper ved flydende skoledistrikter skal undersøges.

 

Ad 4.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at hvis 10. klasserne skal rykke fra Engstrandskolen, rykkes disse til Sønderkær sammen med Ungdomsskolen, så Sporet i Enghøjhuset kan blive.
 

For: Gruppe O.

Imod: Gruppe A, F og Ø.

 

Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Ændringsforslaget bortfaldet.

 

For: Gruppe A, F og Ø.

Imod: O med henvisning til eget forslag.

 

Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 5.

For: Gruppe A, F og Ø.

Imod: O med henvisning til eget forslag.

 

Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 6.

For: Gruppe A, O, F og C.

Imod: Ø med følgende bemærkning: ”I Enhedslisten er vi klar over at der er elever der har evner ud over det sædvanlige, og mener selvfølgelig at der skal tages et hensyn til dette, men ikke ved at oprette elitelinjer.”

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 7.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

Imod: Gruppe C.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 8.

For: Gruppe A, O, F og Ø.

 

Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

Ad 1.
Gruppe C stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at der arbejdes på et gennemarbejdet løsningsforslag for en ny skole på Strandmarkens Fritidscenter.

For: Gruppe C.
Imod: Gruppe A, F og Ø.
Undlod at stemme: Gruppe O og V.
Ændringsforslaget bortfaldet.

For: Gruppe A, F, O og Ø.
Imod: Gruppe C med henvisning til eget forslag.
Gruppe V afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 2.
For: Gruppe A, F, O og Ø.
Imod: Gruppe C med henvisning til eget forslag.
Gruppe V afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 3.
Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at distriktsændringer kun gennemføres hvert andet år.

For: Gruppe Ø.
Imod: Gruppe A, F, O og C.
Undlader: Gruppe V.
Ændringsforslaget bortfaldet.

For: Gruppe A, F, O og C med den tilføjelse, at fordele og ulemper ved flydende skoledistrikter skal undersøges.
Imod: Gruppe Ø med henvisning til eget forslag.
Gruppe V afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 4.
Gruppe O stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at hvis 10. klasserne skal rykke fra Engstrandskolen, rykkes disse til Sønderkær sammen med Ungdomsskolen, så Sporet i Enghøjhuset kan blive.

For: Gruppe O.
Imod: Gruppe A, F og Ø.
Undlader: Gruppe C og V.
Ændringsforslaget bortfaldet.

For: Gruppe A, F og Ø.
Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.
Gruppe C og V afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 5.
For: Gruppe A, F og Ø.
Imod: Gruppe O med henvisning til eget forslag.
Gruppe C og V afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 6.
For: Gruppe A, F, O og C.
Imod: Gruppe Ø med følgende bemærkning: ”I Enhedslisten er vi klar over, at der er elever der har evner ud over det sædvanlige og mener selvfølgelig, at der skal tages et hensyn til dette, men ikke ved at oprette elitelinjer.”
Gruppe V afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 7.
For: Gruppe A, F, O og Ø.

Imod: Gruppe C.
Gruppe V afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Ad 8.
For: Gruppe A, F, O og Ø.
Gruppe C og V afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Ad 1.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at der arbejdes med en målsætning om, at alle ni folkeskoler på sigt bliver 3-sporede.

Ad 2.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at der arbejdes med en målsætning om, at Præstemoseskolen udbygges med ét spor, estimeret fra skoleåret 26/27.

Ad 3.
Gruppe Ø stillede ændringsforslag om, at det anbefales godkendt, at distriktsændringer kun gennemføres hvert andet år.

For: Gruppe Ø.
Imod: Gruppe A, F, O, C, Liste H og Gruppe V.

Ændringsforslaget bortfaldet.

For: Gruppe A, F, O, C, Liste H og Gruppe V og med den tilføjelse, at fordele og ulemper ved flydende skoledistrikter skal undersøges.
Imod: Gruppe Ø med henvisning til eget forslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der løbende arbejdes med at gennemføre distriktsændringer for at sikre bæredygtige skoler.

Ad 4.
Gruppe C stillede ændringsforslag om, at 10. klasserne forbliver på Engstrandskolen.
For: Gruppe C.
Imod: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.

Ændringsforslaget bortfaldet.

Gruppe O stillede ændringsforslag om, at hvis 10. klasserne skal rykke fra Engstrandskolen, rykkes disse til Sønderkær sammen med Ungdomsskolen, så Sporet i Enghøjhuset kan blive.

For: Gruppe O og V.
Imod: Gruppe A, F, C, Liste H og Gruppe Ø.

Ændringsforslaget bortfaldet

For: Gruppe A, F, Liste H og Gruppe Ø.
Imod: Gruppe V. Gruppe O og C med henvisning til egne forslag.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at 10. klassecenteret lægges sammen med Ungdomsskolen i Enghøjhuset og organiseres under Ungdomsskolens ledelse og administration pr. 1. august 2020.

Ad 5.
For: Gruppe A, F, Liste H og Gruppe Ø.
Imod: Gruppe V. Gruppe O og C med henvisning til egne forslag jfr. indstillingens punkt 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommunes specialskole Sporet og gruppe 1 og 2 på Holmegårdsskolen samles og flyttes til Sønderkær pr. 1. august 2020.

Ad 6.
For: Gruppe A, F, O, C, Liste H og Gruppe V.
Imod: Gruppe Ø med følgende bemærkning: ”I Enhedslisten er vi klar over, at der er elever der har evner ud over det sædvanlige og mener selvfølgelig, at der skal tages et hensyn til dette, men ikke ved at oprette elitelinjer.”

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der arbejdes med muligheden for at oprette elitelinjer på nogle af kommunens skoler.

Ad 7.
For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.
Imod: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der arbejdes med muligheden for at etablere profilskoler.

Ad 8.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at der arbejdes med en afdækning af muligheden for at samle Huset og C-klasserækken på Præstemoseskolen.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har på baggrund af de sidste års skoleprognoser og tendenser på skoleområdet identificeret en række udfordringer, som Hvidovre Skolevæsen forventes at stå med i de kommende 10 år. Udfordringerne er:

 

 • Ca. 600 flere elever frem mod 2030
 • Stigning i antallet af elever, der får diagnose
 • En skæv fordeling af henholdsvis ressourcesvage og –stærke familier i de enkelte skoledistrikter
 • En markant forskel i elevernes søgemønstre til distriktsskolen

 

Administrationen har udarbejdet en samlet helhedsplan for området, der har til hensigt at imødekomme de identificerede udfordringer i de kommende 10 år. Helhedsplanen bygger på en overordnet bæredygtig tilgang i forhold til både pædagogiske og faglige tilbud på skolerne samt kommunens økonomiske ramme, således at der fortsat sikres skoler af høj faglig kvalitet. Helhedsplanen er uddybet i bilaget ”Helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune”.

 

Helhedsplanen for fremtidens skolestruktur har været i høring hos skolebestyrelserne på alle skoler i kommunen, de faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd. Administrationen i Center for Skole og Uddannelse har modtaget 16 høringssvar. Kun FOA/PMF og skolebestyrelsen på Sporet har ikke afgivet høringssvar.

 

Som udgangspunkt er høringsparterne positive over for helhedsplanen for fremtidens skolestruktur. F.eks. skriver skolebestyrelsen på Risbjergskolen ”Skolebestyrelsen vil gerne give cadeau for et samlet scenarie, som bygger på en overordnet fornuftig bæredygtig tilgang i forhold til både pædagogiske og faglige tilbud på skolerne samt kommunens økonomiske ramme, så der fortsat sikres skoler af høj faglig kvalitet de næste 10 år.”  

 

Hovedparten af høringsparterne svarer primært på de forslag, der berører deres egen skole eller fagområde. Såvel høringssvar samt en sammenskrivning af høringssvarene med administrationens bemærkninger er vedlagt som bilag i form af ”Høringssvar vedr. fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune” og ”Administrationens bemærkninger til høringssvarene”. 

 

Alle ni folkeskoler bliver 3-sporede

På baggrund af arealanalyser af kommunens skoler, vil det være muligt at rumme de forventede flere elever ved at udvide alle kommunens ni folkeskoler til tre spor. Dette vil kræve, at Præstemoseskolen udvides med ét spor, samt at der foretages justeringer af funktionerne på Engstrandskolen, således at 10. klassecenteret rykkes til Enghøjhuset og placeres under Ungdomsskolens ledelse og administration. Derved frigives der plads på Engstrandskolen til et ekstra spor.

 

Ved at fastholde ni selvstændige folkeskoler i Hvidovre, vil der fremadrettet være behov for løbende distriktsændringer, for fremadrettet sikre bæredygtige skoler, for så vidt angår størrelse og elevsammensætning.

 

Høringssvar

Otte høringsparter giver udtryk for, at de er positive over for bevarelsen af ni selvstændige skoler, der på sigt alle bliver tresporede. Fire høringsparterne retter opmærksomhed på, at det skal sikres, at SFO’erne og klubberne ligeledes kan rumme det øgede elevtal og at de fysiske rammer indtænkes i udvidelsesplanerne.

 

Ti høringsparter er åbne over for forslaget om jævnlig ændring af skoledistrikterne. To skolebestyrelser fremhæver, at der bør sikres søskendegaranti ved jævnlige ændringer af skoledistrikterne. 

 

Samling af ungetilbud i Enghøjhuset

Det anbefales, at der etableres et samlet ungetilbud for Hvidovres unge, bestående af 10. klassecenter, Ungdomsskolen, Ungekontakten og den kommunale ungeindsats med uddannelsesvejledning i Enghøjhuset. Ved budget 2018 blev det vedtaget, at der skal oprettes et lokalt STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i Hvidovre Kommune. STU’en kan med fordel også placeres i Enghøjhuset. Derved er der mulighed for at skabe et sammenhængende ungdomsmiljø til gavn for elever i både Ungdomsskolen, 10. klasse og STU. Et samlet ungetilbud i Enghøjhuset vil ligeledes være placeret tæt på både Hvidovre Gymnasium & HF, FGU Vestegnen (Forberedende grunduddannelse) og TEC Hvidovre – hvilket ligeledes vil øge mulighederne, for at udvikle et tættere samarbejde mellem egne tilbud og de omkringliggende uddannelsestilbud. 

 

På landsplan ses en tendens til, at antallet af elever, der vælger 10. klasse, er faldende. 10. klassecenteret i Hvidovre har ligeledes haft faldende elevtal. I 2014 var elevtallet 140, mens det i 2018 var 90. Sammenlægning af 10. klassecenteret og Ungdomsskolen, vil kunne styrke og opkvalificere Hvidovre Kommunes 10.-klassetilbud samt skabe rammerne for, at de unge sikres en god indgang til voksenlivet. Ungdomsskolen har stor erfaring med udvikling af tilbud, der understøtter de unges personlige, sociale, praksisfaglige og faglige kompetencer. Hertil har Ungdomsskolen veludviklet faglokaler, der er meget velegnet til valgfag og øvrige aktiviteter.

 

En organisering med et samlet 10. klasse- og ungdomsskoletilbud praktiseres allerede i dag med succes i 30 af landets kommuner. Erfaringer viser, at de sammenhængende tilbud i høj grad kan rumme fagligt svage elever og unge, da de har en bredere tilbudsvifte og et større ungemiljø. Derudover fremhæver mange ungdomsskoler med 10. klasse, hvordan et ungemiljø uden folkeskolens mindre klasser, kan skabe en større identificeringen og retning mod uddannelses- og erhvervslivet.

 

Høringssvar

Skolebestyrelsen på Engstrandskolen og Hvidovre Lærerforening udtrykker bekymring ved flytning af 10. klasse til Enghøjhuset og organisering under Ungdomsskolen. De er bekymrede for at flytning af 10. klasse medfører tab af faglige kompetencer, der kan have konsekvenser for Engstrandskolen. Hertil udtrykkes der bekymring for, at lærergruppen tilknyttet 10. klasse i fremtiden kommer til at indgå i et mindre team, der kan påvirke kvaliteten af det samlede tilbud til de unge. Endelig udtrykkes der bekymring for frakoblingen til folkeskolen, der betyder, at 10. klasseleverne ikke længere kan indgå i faglige sammenhænge med de mindre elever. 

 

Omvendt er fire høringsparter positive over for, at ungetilbuddene samles i Enghøjhuset.   Heriblandt fremhæver Ungdomsskolen og Uddannelsesforbundet, at de er meget begejstrede for forslaget, og de fremhæver en lang række fordele ved sammenlægningen. De fremhæver bl.a., at sammenlægningen vil kunne understøtte 10. klasseelevernes uddannelsesparathed, da det allerede er et centralt fokusområde på Ungdomsskolen, hvor de samarbejder tæt med erhvervsuddannelser og praktiksteder. Hertil fremhæves det, at samlingen af ungetilbud ikke alene vil øge muligheden for at skabe en bred bæredygtig vifte af forskellige elevtilbud, der kan understøtte den enkelte elevs forudsætninger og potentialer. Samlingen af kommunens ungetilbud vil også øge mulighederne for at matche kompetencer, ønsker og opgaver for den enkelte ansatte.

 

Nogle høringsparter retter opmærksomhed på de økonomiske omkostninger, og Hvidovre Lærerforening fremhæver, at det medflyttende personale skal sikres trygge og gode ansættelses- og arbejdsforhold.

 

Specialskole på Sønderkær

Kommunens specialskole Sporet har elever på alle klassetrin og er i dag placeret i Enghøjhuset. Det anbefales, at tilbuddet udvides og udvikles, så eleverne fra gruppe 1 og 2 fra Holmegårdsskolen samles med Sporet, da eleverne har en række fælles udviklingsområder. Ved at samle tilbuddene, skabes der et stærkere fagligt miljø for medarbejderne, som højner kvaliteten og understøtter udviklingen af målrettede undervisningstilbud for elevgruppen.

 

Udvidelsen af kommunens specialskole gør det muligt at udvikle fleksible tilbud, hvor læringsmiljøet tilpasses det enkelte barn, og hvor der vil være bedre mulighed for holddeling efter elevernes niveau og kognitive profil. Således vil sammenlægningen muliggøre, at medarbejderne kan arbejde differentieret med både elevgrupper og elevernes individuelle behov.

 

En samling af tilbuddene vil desuden understøtte udviklingen af specialskolens udgående funktion, både i forhold til at udbrede viden fra specialskolen til almenskolerne, samt ved at styrke inklusionsarbejdet ved, at der i højere grad kan allokeres midler til at understøtte elever i overgangsforløb til kommunes almene skoler.

 

Det anbefales, at Sporet og eleverne fra gruppe 1 og 2 flyttes til Sønderkær, da bygningen har alle de nødvendige faciliteter, herunder faglokaler samt generelt mindre og dermed mere overskuelige undervisningslokaler. Hertil skabes der plads til et samlet ungetilbud i Enghøjhuset. Flytningen af kommunens specialskole er ikke en del af en besparelse, men en mulighed for at udvikle og udvide tilbuddet, så der skabes et styrket pædagogisk og fagligt specialundervisningstilbud.

 

Høringssvar

Hvidovre Handicapråd er bekymret for sammenlægningen af Gruppe 1 og 2 og Sporet, mens tre andre høringsparter, herunder Holmegårdsskolen, bakker op om forslaget. Hvidovre Lærerforeningen og skolebestyrelsen på Holmegårdsskolen gør opmærksom på, at der skal tages højde for de økonomiske omkostninger ved flytningen.

 

Ændring af søgemønstre ved oprettelse af eliteklasser og profilskoler

I dag er en række af kommunens skoler udfordret på elevsammensætningen. På disse skoler ses det, at andelen af ressourcesvage og tosprogede elever stiger, mens de ressourcestærke familier i distriktet vælger deres distriktsskole fra. For at ændre søgemønstrene kan der arbejdes med henholdsvis eliteklasser og profilskoler.

 

Eliteklasser er et tilbud på en skole, hvor elever fra hele kommunen kan søge optagelse. Lovgivningen giver mulighed for at oprette eliteklasser i henholdsvis idræt og musik. Desuden har Esbjerg Kommune fået dispensation til at oprette en elitedramalinje. I dag har Hvidovre Kommune en eliteidrætslinje på Engstrandskolen. Det anbefales, at der igangsættes en afdækning af muligheden for en eller flere nye elitelinjer, samt hvilke skoler, der kan drage særlig nytte af at etablere en elitelinje.

 

En profilskole er en folkeskole, der har en særlig profil. Det kan være science, musik, idræt mm. En profilskole er for distriktets elever, og elever fra andre skoledistrikter kan kun optages efter gældende regler for frit skolevalg. Profilskoler kan være med til at øge interessen for distriktsskolen. Det vil kræve en afdækning, i samarbejde med de enkelte skoler, at undersøge, om det vil være meningsgivende at etablere profilskoler på nogle af kommunens skoler.

 

Høringssvar

Otte høringsparter har fremhævet, at de er meget positive over for etablering af profilskoler. Seks af høringsparterne fremhæver vigtigheden af, at skolerne inddrages i drøftelserne og beslutningerne om etablering af profilskoler. Musikskolen fremhæver, at de bifalder forslagene om profilskoler og eliteklasser og meget gerne vil involveres i samarbejde omkring udfoldelsen af disse forslag.

 

Fire høringsparter bakker op om etablering af eliteklasser. Heriblandt fremhæver skolebestyrelsen på Engstrandskolen, at de har gode erfaringer med eliteidrætslinjen, der har medført, at de har et mere bredt socioøkonomisk funderet elevgrundlag.

 

Udvidelse af gruppeordning på Præstemoseskolen

I forbindelse med en udvidelse af Præstemoseskolen anbefales det, at de nuværende tilbud til børn med indlæringsvanskeligheder samles på Præstemoseskolen. Tilbuddet vil omfatte målgruppen til henholdsvis Huset på Avedøre Skole og C-klasserækken på Præstemoseskolen.

 

En samling af tilbuddene skal ikke ses som en del af en besparelse, men som et initiativ, der kan styrke det faglige miljø i tilknytning til specialundervisningstilbuddet og skabe øgede muligheder for at arbejde med inklusionsforløb.

 

I modsætning til eleverne i C-klasserne, har eleverne i Huset begrænset muligheder for at deltage i aktiviteter sammen med elever fra almenområdet, da deres funktionsniveau ligger for langt fra almenskolens elever. Eleverne i Huset kan derimod profitere af at deltage i aktiviteter sammen med eleverne i C-klasserne. Ved at samle Huset og C-klasserne på Præstemoseskolen, vil alle eleverne i specialundervisningstilbuddet opnå mulighed for at kunne spejle sig i andre elevgrupper.

 

Funktionsniveauet for de to grupper er forskelligt og derfor vil der være behov for at etablere rammer med en afdeling/et afsnit for både Husets elever og for C-klasserne.

 

Høringssvar

Fire høringsparter, herunder skolebestyrelserne på Præstemoseskolen samt Avedøre Skole, giver opbakning til at samle C-klasserne og Huset på Præstemoseskolen. Det fremhæves, at der bør være en særlig opmærksomhed på de fysiske rammer for specialundervisningstilbuddet, når Præstemoseskolen udbygges.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 19. august 2019, punkt 6, at sende helhedsplanen for den fremtidige skolestruktur i høring hos skolebestyrelser, faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd.

Økonomiske konsekvenser

På nuværende tidspunkt er der ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

På sigt vil de økonomiske konsekvenser af de otte tiltag foreløbigt kunne opgøres således:

 

Beslutningspunkt

Tiltag

Pris

1)

Alle skoler bliver 3-sporede

 

 • Indretning af læringsmiljøer på skoler, der får et ekstra spor
 • Udgifterne til indretning af læringsmiljøer holdes inden for centerets centrale budgetramme

2)

Udbygning af Præstemoseskolen

 

 • Bygning af ét spor på Præstemoseskolen

 

 • Ca. 100 mio. kr.

 

 

 

3)

Flytning af 10. klassecenteret og sammenlægning med Ungdomsskolen

 • 10. klassecenter til Enghøjhuset. Flytning og indretning af læringsmiljøer

 

 • 10. klassecenteret sammenlægges med og organiseres under Ungdomsskolens ledelse og administration

 

 • Ca. 300.000 kr. Afholdes inden for centrets centrale budgetramme

 

 

 • Driftsmidlerne til 10. klassecenteret flyttes til Ungdomsskolen

4)

Sporet flyttes til Sønderkær

 

Gr. 1 og 2 flyttes til Sporet på Sønderkær

 

 • Sporet til Sønderkær. Flytning og indretning af læringsmiljøer

 

 • Gr. 1 og 2 flyttes til Sporet
 • Ca. 400.000 kr. Afholdes inden for centrets centrale budgetramme

 

 • Driftsmidlerne til gruppe 1 og 2 flyttes til Sporet

 

5)

Løbende distriktsændringer

 • Løbende distriktsændringer, når der er behov for at sikre bæredygtige skoler

 

 • Fremlægges i selvstændige sager, når distriktsændring er nødvendig

6)

Elitelinjer

 

 • Oprettelse af elitelinjer
 • Fremlægges til selvstændig sag i midten af skoleåret 19/20

7)

Profilskoler

 

 • Oprettelse af profilskoler
 • Fremlægges til selvstændig sag, når afdækning er afsluttet

8)

Sammenlægning af Huset og C-klasserækken

 

 • Sammenlægning af Huset og C-klasserækken på Præstemoseskolen
 • Fremlægges til selvstændig sag, når afdækning er afsluttet

 

Retsgrundlag

Efter folkeskoleloven § 40 stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019 med senere ændringer), beslutter kommunalbestyrelsen skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og skolefritidsordning efter § 3, stk. 7. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Høring

Materialet har været i høring hos skolebestyrelser på alle skoler i kommunen, de faglige organisationer og Hvidovre Handicapråd. Administrationen har modtaget 16 høringssvar.

Personalemæssige konsekvenser

Helhedsplanen for fremtidens skolestruktur vil ikke resultere i afskedigelser, men betyde, at nogle personalegrupper flytter arbejdsplads og bliver placeret under en anden ledelse.

 

 • Medarbejdere tilknyttet 10. klasse flyttes fra Engstrandskolen til Ungdomsskolen.
 • Medarbejdere fra Sporet samt medarbejdere tilknyttet gruppe 1 og 2 fra Holmegårdsskolen flyttes til Sønderkær.
 • Medarbejdere tilknyttet Huset på Avedøre Skole flyttes til Præstemoseskolen.

 

Når der er truffet politisk beslutning om helhedsplanen, vil der ske en løbende involvering af MED-systemet. Derudover vil det berørte personale vil blive underrettet og involveret i de fremadrettede processer, herunder om udviklingen af fælles pædagogiske og didaktiske strategier samt forberedende aktiviteter, der kan styrke samarbejdet på tværs af personalegrupperne.

Bilag

 1. Helhedsplan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune (pdf)
 2. Høringssvar vedr. fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune (pdf)
 3. Administrationens bemærkninger til høringssvarene (pdf)
 4. Høringssvar fra Esajasskolen (pdf)
 5. Besvarelse af spørgsmål vedr. fremtidens skolestruktur (docx)

7. Beslutning om udsættelse af gebyr på byggesagsbehandling

Beslutningstema

I forbindelse med budget 2019 blev der indgået en politisk aftale om, at der med virkning fra 2020 genindføres gebyr på byggesagsbehandling.

 

På kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober 2019 blev det besluttet, at Hvidovre Kommune opkræver et fast gebyr i forbindelse med byggesagsbehandling på visse sager.

 

Fra 1. januar 2020 opkræves der et fast gebyr på 1.062 kr. for hovedparten af byggesagerne.

 

Økonomiudvalget skal beslutte, om ikrafttrædelsen af betaling af gebyr på visse byggesager skal udsættes til 1. juli 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at ikrafttrædelsen af opkrævningen af gebyr på byggesager udsættes til 1. juli 2020
 2. at godkende, at der gives tillægsbevilling på mindreindtægt 210.000 kr. til gebyr på byggesager finansieret af Center for Plan og Miljøs lønsum med 80.000 kr. og 130.000 kr. af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-12-2019

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Ad 1.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at ikrafttrædelsen af opkrævningen af gebyr på byggesager udsættes til den 1. juli 2020.

Ad 2.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillægsbevilling på mindre indtægt 210.000 kr. til gebyr på byggesager finansieret af Center for Plan og Miljøs lønsum med 80.000 kr. og 130.000 kr. af kassen.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober 2019 blev det besluttet, at Hvidovre Kommune opkræver et fast gebyr i forbindelse med byggesagsbehandling for følgende sagstyper omfattet af KL’s servicemål;

 1. Simple konstruktioner
 2. Enfamiliehuse
 3. Industri- og lagerbygninger
 4. Erhvervsbyggeri
 5. Etagebyggeri.
 6. Lovliggørelsessager indenfor kategorierne omfattet af servicemålene,

 

Den indkommende gebyrindtægt skulle planmæssigt anvendes til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i byggesagsafdelingen. Gebyret skulle være opkrævet ved ansøgninger modtaget fra den 1. januar 2020.

 

Det foreslås, at opkrævning af gebyr udsættes til ansøgninger modtaget fra den 1. juli 2020 grundet den aktuelle situation med sagsbehandling af byggesager.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 27. september 2018 blev der indgået en politisk aftale imellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten om budget 2019 og overgangsårene 2020-2022. Denne aftale rummer, at der fra budget 2020 indføres fast gebyr på byggesagsbehandlingen.

 

På kommunalbestyrelsesmødet den 8. oktober 2019, punkt 4, blev det besluttet, at Hvidovre Kommune opkræver et fast gebyr, og at den indkommende gebyrindtægt anvendes til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne i byggesagsafdelingen. Det blev ligeledes besluttet, at der fra budgetår 2020 gives en indtægtsbevilling på 420.000 kr. til provenu for indkomne gebyrindtægter og en tilsvarende udgiftsbevilling til løn i Center Plan og Miljø.

Økonomiske konsekvenser

Fra 1. januar 2020 er der indført opkrævning af gebyr for visse byggesager.

Det årlige indtægtsbudget til gebyr på byggesager er 420.000 kr. Ved udsættelse af opkrævning af gebyr til 1. juli 2020 forventes en mindreindtægt på 210.000 kr. i 2020.

 

Administrationen foreslår, at mindreindtægten finansieres delvist af Center for Plan og Miljøs lønsum med 80.000 kr., som følge af vakant stilling, og delvist af kassen med de resterende 130.000 kr.

Retsgrundlag

Byggelovens § 28, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016.

Bygningsreglementet 2018 § 39.

 

Bekendtgørelse af 1470 af 10. december 2018 om gebyr på byggesagsområdet, §3

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag


8. Beslutning om forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2016 - nyt plangrundlag for Gungevej 1 og 2

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et høringsmateriale til en forudgående høring om ændring af plangrundlaget for ejendommene Gungevej 1 og 2. Hensigten er at ændre den planlagte anvendelse fra erhvervsformål til offentlige formål, skole.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om administrationens udkast til høringsmateriale kan godkendes og udsendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende det af administrationen udarbejdede høringsmateriale
 2. at godkende, at administrationens udkast til høringsmateriale udsendes til ejere og lejere i de berørte og omkringliggende ejendomme ved høringsperiodens begyndelse
 3. at godkende, at der gennemføres en forudgående offentlig høring i mindst to uger
 4. at godkende, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

Ad 1.- 4.
For: Gruppe A, O, C og V.
Gruppe F og Ø afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Ad 1.
For: Gruppe A, O, C, Liste H, Gruppe V og Ø.
Imod: Gruppe F.

Kommunalbestyrelsen godkendte det af administrationen udarbejdede høringsmateriale.

Ad 2.
For: Gruppe A, O, C, Liste H, Gruppe V og Ø.
Imod: Gruppe F.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationens udkast til høringsmateriale udsendes til ejere og lejere i de berørte og omkringliggende ejendomme ved høringsperiodens begyndelse.

Ad 3.
For: Gruppe A, O, C, Liste H, Gruppe V og Ø.
Imod: Gruppe F

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gennemføres en forudgående offentlig høring i mindst to uger.

Ad 4.
For: Gruppe A, O, C, Liste H, Gruppe V og Ø.
Imod: Gruppe F.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Privatskole hører i dag til på Sønderkærskolen, der lejes af Hvidovre Kommune. Lejemålet udløber sommeren 2020, hvor kommunen igen selv skal råde over bygningerne.

 

Kuben Management har på vegne af Hvidovre Privatskole ansøgt om udarbejdelse af et nyt plangrundlag for ejendommene på Gungevej 1 og 2, så der kan indrettes privatskole i de eksisterende bygninger på disse ejendomme.

 

Ansøger ønsker at renovere og indrette kontor- og produktionsbygningerne på Gungevej 1 samt kontorbygningen på Gungevej 2 til klasseværelser og lærerværelse, mens lagerbygningen på Gungevej 2 ønskes ombygget til sports- og gymnastikhal.

 

Ansøger ønsker at indrette de ubebyggede arealer til parkering for biler og cykler samt til mindre lege- og opholdsarealer. Vejadgangen til skolen og bilparkeringen foreslås udelukkende at ske på Gungevej 2, med tilkørsel fra Høvedstensvej og udkørsel Gungevej. Ansøger ønsker at etablere en sikker krydsning på tværs af Gungevej mellem de to ejendomme, enten som en fodgængerovergang og/eller en chikane.

 

I den gældende Lokalplan 232 er ejendommene udlagt til erhverv.

 

Der kan ikke dispenseres til indretning af skole på ejendommene, da anvendelsesbestemmelserne udgør en del af lokalplanens principielle indhold. En anvendelse af ejendommene til skole forudsætter derfor, at der forinden vedtages en ny lokalplan. En ny lokalplan må ikke stride mod kommuneplanens rammer og hovedstruktur.

 

I Kommuneplan 2016 er ejendommene udlagt til erhvervsformål. Ejendommene ligger inden for rammeområde 2E4, der har følgende rammer for lokalplanlægningen:

 

•         Generel anvendelse: Erhvervsområde

•         Specifik anvendelse: Håndværksvirksomhed, engros- og lagervirksomhed, mindre fremstillingsvirksomhed, kontor- og serviceerhverv og administration

•         Max. bebyggelsesprocent: 60

•         Max. etageantal: 3

•         Max. bygningshøjde: 11 m

•         Bemærkninger: Der må etableres detailhandel til salg af egne produkter, når den enkelte butik ikke overstiger 200 m² bruttoetageareal. Det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til nybyggeri og omdannelse til butiksformål må ikke overstige 400 m².

 

Ændringer af kommuneplanens hovedstruktur forudsætter, at der forinden gennemføres en forudgående høring, når ændringen ikke er indeholdt i en vedtaget planstrategi. I den forudgående høring indkalder kommunalbestyrelsen ideer og forslag til den forestående planlægning.

 

Administrationen har udarbejdet et udkast til et debatoplæg til brug for den forudgående høring af et tillæg til Kommuneplan 2016, der muliggør en anvendelse af ejendommene på Gungevej 1 og 2 til offentlige formål. Udkast til debatoplæg er vedlagt som bilag ”Debatoplæg for Gungevej 1 og 2”.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 18. november 2019, punkt 8, at der skal udarbejdes et debatoplæg til brug for den forudgående høring af et tillæg til Kommuneplan 2016, der muliggør en anvendelse af ejendommene på Gungevej 1 og 2 til offentlige formål.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Planlovens § 23c, stk. 1 og stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Ifølge planlovens § 23 c skal kommunalbestyrelsen, før udarbejdelse af forslag til væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet.

 

Indkaldelse af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for afgivelse af ideer, forslag m.v.

 

Administrationen foreslår, at der gennemføres en høring i mindst to uger, f.eks. i perioden fra den 18. december 2019 til den 5. januar 2020.

Bilag

 1. Debatoplæg for Gungevej 1 og 2 (pdf)

9. Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 468 for Avedøre Stationsbys friarealer langs Avedøre Tværvej

Beslutningstema

Forslag til Lokalplan 468 har været fremlagt i offentlig høring. Der er i denne forbindelse indkommet tre høringssvar.
 

Høringssvarene omhandler etablering af spejderhytte for KFUM-spejderne; folde, beplantning, småbygninger og vindmøller ved byggelegepladsen på Avedøre Tværvej 5; samt levevilkårene for fugle.
 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man vil vedtage Lokalplan 468 endeligt, og i givet fald, om der skal foretages ændringer i planen i denne forbindelse.
 

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at Lokalplan 468 for Avedøre Stationsbys friarealer langs Avedøre Tværvej vedtages endeligt.
 2. at godkende, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse foretages ændringer i lokalplanen som foreslået i sagsfremstillingen, punkt 1-3.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 03-12-2019

Ad 1.-2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Ad 1.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at Lokalplan 468 for Avedøre Stationsbys friarealer langs Avedøre Tværvej vedtages endeligt.

Ad 2.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse foretages ændringer i lokalplanen, som foreslået i sagsfremstillingen, punkt 1-3.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Lokalplan 468 omfatter Avedøre Stationsbys friarealer, der ligger mellem Avedøre Tværvej og den nordlige del af bebyggelsen i Bymuren. Området er afgrænset af Avedøre Tværvej, mod øst af Byvej, mod syd af bebyggelse Byporten i Avedøre Stationsby og mod vest af områderne omkring Vestvolden.
 

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse og disponering som friareal til Avedøre Stationsby med mulighed for institutioner, tekniske anlæg og fælles aktiviteter. Formålet med lokalplanen er endvidere at muliggøre en udstykning af enkelte institutionsbygninger.
 

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af arealerne langs den sydlige side af Avedøre Tværvej til forskellige typer friarealer, institutioner og tekniske anlæg. Lokalplanen giver desuden mulighed for at udstykke nogle af institutionsbygningerne i området.
 

Der er indkommet tre høringssvar til det fremlagte forslag til lokalplan. Høringssvarene er samlet i ét dokument, der er vedlagt som bilag ”Samlede høringssvar til forslag til Lokalplan 468, Avedøre stationsbys friarealer langs Avedøre Tværvej”.
 

Indholdet i og bemærkningerne til de indkomne høringssvar er opsamlet i hvidbogen, der er vedlagt som bilag ”Indkomne høringssvar til forslag til Lokalplan 468, notat af 23. oktober 2019”.
 

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår administrationen, at lokalplanen vedtages endeligt med følgende ændringer:

 

 1. I § 7.2 under karakterområde B tilføjes ordet ”legehuse” i første sætning.
 2. § 9.3 ændres til følgende ordlyd: ”Der må ikke opstilles mobilantennemaster og husstandsvindmøller samt større vindmøller inden for lokalplanområdet.”
 3. Der tilføjes en ny § 9.4 med følgende ordlyd: ”Inden for delområde 1 må der opstilles mikro- og minivindmøller, når den enkelte vindmølles totalhøjde ikke overstiger 8,5 m over terræn, når totalhøjden ikke overstiger 1,4 x afstanden til skel mod nabo, sti eller vej, når rotordiameteren ikke overstiger 2 m, og når kapaciteten ikke overstiger 10 kW.”

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. august 2019, punkt 9, forslaget til Lokalplan 468 for Avedøre Stationsbys friarealer langs Avedøre Tværvej. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig at fremlægge lokalplansforslaget i fire uger, at der ikke skulle afholdes borgermøde i tilknytning til den offentlige høring, samt at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.
 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner vedtages endeligt efter planlovens § 27, Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Forslaget til Lokalplan 468 har været fremlagt i offentlig høring i perioden 2. september – 1. oktober 2019. I løbet af denne periode er der indkommet tre høringssvar.

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 486, Avedøre Stationsbys friarealer langs Avedøre Tværvej (pdf)
 2. Samlede høringssvar til forslag til Lokalplan 468 (pdf)
 3. Indkomne høringssvar til forslag til Lokalplan 468, notat af 23. oktober 2019 (pdf)

10. Beslutning om forslag til Planstrategi 2019

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af valgperioden offentliggøre en planstrategi for kommuneplanlægningen.

 

Tilsvarende skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en strategi for en bæredygtig udvikling, en såkaldt Lokal Agenda 21-strategi.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om udkast til ”Planstrategi 2019 – ansvar, udvikling og fællesskab” kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen,

 

 1. at godkende, at udkast til Planstrategi 2019 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.
 2. at godkende, at planstrategien fremlægges i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 1. marts 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Der var forslag til ændringer, disse præsenteres for Kommunalbestyrelsen til beslutning, og de besluttede ændringer indarbejdes i det oplæg, som sendes i høring.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Ad 1.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at udkast til Planstrategi 2019 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Ad 2.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at Planstrategien fremlægges i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 1. marts 2020.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en planstrategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen samt oplysninger om planlægningen siden seneste kommuneplan og en beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres.

 

Derudover skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (Lokal Agenda 21 strategi). Denne del er inkorporeret i udkastet til Planstrategi 2019.

 

Planstrategi 2019 – ansvar, udvikling og fællesskab

Administrationen har udarbejdet et udkast til planstrategi 2019 under overskriften ”Ansvar, udvikling og fællesskab”.  Udkast til planstrategi er vedlagt som bilag: ”Forslag til Planstrategi 2019.”

 

Udkastet er formuleret på baggrund af input fra fem interne workshops på tværs af kommunens centre samt borgermøde den 26. september 2019. Til orientering er opsamlingen fra borgermødet den 26. september 2019 vedlagt som bilag: ”Opsamling på borgermøde om fokusområder".

 

Planstrategien indledes med et forord af borgmesteren om Hvidovres udvikling, og beskriver kommunalbestyrelsens overordnede målsætninger og visioner.

 

Første kapitel tegner et billede af de udfordringer, muligheder og forandringsprocesser, som har relevans for Hvidovre. Næste kapitel beskriver, hvordan den fysiske planlægning og strategiske byudvikling kan bidrage til at skabe vækst, øget trivsel og gøre Hvidovre mere robust. I tredje kapitel udpeger kommunalbestyrelsen fem fokusområder, som gives en særlig opmærksomhed i den kommende kommunale planlægning.

 

De fem fokusområder er:

1. Omsorg, sundhed og fællesskab

2. Robust, grøn og bæredygtig by

3. Boliger for livet

4. Vækst og erhvervsudvikling

5. Effektiv og sikker trafik

 

Til hvert af temaerne tilhører et kapitel, som uddyber udfordringerne og muligheder samt de fremadrettede tiltag.

 

Sidste kapitel indeholder den lovbundne oversigt over vedtagne planer siden seneste kommuneplan.

 

I borgmesterens forord fremgår det, at kommuneplanen skal revideres. Økonomiudvalget vil blive forelagt forslag til synopsis for dette planlægningsarbejde primo 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Synopsis for planstrategien blev godkendt i Økonomiudvalget, den 18. marts 2019, punkt 6.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Planlovens § 23 a samt 33 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Der blev den 26. september 2019 afholdt borgermøde om planstrategiens fokusområder.

 

Ved kommunalbestyrelsens godkendelse sendes forslaget til planstrategi i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 1. marts 2020. I høringsperioden har offentligheden mulighed for at sende bemærkninger til forslaget til Planstrategi. Bemærkningerne forlægges kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelig behandling.

 

Der er planlagt et offentligt arrangement i forbindelse med høringen, hvor alle interessenter har mulighed for at høre nærmere om planstrategien indhold samt give udtryk for sine meninger til dette. Borgermødet afholdes den 16. januar 2020 kl. 18-20 i Lille Friheden. Udenover borgermødet igangsættes der også en kampagne, som skal gøre opmærksom på planstrategien og muligheden for at fremsende bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Administrationen vurderer, at planstrategien ikke skal miljøvurderes, da der ikke er tale om fastlæggelse af bindende rammer. Disse udmøntes i kommuneplanen, som vil blive miljøvurderet.

Bilag

 1. Forslag til Planstrategi 2019 (pdf)
 2. Opsamling på borgermøde om fokusområder (docx)
 3. Bemærkninger fra Økonomiudvalget den 2. december 2019 (docx)

11. Godkendelse af forsøg med arealoptimering

Beslutningstema

I takt med en øget befolkningstilvækst i Hvidovre Kommune er efterspørgslen efter kommunale kvadratmeter øget, både for at kunne rumme flere borgere i fx institutioner, skoler, botilbud, plejeboliger samt nye tilbud gennem hjemtagninger inden for social- og sundhedsområderne, såvel som i kultur- og fritidstilbud.
 

Hvidovre Kommunes Ejendomsstrategi, som Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2017, indbefatter bedre udnyttelse og øget sambrug af faciliteterne for at imødekomme behovet for flere kvadratmeter. Alternativet til arealoptimeringen er investeringer i nybyg eller leje af kvadratmeter.

Med afsæt i Ejendomsstrategien har en tværfaglig arbejdsgruppe vurderet en række konkrete faciliteter som egnede til at afprøve arealoptimering for fritidsbrugere. Det foreslås, at de pågældende faciliteter benyttes til arealoptimering i en prøveperiode på et år, hvorefter der foretages en administrativ evaluering og tilretning af ordningen.
 

Derudover har arbejdsgruppen udarbejdet et regelsæt for booking af lokaler. Bookingreglerne beskriver, hvem der er berettiget til at låne lokaler samt regler for eventuel betaling. De nuværende regler for selve brugen af lokalerne – dvs. ordensreglement, åbningstider og ansvar - fastholdes.
 

Det reviderede regelsæt for udlån af lokaler skal godkendes og de foreslåede tiltag skal godkendes for en prøveperiode på 1 år, hvorefter tiltag evalueres og tilrettes.
 

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur -og Fritidsudvalget samt til Teknik -og Miljøudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende regler for booking af lokaler
 2. at godkende at de foreslåede faciliteter benyttes til arealoptimering i en forsøgsperiode på et år
 3. at godkende at der efter prøveperioden foretages en administrativ tilretning af ordningen, som kan udvides til at omfatte flere faciliteter samt eventuelt tilretning af regelsæt for booking af lokaler
 4. at godkende at administrationen udarbejder en model, der sikrer at ressourcer til rengøring og forbrug samt midler til sikring af adgangsforhold afstemmes med den øgede lokalebrug

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2019

Ad 1.- 4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Ad 1-4.

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-12-2019

Ad 1-4. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

Ad 1. – 4.
For: Gruppe A, F, O, C og V.
Gruppe Ø af venter kommunalbestyrelsens behandling.

Børne- og Uddannelsesudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Ad 1.
Kommunalbestyrelsen godkendte regler for booking af lokaler.

Ad 2.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at de foreslåede faciliteter benyttes til arealoptimering i en forsøgsperiode på et år.

Ad 3.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at der efter prøveperioden foretages en administrativ tilretning af ordningen, som kan udvides til at omfatte flere faciliteter, samt eventuel tilretning af regelsæt for booking af lokaler.

Ad 4.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen udarbejder en model der sikrer, at ressourcer til rengøring og forbrug, samt midler til sikring af adgangsforhold, afstemmes med den øgede lokalebrug.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen i samarbejde med Center for Kultur og Fritid samt Center for Skole og Uddannelse.
 

I Hvidovre Kommunens Ejendomsstrategi, - som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde i maj 2017, - lægges op til en arealoptimering med øget fleksibilitet og funktionalitet i de kommunale ejendomme for at opnå en bedre udnyttelse og sambrug af eksisterende faciliteter – frem for at bygge/købe/leje flere kvm med deraf øgede investeringsbehov og afledte driftsudgifter.
Hermed øges andelen af multianvendelige kvadratmeter og reducerer andelen af mono-anvendelige og ringe udnyttede kvadratmeter.

Skal potentialet i arealoptimeringen indfries, forudsætter det en høj grad af fleksibilitet med mulighed for at anvende den samlede ejendomsmasse ud fra aktuelle behov og muligheder.
Det betyder, at der løbende kan fortages en samlet vurdering og tilretning af ejendomsporteføljen, herunder at der er mulighed for at frigive kapacitet, så dårligt udnyttede bygninger kan frasælges.
 

Stigende behov for faciliteter
I forhold til brugen af fritidsfaciliteter oplever administrationen et stigende behov for lån af faciliteter. Ved at arealoptimere og sambruge flere kommunale lokaler, kan flere af de eksisterende ejendomme rumme langt flere aktiviteter og brugere. Det gælder visse institutioner, skoler og idræts- kultur- og foreningslokaler samt administrative faciliteter.
 

Med en arealoptimering i forhold til øget fritidsbrug udnyttes de eksisterende faciliteter bedre, hvilket vil skabe liv i de kommunale kvadratmeter flere timer i døgnet, mulighed for sociale fællesskaber på tværs af generationerne og dermed understøtte en bæredygtig udvikling i både økonomisk og social henseende.
 

Med arealoptimeringen kan den stigende efterspørgsel efter fx mødefaciliteter, som administrationen aktuelt oplever fra foreningerne, lettere imødekommes.
 

Arealoptimering
Arbejdsgruppen har under hensyntagen til lokalernes primære brug som skole- og institution, vurderet at følgende faciliteter er særligt efterspurgte og relevante til sekundær brug:
Personalerum
Skolerne udgør allerede et naturligt samlingspunkt for lokalsamfundet med en lang tradition for aftenskoleundervisning m.m. Særligt personalerummene (lærerværelserne) er attraktive i forhold til arealoptimering. 
Personalerummet på Engstrandskolen anvendes allerede til foreningsformål og øvrige offentlige aktiviteter, hvilket der er gode erfaringer med.
Personalerummene er oplagte til mødeaktiviteter, da de har en passende størrelse, relevant inventar, tavler og adgang til tekøkkener.
 

For at sikre en geografisk spredning i adgangen til at bruge rummene, ønskes der mulighed for at benytte følgende skolers personalerum:
Risbjergskolen
Holmegårdsskolen
Frydenhøjskolen
Engstrandskolen
Forud for fritidsbrug skal det sikres, at skolernes primære behov for lokaler er løst. Dvs. at personalerum ikke kan bookes til faste tilbagevendende aktiviteter, men bookes løbende under hensyntagen til skolernes vekslende behov for fx aftenmøder.
 

Det skal ligeledes sikres, at fortrolige og følsomme personoplysninger er fjernet og at personalet har adgang til at opbevare dokumenter eller personlige ejendele forsvarligt – fx i aflåselige skabe.
 

Gymnastiksale
Hvidovre Kommune har en række gode idrætsfaciliteter, herunder skolernes idrætshaller, som benyttes af foreninger. Brugen af faciliteterne kan komme flere til gavn, hvis ledige baner – mod betaling – kan bookes af enkeltpersoner.
Brug af ledig kapacitet vil øge anvendelsesgraden og desuden imødekomme et stigende behov for de mange ’uorganiserede’ brugere, som udgør en stadigt stigende andel af fritidslivet. De ’uorganiserede’ brugere er ikke medlem af en forening, men igangsætter hellere sportsaktiviteter på ac-hoc basis og i netværk.
 

Øvrige lokaler
Flere institutioner har gode bevægelsesrum, som kan komme en bred brugergruppe til gavn uden for institutionens åbningstid. Administrationen skal foretage en nærmere afgræsning af, hvilke faciliteter, der vil være relevante ud fra kriterier som geografisk spredning, lokalets tilgængelighed i bygningen med videre.
 

Med arealoptimeringen vil kommunen på længere sigt have mulighed for at tilbyde udlån af faciliteter til flere brugergrupper; herunder de uorganiserede fritidsbrugere.
 

Regler for booking af lokaler
Af reglerne for booking af lokaler fremgår, hvem der er berettiget til lån af faciliteter og eventuel betaling for brugen. Det samlede regelsæt kan læses i bilag 1 ”Regelsæt for booking af lokaler i Hvidovre Kommune”. Regler vedr. selve brugen af faciliteterne, herunder ordensreglement, fremgår af øvrige bilag 2-4.

Sammenfattende kan nævnes, at de låneberettigede udover foreningerne og kommunale institutioner omfatter enkeltpersoner, som ønsker at benytte faciliteter til sportsaktiviteter. Lokaler kan også udlånes til brug for støttearrangementer eller øvrige aktiviteter, der skønnes at have en offentlig karakter.
 

Hertil kommer, at faciliteter på den enkelte skole/institution – efter skolens/institutionens egen vurdering - kan udlånes til brug for fx trivselsarrangementer.
 

Bookingsystem
For at kunne gennemføre arealoptimeringen er det afgørende med et samlet booking-system, som omfatter alle kommunens ejendomme. Hvis lokaler kan bookes i flere systemer, er der i praksis ingen mulighed for at skabe et samlet overblik over kapaciteten.
 

Administrationen anbefaler derfor, at samtlige bookinger skal foretages i systemet KMD-booking, hvori hovedparten af kommunens ejendomme allerede er registreret.
 

Adgangsforhold
Adgang for fritidsbrugere skal ske via briksystem for afgrænsning af adgang, således at der er overblik over hvem, der får adgang til hvilke områder og i hvilke tidsrum. Ligeledes kan brikker deaktiveres ved fx bortkomst og booking-ophør.
 

Tværgående arealgruppe
I forbindelse med implementeringen af arealoptimeringen foreslås det, at der nedsættes en ny, tværgående arealgruppe med repræsentanter fra de centre, som har ejendomme. Gruppen får til opgave at udpege mulige faciliteter til brug for arealoptimering.
 

Med gruppen sikres, at der tages højde for de praktiske begrænsninger, der måtte være i forhold til kapacitetsudnyttelse på de enkelte lokaliteter – fx adgangsforhold, sikring af særligt dyrt inventar eller lignende.
 

Forsøgsperiode og videre proces
Administration anbefaler en forsøgsperiode for mindre tilretninger og brug af de nævnte faciliteter.
 

Efter en forsøgsperiode på et år foreslås en administrativ evaluering af brugen, hvorefter flere lokaler kan benyttes til arealoptimering. Ligeledes vil evalueringen omfatte en eventuel tilretning af regelsættet for booking af lokaler. Vurderingen af spørgsmålene foretages af den tværgående arealgruppe.
 

På lang sigt er det hensigten, at arealoptimeringen skal frigøre kapacitet i kommunens ejendomme med henblik på eventuelt frasalg eller anden brug. På nuværende tidspunkt benyttes lokaler over hele kommunen, hvilket kan begrænses med brug af færre, udvalgte faciliteter. Samtidig vil brugen af særligt velegnede faciliteter bidrage til at højne brugerens oplevelse.
 

Rengøring og forbrug
På de faciliter, hvor brugen øges, vil forbrug af rengøring, el, vand, varme øges og som led i den videre implementering af arealoptimeringen, ønsker administrationen derfor at arbejde videre med en model, som sikrer, at den reelle brug af faciliteterne afstemmes med ressourcerne til rengøring og forbrug.
 

Denne model vil blive fremlagt til politisk behandling.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog den 30. maj 2017 Hvidovre Kommunes Ejendomscenterstrategi til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt for Hvidovre Kommune.
 

Arealoptimeringen vil have afledte driftsomkostninger i form af øget rengøring, slitage samt vagt og sikring, etablering af adgangssystem samt lukning.
 

Samtidig vil arealoptimeringen på længere sigt betyde, at anlægsinvesteringer kan begrænses eller reduceres i omfang. Den afledte årlige driftsomkostning minimeres tilsvarende.

Retsgrundlag

Efter folkeoplysningslovens bestemmelser om lokaleudlån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af den 31. august 2018, kan kommunen i visse sammenhænge udlåne lokaler til folkeoplysende foreninger.
 

Efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, kan kommunen i visse sammenhænge udlåne og/eller udleje lokaler til aktiviteter, der er lovlige for en kommune at støtte efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler, og som er af almen interesse for kommunens borgere.
Det generelle udgangspunkt er, at kommuner kun kan yde støtte til aktiviteter af almen interesse for kommunens indbyggere. Dog antages det - som en modifikation til de uskrevne kommunalfuldmagtsregler - at kommuner i et vist omfang kan yde støtte til alment velgørende foreninger. Herunder er omfattet udlån af lokaler til visse af disse foreningens velgørenhedsarrangementer.
 

Der kan efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler også udlånes fx badmintonbaner og lignede på timebases til enkeltpersoner, hvis der er tale om reel overskudskapacitet og udlånet sker til markedspris.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Bilag

 1. Regler for brug af kommunens lokaler (pdf)
 2. Regler for benyttelse af haller, gymnastiksale og faglokaler (pdf)
 3. Reger for brug af foreningslokaler (pdf)
 4. Regelsæt for booking af kommunens lokaler og dertilhørende regler for brugen (pdf)

12. Beslutning om bevilling fra Nordea-fonden til Hvidovre Kommunes deltagelse i projekt Er du for sød?

Beslutningstema

Center for Børn og Familier har i et partnerskab med Fødevareinstituttet vedDanmarks Tekniske Universitet (DTU) og på baggrund af en ansøgning modtaget støtte til projekt Er du for sød?

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende Nordea-fondens bevilling til Hvidovre Kommunes andel af partnerskabsprojektet ”Er du for sød?”
 2. at godkende, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 1.050.064 kr. fordelt på årene 2019 med 133.155 kr., 2020 med 604.458 kr., 2021 med 156.966 kr. og 2022 med 155.485 kr.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Ad 1-2.

For: Gruppe A, O og F.

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

Ad 1. – 2.
For: Gruppe A, F, O, C ogV.
Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Ad 1.
Kommunalbestyrelsen godkendte Nordea-fondens bevilling til Hvidovre Kommunes andel af partnerskabsprojektet ”Er du for sød?”.

Ad 2.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives henholdsvis indtægts- og udgiftsbevilling på 1.050.064 kr. fordelt på årene 2019 med 133.155 kr., 2020 med 604.458 kr., 2021 med 156.966 kr. og 2022 med 155.485 kr.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Sundhedsplejen og Tandplejen har i et partnerskab med DTU, kommunikationsfirmaet FRIDAY og spil-udviklingsfirmaet Serious Games Interactive fået støtte til et projekt Er du for sød?
Baggrunden for projektet er det meget høje indtag af søde sager blandt børn og unge i Danmark. Projektet skal udvikle og afprøve involverende og engagerende metoder og strategier for at nedbringe børnefamiliernes indtag af søde sager. Aktørerne skal være de sundhedsfaglige kommunale medarbejdere i Sundhedsplejen og Tandplejen, som allerede nu vejleder børnefamilierne i forbindelse med lovpligtige sundhedsprogrammer.
 

De materialer, der skal afprøves i vejledningen i projektperioden, er nu under udvikling. Det handler blandt andet om en et fysisk spil (kortspil), en plakat og et digitalt måleinstrument, som skal hjælpe familierne med at få øje på deres søde vaner. I indsatsperioden får familierne desuden en ”hyggekurv” med materialer og ideer til hygge og til at begrænse indtaget af søde sager.
 

I foråret 2020 skal Tandplejen rekruttere en indsatsgruppe på 100 børnefamilier og en kontrolgruppe på andre 100 børnefamilier blandt kommende 0. klasse-elever. Indsatsgruppen får ekstra vejledning ved Sundhedsplejens indskolingssamtale og får desuden en række materialer fysisk og digitalt, som skal hjælpe dem til at finde alternativer til søde sager i forbindelse med familiens hyggevaner. Der foretages før- og eftermålinger af både indsats- og kontrolgruppen.
 

Den del af projektets budget, der er bevilget til Hvidovre Kommune, er primært til løn til medarbejdere i Tandplejen og Sundhedsplejen, samt en mindre del til projektstyring. Da indsatsperioden i forhold til familierne skal foregå i 2020, er hovedparten af budgettet/aktiviteterne også placeret i det år.
 

Hver af de fire partnere indgår i projektets styregruppe; for Hvidovre Kommunes vedkommende deltager centerchefen for Børn og Familier i styregruppen.
 

Det er projektets ambition at udbrede metoderne til resten af landet, hvis de viser sig at have effekt. Dette ligger dog udenfor det aktuelle projekts rammer.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget blev orienteret om ansøgningen ved dets møde den 8. april 2019, punkt 6.

Økonomiske konsekvenser

Nordea-fonden har givet Hvidovre Kommune en bevilling på 1.050.064 kr. fordelt sådan på årene:
2019: 133.155 kr.
2020: 604.458 kr.
2021: 156.966 kr.
2022: 155.485 kr.
Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.
 

Hvidovre Kommune bidrager til projektet med egenfinansiering på 75.950 kr. i form af tid, som leder i Tandplejen og Sundhedsplejen bruger til styring og samarbejde om projektet.

Retsgrundlag

Nordea-fondens støtte til projekt Er du for sød? er et bidrag til, at Hvidovre Kommune efterlever Sundhedslovens § 119 om etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, og Sundhedslovens § 120 om at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for livslang sundhed (lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 med senere ændringer).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


13. Beslutning om forlængelse af Hvidovre Kommunes børne- og ungepolitik "Vores by - Vores børn"

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til et forslag om at forlænge Hvidovre Kommunes nuværende børne- og ungepolitik ”Vores by – Vores børn” med to år, så den - i stedet for at udløbe med udgangen af 2019 - er gældende frem til udgangen af 2021.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at den nuværende børne- og ungepolitik ”Vores by – Vores børn” forlænges med to år, så den er gældende til udgangen af 2021

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den nuværende børne- og ungepolitik ”Vores by – Vores børn” forlænges med to år, så den er gældende til udgangen af 2021.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Kommunens børne- og ungepolitik ”Vores by – vores børn” er gældende frem til udgangen af 2019. Administrationen foreslår, at politikken forlænges med to år, så den er gældende frem til udgangen af 2021.
 

I løbet af 2021 udarbejdes en ny børne- og ungepolitik, så den kan vedtages af kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2021, og træde i kraft pr. 1. januar 2022, når en ny kommunalbestyrelse træder sammen. Herved vil den nye børne- og ungepolitik og valgperiode følges ad.
 

Administrationen vil i medio 2020 forelægge kommunalbestyrelsen en procesplan for udarbejdelse af den ny politik. Det forventes, at den ny politik udarbejdes via en inddragende proces, hvor der er rum for samskabelse, dialog og debat mellem politikere, borgere, medarbejdere og relevante organisationer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. november 2016, pkt. 17 at forlænge den eksisterende børne- og ungepolitik med tre år, så den var gældende til udgangen af 2019.
 

Børne- og Ungepolitikken har sammenhæng til Hvidovre Kommunes vision om ”Hvidovre Kommune som børnenes og familiernes by – med udfordrende tilbud og læring og fritidsliv”. Børne- og Ungepolitikken er den overordnede ramme for arbejdet med børn og unge i kommunen, og er dermed et væsentligt element i udmøntningen af kommunens vision på området.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter lov om social service § 19, stk. 2 (Lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019 med senere ændringer) skal kommunalbestyrelsen udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

Kommunens børne- og ungepolitik er udarbejdet i henhold til ovenstående lovgivning.
 

Det fremgår af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier til lov om social service, pkt. 19 (Vejledning nr. 9142 af 26. februar 2019), at kommunalbestyrelsen selv beslutter, hvor ofte den sammenhængende børnepolitik skal revideres. Dette kan f.eks. ske i forbindelse med, at en ny kommunalbestyrelse træder til, eller hvis kommunalbestyrelsen ønsker at sætte fokus på eller udarbejde en ny politik på området.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Børne- og Ungepolitik, Vores by - Vores børn (pdf)

14. Beslutning om omlægning af Vuggestuen Manegen til kombineret dagtilbud

Beslutningstema

Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Manegen har henvendt sig til Hvidovre Kommune med et ønske om, at vuggestuen omlægges, så dagtilbuddet fremover er et kombineret dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser.
 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til et forslag om, at Vuggestuen Manegen omlægges til kombineret dagtilbud med virkning fra 1. januar 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende at Vuggestuen Manegen omlægges til kombineret dagtilbud med virkning fra 1. januar 2020

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

For: Gruppe A, O og F

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

For: Gruppe A, F, O, C og V.

Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Lisa Skov (C)bad om et notat om hvilke konsekvenser beslutningen vil have for kapaciteten i distriktets institutioner.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Vuggestuen Manegen omlægges til kombineret dagtilbud med virkning fra 1. januar 2020.

Sagsfremstilling

Vuggestuen Manegen er i dag kommunens eneste daginstitution udelukkende med vuggestuepladser. Dagtilbuddet har to huse (afdelinger) med samlet plads til op til 89 vuggestuebørn.
 

Manegen har fælles ledelse med Børnehuset Humlebien, der er et kombineret dagtilbud, som rent fysisk ligger overfor Manegen. Ordningen med fælles ledelse blev besluttet i kommunalbestyrelsen i marts 2018. En omlægning af Manegen til kombineret dagtilbud ændrer ikke ved beslutningen om, at de to dagtilbud har fælles ledelse.
 

Forældrebestyrelsens henvendelse
Hvidovre Kommune har modtaget en henvendelse fra forældrebestyrelsen i Vuggestuen Manegen. I henvendelsen tilkendegives et ønske om, at vuggestuen omlægges, så der fremover er vuggestueafdeling i det ene hus (kaldet hus B), og børnehaveafdeling i det andet hus (kaldet hus A). Det fremgår i øvrigt af henvendelsen, at forældrebestyrelsen har opbakning fra forældregruppen. Henvendelsen er vedlagt som bilaget ”Henvendelse fra forældrebestyrelsen i Manegen”.
 

Baggrunden for henvendelsen er forældrenes oplevelse af, at der er stor udskiftning af børn i Manegen. Forældrene anfører, at de mange udskiftninger har stor betydning for både børn, forældre og medarbejdere, idet de mange indkøringer af nye børn skaber uro, ligesom medarbejderne bruger rigtig mange ressourcer på denne opgave.
 

Udskiftningen skyldes bl.a., at Manegen modtager mange børn, som følge af kommunens pasningsgaranti, der på vuggestueområdet tilsiger, at forældrene er garanteret en plads i kommunen som helhed. Disse børn skifter ofte dagtilbud, når forældrene får tilbudt en overflytning til det ønskede dagtilbud. Der er tillige udskiftning af børn som følge af, at mange forældre flytter deres barn til en vuggestueplads i et kombineret dagtilbud inden barnet når børnehavealderen.
 

Administrationen kan supplerende oplyse, at Manegen pr. 25. oktober 2019 har haft indkøring af 81 nye børn i 2019. Under ”normale” omstændigheder udskifter en vuggestue lidt under halvdelen af den samlede børnegruppe på et kalenderår som følge af børnenes naturlige overgang til børnehave. Manegen ville således skulle have omkring 40 nye indskrivninger om året set i forhold til de op til 89 pladser, der er i dagtilbuddet.

Forældrehenvendelsen omtaler derudover hvordan en omlægning, og en deraf følgende forventet stabilitet i børnegruppen, kan bidrage til at styrke det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet og skabe et sammenhængende pædagogisk tilbud fra 0-6 år.
 

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at en omlægning af Vuggestuen Manegen til kombineret dagtilbud vil understøtte, at dagtilbuddet i højere grad vil kunne tilbyde et bæredygtigt sammenhængende pædagogisk miljø til børn og forældre.
 

Samtidig er det forventningen, at en omlægning vil medvirke til at nedbringe antallet af udskiftninger i børnegruppen og de medarbejderressourcer, der skal anvendes til indkøring.
 

Forældrebestyrelsens ønske om en intern organisering med vuggestueafdeling i det ene hus (hus B) og børnehaveafdeling i det andet (hus A) vil give mulighed for at bevare et specialiseret vuggestuemiljø i den ene afdeling, og skabe et specialiseret børnehavemiljø i den anden afdeling. Der bør dog samtidigt være opmærksomhed på at skabe et sammenhængende 0-6 årsmiljø mellem de to afdelinger, herunder særligt ift. børnenes overgang fra vuggestue til børnehave.
 

Center for Børn og Familier vil indgå i dialog med Manegen omkring den konkrete implementering af omlægningen.
 

Administrationen foreslår, at omlægningen påbegyndes pr. 1. januar 2020 og derefter sker gradvist. I første omgang vil det primært være vuggestuebørn fra Manegen, der står foran overgang til børnehave fra 1. januar 2020, der vil udgøre børnehavebørnene i dagtilbuddet. Forældrene har naturligvis også mulighed for at skrive deres børn op til børnehave i et andet dagtilbud efter de gældende anvisningsregler. Samtidigt vil det også være muligt for andre forældre at skrive deres børn op til børnehaven i Manegen.
 

Administrationen forventer, at omlægningen først er fuldt indfaset i løbet af 2021.
 

Konsekvenser for kapaciteten
Omlægningen vil have betydning for kapaciteten, idet omlægningen betyder, at der fjernes vuggestuekapacitet og tilføres børnehavekapacitet.
 

Børnehaveafdelingen i Manegen vil blive gradvist større, og når omlægningen er fuldt indfaset, vil der være ca. 48 vuggestuepladser og 84-88 børnehavepladser til rådighed. Pladserne vil i et vist omfang være fleksible.
 

En del af børnene fra Manegen overgår i dag til børnehave i de øvrige dagtilbud i distrikt vest, og omlægningen vil derfor have en betydning for søgningen til de omkringliggende dagtilbuds børnehaver og deres behov for kapacitet. Det er dog langt fra alle børn, der bliver i distrikt vest, når de overgår til børnehave. En del børn opnår pasningsgaranti i bopælsdistriktet, når de overgår til børnehave, og mange børn overgår derfor til børnehave i eget distrikt.
 

Administrationen vurderer, at kapaciteten i distriktet og det forventede behov for pladser samlet set kan bære denne omlægning. Administrationen vil dog følge kapacitetsudnyttelsen og behovet for pladser i distriktet tæt med henblik på at vurdere, om der evt. er behov for kapacitetstilpasninger, når omlægningen er indfaset. Der er taget højde for forslaget om omlægningen i forslaget til fordeling af børnetal på dagtilbud 2020.
 

Frokostordning og bygningsmæssige faciliteter
Der skal ske en mindre tilpasning af de bygningsmæssige faciliteter. Det gælder legepladsen og øvrige udeområder, som skal modsvare børnenes aldersmæssige behov. Desuden kan der, efterhånden som omlægningen skrider frem, være behov for to-tre ekstra børnetoiletter, idet der i børnehaven er flere toiletbrugere end i vuggestuen.
 

Ernæringsmæssigt vil der være mulighed for at bibeholde frokostordningen, selvom der rent antalsmæssigt vil komme flere børn i dagtilbuddet, når omlægningen er fuldt indfaset. Køkkenet i Tumlehuset, der ligger i umiddelbar nærhed af Manegen, har kapacitet til at producere mad til flere børn end Tumlehusets egne, hvorfor Tumlehusets køkken ville kunne levere mad til Manegen i det omfang, det skulle blive nødvendigt. Idet omlægningen først forventes fuldt indfaset i 2021, vil der ske nærmere planlægning, når det bliver aktuelt.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 20. marts 2018, pkt. 5, at det kombinerede dagtilbud Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen skulle sammenlægges således, at den eksisterende fysiske organisering bibeholdes, men ledelsen sammenlægges.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter forbundet med at tilpasse dagtilbuddet til både at rumme vuggestuebørn og børnehavebørn. Det drejer sig om tilpasning af dele af legepladsen til børnehavebørn, installation af ekstra børnetoiletter og evt. udgifter til kompetenceudvikling af medarbejderne. Udgifterne afholdes inden for egen ramme.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har i medfør af Dagtilbudsloven (Lovbekendtgørelse nr. 824 af 15. august 2019) ansvaret for dagtilbud og skal fastsætte mål og rammer for disse samt skabe sammenhæng mellem tilbuddene jf. lovens § 3a, stk. 1-3.

Høring

Forslaget har været sendt i høring hos relevante parter herunder BUPL, FOA/PMF, CenterMED for Børn og Familier samt forældrebestyrelse og LokalMED i Manegen. Der er modtaget høringssvar/udtalelse fra BUPL, FOA/PMF og CenterMED. De er alle vedlagt i bilaget ”høringssvar/udtalelser”. Endvidere har Manegen oplyst, at forslaget har været drøftet både i LokalMED og i den samlede medarbejdergruppe.
 

BUP og FOA/PMF
Både BUPL og FOA/PMF bakker i sit høringssvar op om omlægningen og anfører, at omlægningen både er til gavn for børn, forældre og medarbejdere. Desuden udtrykkes en bekymring for det køkkenpersonale, der evt. på sigt skal transportere mad fra Tumlehuset. Som det er omtalt ovenfor, vil der ske nærmere planlægning af organiseringen omkring frokostordningen, når behovet opstår. Det er således først, når omlægningen er fuldt indfaset (forventeligt i løbet af 2021), at det bliver aktuelt.
 

Desuden udtrykkes en forventning om, at medarbejderne inddrages i processen, og at evt. overtallige medarbejdere ved en personalereduktion vil blive forsøgt omplaceret, jf. procedure for omplacering ved arbejdsmangel. Administrationen er naturligvis opmærksom på dette, jf. afsnittet om personalemæssige konsekvenser nedenfor.
 

Endelig påpeger FOA/PMF, at en omlægning ikke bør hastes igennem den 1. januar 2020, hvis man ikke er klar. Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at starte omlægningen pr. 1. januar 2020. Omlægningen sker gradvist, hvorfor der i første kvartal er meget få børnehavebørn i Manegen. Det tilsiger en ”rolig” opstart på omlægningen for både børn, forældre og medarbejdere. Samtidigt er der børn i Manegen, der i første kvartal 2020 når børnehavealderen, og ønsker at blive i Manegen, hvilket en opstart pr. 1. januar 2020 vil give dem mulighed for.
 

CenterMED for Børn og Familier
CenterMED for Børn og Familier har drøftet forslaget på et ekstraordinært møde den 22. oktober 2019. CenterMED bakker op om omlægningen. Dette gælder også dagtilbudslederne i distrikt Vest. Det er dagtilbuddene i vest, der forventes at blive mest påvirket af omlægningen, da de i et vist omfang modtager kommende børnehavebørn fra Manegen.
 

Vuggestuen Manegen
Vuggestuen Manegen har oplyst, at omlægningen er drøftet både i Manegens LokalMED og i den samlede medarbejdergruppe; der er opbakning fra alle medarbejdere til en omlægning, der indebærer en vuggestueafdeling i det ene hus (hus B) og en børnehaveafdeling i det andet hus (hus A).

Personalemæssige konsekvenser

Det kan ikke udelukkes, at omlægningen vil medføre reduktioner i personalet. Det skyldes, at der sker omlægning af vuggestuepladser til børnehavepladser, og den økonomiske tildeling til et vuggestuebarn er højere end til et børnehavebarn. Når omlægningen er fuldt indfaset, vil der dog være oprettet flere børnehavepladser end der er fjernet vuggestuepladser, hvilket kan fjerne eller reducere behovet for personalereduktioner.
 

Hvidovre Kommune vil forsøge at omplacere evt. overtallige medarbejdere jfr. procedure for omplacering ved arbejdsmangel. Hvis en omplacering ikke er mulig, vil Hvidovre Kommune iværksætte procedure med henblik på afskedigelse af de berørte medarbejdere.

Bilag

 1. Henvendelse fra forældrebestyrelsen i Manegen (pdf)
 2. Høringssvar og udtalelser (pdf)

15. Orientering om tilsyn med klubber 2018/19

Beslutningstema

Administrationen har i efteråret 2018 gennemført fysiske tilsyn på kommunens fem klubber. Derudover er der i foråret 2019 gennemført kvalitetssamtaler med klubberne.
 

Kommunalbestyrelsen orienteres om det samlede resultat af tilsynene med klubberne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen om det samlede resultat af tilsynene til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-11-2019

Ad 1.Børne- og Uddannelsesudvalget udsatte behandlingen af punktet til det næstkommende møde i udvalget.

 

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-12-2019

For: Gruppe A, O og F.

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsens behandling.

 

Anbefales taget til efterretning.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om det samlede resultat af tilsynene til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til dagtilbudsloven og retssikkerhedsloven føre tilsyn med klubberne og sikre, at de lever op til den mål- og indholdsbeskrivelse, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Samtidig skal der føres tilsyn med de fysiske rammer.
 

Rammer for gennemførelse af tilsyn
Tilsynene omfatter alene de klubber, der drives efter dagtilbudsloven. Dette er Bredalsparkens Fritidscenter, Byggelegepladsen Regnbuen, Danalund Ungdomshus, Klub Nord og Køgevejens Ungdomshus.
 

I hvert tilsyn indgår følgende aktiviteter og fokuspunkter:
 

 • Samtale mellem konsulent og ledelse
 • En fysisk gennemgang af institutionen med leder og evt. arbejdsmiljørepræsentant
 • Pædagogiske observationer (2 - 2½ timer)
 • Forældretilfredshedsundersøgelse 2018
 • Gennemgang af klubbens hjemmeside
 • Udvikling i klubbens medlemstal
 • Kvalitetssamtale med ledelse og chefen for Center for Skole og Uddannelse

 

I de følgende afsnit beskrives de gennemførte tilsyn med klubberne i 2018/19.
 

Rapporterne for de fem individuelle tilsyn er vedlagt som bilag.
 

Samtale mellem konsulent og ledelse
Der blev gennemført en samtale med ledelsen om aktuelle udfordringer og muligheder, bl.a. vedrørende den personalemæssige og pædagogiske udvikling.
 

Alle klubber overholder kravet om min. 60% uddannede. Procenten for den enkelte klub fremgår af den samlede rapport for hver af klubberne.
 

Fysisk gennemgang af institutionen med leder og evt.  arbejdsmiljørepræsentant
Der blev foretaget en fysisk gennemgang af institutionen sammen med en leder og evt. en arbejdsmiljørepræsentant med henblik på at se på det sikkerhedsmæssige aspekt for børnene og personalet. I tilsynet indgik bl.a. klubbens håndtering af kemikalier, eksempelvis rengøringsmidler.
 

Derudover blev den indvendige sikkerhed gennemgået i forhold til inventar og værkstedsmaskiner samt den overordnede sikkerhed på legepladsen. Sikkerheden omkring de enkelte legeredskaber foretages af en legepladsinspektør og beskrives i legepladsrapporterne.
 

De fysiske tilsyn gav kun anledning til ganske få bemærkninger. Det drejede sig om en søjleboremaskine på Byggelegepladsen Regnbuen, hvor der ikke var monteret nøglelås. Derudover var der et sæt afdækningsplader til et billardbord i Bredalsparken Fritidscenter, der ikke kunne låses fast. Begge påtaler er blevet udbedret.
 

Pædagogiske observationer (2 - 2½ timer)
Observationerne viste, at de fem klubber lever op til såvel dagtilbudslovens krav som til mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klubber i Hvidovre Kommune.
 

Forældretilfredshedsundersøgelse 2018
Forældretilfredshedsundersøgelsen for klubberne viser, at samlet set 88% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med klubberne. Køgevejens Ungdomshus har den højeste tilfredshed blandt forældrene med 90%, mens den laveste tilfredshed blandt forældrene ses ved Danalund Ungdomshus med 84%.
 

Undersøgelsen viser desuden, at samlet set 2% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse med deres børns klub. Lavest ligger Bredalsparkens Fritidscenter med 0% og højest ligger Danalund Ungdomshus med 4%.
 

Gennemgang af klubbens hjemmeside
De fire af klubberne har beskrevet deres pædagogiske indsatser og praksis på deres hjemmesider. Den oplevede praksis i forbindelse med tilsynet viste, at der er en tydelig sammenhæng mellem det skrevne, fortalte og det oplevede.
 

For Danalund Ungdomshus gælder, at de på hjemmesiden kun i meget begrænset omfang beskriver deres pædagogisk praksis. Hjemmesiden fortæller primært om aktiviteter i klubben og praktiske forhold. Den oplevede praksis i klubben lever dog op til kravene i dagtilbudsloven samt til mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klubber i Hvidovre Kommune.
 

Udvikling i klubbens medlemstal
Medlemstal 2018: Medlemstallene fremgår af den samlede rapport for hver af klubberne.
 

Kvalitetssamtale med ledelse og chefen for Center for Skole og Uddannelse
Tilsynet blev afsluttet med en kvalitetssamtale mellem klubberne og chefen for Center for Skole og Uddannelse. Samtalen blev i år afholdt som en dialogisk samtale. De to af samtalerne blev afholdt med deltagelse af to klubber, henholdsvis Bredalsparkens Fritidscenter/Klub Nord og Køgevejens Ungdomshus/Byggelegepladsen Regnbuen. Derudover blev der afholdt en samtale, hvor kun Danalund Ungdomshus deltog.
 

Samtalerne blev afholdt som rundbordssamtaler med mulighed for en bred drøftelse af udvalgte temaer. Samtalerne er tænkt som et forum for erfaringsudveksling, idégenerering og sparring. Kvalitetssamtalerne havde følgende fokuspunkter:

 • Inklusion
 • Klubbernes samarbejde med skolerne
 • Klubbernes egne temaer

 

Nedenfor beskrives fokuspunkterne nærmere.
 

Inklusion
Alle fem klubber oplever større eller mindre udfordringer i forbindelse med inklusion. Generelt er klubberne dog gode til at inkludere børn og unge. Det skyldes først og fremmest, at klubberne ofte kan tilbyde en bred vifte at pædagogiske aktiviteter, og at de samtidig har en ”løs” struktur, der giver mulighed for stor fleksibilitet.
 

Når der arbejdes inkluderende i klubberne, er det vigtigt, at der tages hensyn til alle medlemmer i klubberne, således at klubberne kan være attraktive tilbud for alle brugere.
 

Klubbernes arbejde med børn i udsatte positioner medtænkes i den kommende strategi for det specialiserede 0 – 18 årsområde.
 

Samarbejdet med skolerne
Klubbernes samarbejde med skolerne opleves meget forskelligt. Dette skyldes bl.a., at klubberne har forskellige rammer at arbejde ind i. Eksempelvis lægger Klub Nord, Byggelegepladsen Regnbuen og Køgevejens Ungdomshus alene pædagogtimer på én skole, mens Bredalsparkens Fritidscenter har pædagoger på to skoler og Danalund Ungdomshus på tre skoler. Ligeledes er der store forskelle på, hvordan pædagogerne indgår i skolen og med hvilke opgaver. Nogle pædagoger er tilknyttet AKT/ressourceteams og bruges til specifikke indsatser. Andre arbejder mere generelt ind i klasserne eller skolen, og andre klubber har fundet en helt tredje form. Samarbejdet beskrives i en samarbejdsaftale mellem den enkelte klub og skolen.
 

Generelt giver klubberne udtryk for tilfredshed med samarbejdet med den enkelte skole. Klubberne oplever dog også, at de kan blive glemt, når det drejer sig om børn i vanskeligheder. Omvendt oplever klubberne, at når de inddrages, så kan de være medvirkende til, at der findes løsninger i forhold til blandt andet enkeltmandsundervisning, børn med skolevægring og lignende, hvor klubben kan opleves som et neutralt sted at ”gå i skole”.
 

Klubberne ønsker generelt at blive inddraget mere i forhold til de børn, der har behov for ekstra støtte i skolen.
 

Alle klubberne deltager i de tværfaglige netværk.
 

Klubbernes egne temaer
Ud over de faste temaer havde klubberne mulighed for selv at byde ind med et tema, som de ville drøfte/modtage sparring på. Der er ikke lavet mål og indsatser på alle temaerne. Temaerne har alene været mål for en gensidig drøftelse mellem klubberne og administrationen.
 

Temaerne var:
 

 • Klub Nord/Bredalsparkens Fritidscenter - Brug af klubbernes kompetencer og fritidspædagogik i et tværfagligt samarbejde:
 • De to klubber havde valgt et fælles tema. Klubberne oplever, at de ofte bliver overset i de tværfaglige netværk. Det gælder både klubben som institution, men også hvad den enkelte medarbejders kompetencer kan bidrage med. De to klubber forsøger løbende at byde ind og byde sig til for på den måde at gøre opmærksom på de muligheder, der ligger i klubberne.
   
 • Køgevejens Ungdomshus - Øget forventningspres fra forældrene:
  Klubben oplever et større forventningspres fra forældre i forhold til opgaver, som de mener, klubben skal løse. Ligeledes stilles der større krav fra forældrene i forhold til klubbens indsats i forhold til det enkelte medlem. Klubben arbejder målrettet med forældrekontakt i forhold til klubbens rolle og muligheder.
   
 • Byggelegepladsen Regnbuen - Fastholdelse af de ældste medlemmer:
  Klubben oplever, at de ældste børn hurtigt melder sig ud af klubben. Et af problemerne er muligvis, at den fysiske ramme ikke giver mulighed for opdeling af store og små. Klubben undersøger pt.  forskellige tiltag, der kan gøre klubben mere attraktiv for de ældste medlemmer.
   
 • Danalund Ungdomshus - Muligheder og begrænsninger i de fysiske rammer, specielt udearealet:
  Klubben er stærkt påvirket og begrænset af de påbud, de har vedrørende støj på legepladsen. Påbuddet begrænser brugen af udearealerne i forhold til aktiviteter og anvendelsestid. Dette betyder, at der ved etablering af nye udendørs aktiviteter skal tænkes i støj og støjdæmpning. For eksempel skal deres nye skaterramper støjdæmpes yderligere for at overholde de grænseværdier, der er sat. Klubben er meget bevidst om dette, men de støjreducerende tiltag er forbundet med store økonomiske udgifter.
   

Mål for klubberne
På baggrund af klubbernes udfordringer med at arbejde inkluderende samt gennemgangen af klubbernes hjemmesider er der for alle klubber aftalt:
 

 • At klubberne udarbejder en inklusionshandleplan, som er kendt af personale og brugere
 • At der skal ligge handleplaner på alle klubbers hjemmesider senest den 30. juni 2020

 

Handleplanerne tager udgangspunkt i Børne og Unge Politiken, den faglige strategi for Center for Skole og Uddannelse, samt mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klubber.
 

Handleplanerne har følgende fokusområder:
 

 • Pædagogisk syn, herunder visioner, mål, værdier og forventninger (pædagogiske principper i relation til, hvad klubberne vil opnå med deres pædagogiske miljø, så f.eks. klubbens værdier også ses i klubbens praksis).
 • Pædagogikkens tilrettelæggelse, herunder refleksion over og anvendelse af pædagogiske metoder og arbejdsmåder inden for de givne rammer. Dette kan være konflikthåndtering, relationsarbejde og forskellige former for supervision.
   
 • Evalueringskultur, herunder registrering og dokumentation af medlemmernes trivsel. Det kan blandt andet ske gennem trivselssamtaler med medlemmerne og systematisering af de evalueringsredskaber, der bliver brugt.
   
 • Fysiske rammer – herunder hvordan de fysiske rammer udnyttes i det pædagogiske arbejde samt ydre rammefaktorer (økonomi, medarbejdernes kompetencer og lignende).

Politiske beslutninger og aftaler

I forbindelse med overgangen fra fritidshjem til SFO’er i 2014 besluttede det daværende Børne- og Undervisningsudvalg den 6. november 2014, punkt 6, at der fra 2018 alene føres det lovpligtige tilsyn med de fem klubber, der drives efter dagtilbudsloven.
 

Tilsynet med de ni SFO’er indgår i tilsynet med skolerne. Der er ikke sat nogen ramme for tilsynet med SFO.
 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015, punkt 11, den nuværende mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klubber i Hvidovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Tilsynet iværksættes efter dagtilbudslovens § 5, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 824 af 15. august 2019) samt retssikkerhedslovens § 16, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019 med senere ændringer).
 

Tilsynene føres endvidere på baggrund af formålsbestemmelsen for klubtilbud mv. i dagtilbudslovens § 65, hvor det blandt andet fremgår:
”Stk. 1 Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge skal i samarbejde med børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Klubtilbud m.v. skal som led heri bidrage til at udvikle børns og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.”

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Tilsynsrapport - Bredalsparkens Fritidscenter (pdf)
 2. Tilsynsrapport - Køgevejens Ungdomshus (pdf)
 3. Tilsynsrapport - Byggelegepladsen Regnbuen (pdf)
 4. Tilsynsrapport - Klub Nord (pdf)
 5. Tilsynsrapport - Danalund Ungdomshus (pdf)

16. Beslutning om dispensation fra rammer for anvendelse af kommunalt lokaletilskud på baggrund af ansøgning fra FDF Hvidovre

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget godkendte den 10. oktober 2019 ansøgning fra FDF Hvidovre om godkendelse til omlægning af realkreditlån i foreningens lejr Ingeborg beliggende i Halsnæs Kommune.

I forbindelse med ansøgningen om låneomlægning anmodede FDF Hvidovre desuden om en forlængelse af den eksisterende 10-årige aftale, der giver foreningen mulighed for at opnå kommunalt lokaletilskud til brug for afdrag på lån.

Som udgangspunkt kan lokaletilskud efter folkeoplysningsloven ydes til brug for betaling af renter på realkreditlån til anlæg af lokaler, men ikke til afdrag på lånet. Støtte til afdrag af lån, vil dog efter omstændighederne kunne ydes efter kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til FDF Hvidovres anmodning om fornyelse af den nuværende dispensation fra kommunens rammer for anvendelse af lokaletilskud, således at foreningen får mulighed for at opnå lokaletilskud til brug for afdrag på lån

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende FDF Hvidovres anmodning om fornyelse af en 10-årig dispensation fra kommunens rammer for anvendelse af lokaletilskud, således at foreningen får mulighed for at opnå lokaletilskud til brug for afdrag på lån

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

For: Gruppe A,F, O,Cog V.
Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt med den bemærkning, at beslutningen ikke danner præcedens.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte FDF Hvidovres anmodning om fornyelse af en 10-årig dispensation fra kommunens rammer for anvendelse af lokaletilskud, så foreningen får mulighed for at opnå lokaletilskud til brug for afdrag på lån med den bemærkning, at beslutningen ikke danner præcedens.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund
Godkendte foreninger i Hvidovre Kommune kan søge Folkeoplysningsudvalget om lokaletilskud til egne og lejede lokaler. Tilskuddet kan i Hvidovre Kommune maksimalt udgøre 72 % af foreningens driftsudgifter.

Der ydes til foreningers egne lokaler (inklusive haller og lejrpladser) tilskud til følgende udgifter:

 • Renter af prioritetsgæld
 • Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen
 • Udgifter til almindelig vedligeholdelse
 • Opvarmning
 • Belysning
 • Rengøring
 • Evt. fornødent tilsyn


Jf. gældende regler for lokaletilskud ydes der ikke tilskud til afdrag på realkreditlån. Dog kan Kommunalbestyrelsen jf. kommunalfuldmagtsreglerne vælge at dispensere herfor.

Dispensation til FDF Hvidovre
FDF Hvidovre overtog 1989 lejren Ingeborg, der er beliggende direkte ned til Roskilde Fjord ved Store Havelse i Halsnæs Kommune.

Den oprindelige lejr nedbrændte i sommeren 2008, og et nyt Ingeborg blev opført i 2010; finansieret via overførelsen af lånet fra det gamle Ingeborg, forsikringserstatning, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og et tillægslån ydet af Hvidovre Kommune.

Efter anmodning fra FDF Hvidovre gav Hvidovre Kommune i 2010 dispensation til at yde Lokaletilskud til FDF Hvidovre med den til enhver tid gældende tilskudssats til betaling af renter og afdrag på et lån svarende til 3.575.000 kr.

Dispensationen medførte, foreningen fremadrettet kunne medtage udgifter til afdrag på foreningens realkreditlån ved ansøgning om lokaletilskud og dermed opnå et større kommunalt tilskud. Dispensationen var gældende i 10 år, hvorefter den skulle tages op til vurdering.

Efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget omlagde FDF Hvidovre i 2015 realkreditlånet til en mere fordelagtig rente. I samme ombæring godkendte kommunalbestyrelsen en fornyelse af den 10-årig dispensation vedrørende rammerne for foreningens lokaletilskud.

Aktuel ansøgning om låneomlægning og anmodning om fornyet dispensation
Folkeoplysningsudvalget godkendte den 10. oktober 2019 endnu en omlægning af FDF Hvidovres lån i lejren Ingeborg med en restgæld på 2.944.498 kr.

I forbindelse med låneomlægningen har FDF Hvidovre samtidig anmodet om en ny 10-årig dispensationsperiode, hvor foreningen kan medtage udgifter til afdrag på lån ved ansøgning om lokaletilskud, og dermed opnå et større kommunalt tilskud.

FDF Hvidovre driver i dag lejren Ingeborg som et stort aktiv for foreningen med mange besøgende spejdergrupper, skoler, institutioner virksomheder og private.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15. december 2009, at FDF Hvidovres ansøgning om øget låneramme til det nye Ingeborg returneredes til Folkeoplysningsudvalget til fornyet behandling og dialog med FDF.

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 gav udvalget dispensation til at yde tilskud med den til enhver tid gældende procenttilskudssats til renter og afdrag til et lån på 3.575.000 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2015 FDF Hvidovres ansøgning om omlægning af lån samt fornyelse af 10-årig dispensation, der gav foreningen mulighed for at modtage lokaletilskud til brug for afdrag på lån.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 10. oktober 2019, at godkende FDF Hvidovres ansøgning om at omlægge foreningens realkreditlån i Ingeborglejren.
Folkeoplysningsudvalget anbefalede desuden, at foreningens ansøgning om en fornyelse af den 10-årige dispensation skulle godkendes.

Økonomiske konsekvenser

FDF Hvidovre kan jf. tidligere beslutning om dispensation opnå lokaletilskud til brug for afdrag på lån. I 2018 modtog foreningen i alt 445.330 kr. i lokaletilskud til brug for lejren Ingeborg. Heraf udgjorde 78.572,40 kr. tilskud til afdrag på lån, svarende til 72 % af foreningens samlede låneafdrag på 109.128,35 kr.
Herudover modtog foreningen 246.763 kr. i lokaletilskud til brug for lokaler på Biblioteksvej 60D.

Med omlægning af kontantlån i Ingeborgs restgæld på 2.944.498 kr. vil foreningen årligt opnå en besparelse på ca. 10.000 kr. på ydelsen.

Det kommunale lokaletilskud til foreningen vil således blive reduceret med ca. 7.200 kr. årligt svarende til lokaletilskudsprocenten (pt. 72%) af de 10.000 kr.

Administrationen bemærker, at midler der dækker lokaletilskud, ligger under Folkeoplysningsudvalgets ressortområde. Udgiften afholdes derfor som hidtil inden for de afsatte budgetbeløb til lokaletilskud.

Retsgrundlag

Efter folkeoplysningslovens § 25, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 31. august 2018 og folkeoplysningsbekendtgørelsens § 15 gives der alene tilskud til den del, der omhandler renterne på lånene, ikke afdragene.
Tilskud til afdrag kan gives efter kommunalfuldmagtsreglerne, hvorefter kommunen lovligt kan støtte foreninger.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. FDF Hvidovre - Ansøgning om omlægning af lån i Ingeborg Lejr (pdf)
 2. Beslutning om godkendelse af FDF Hvidovres ansøgning om låneomlægning vedrørende Ingeborg lejren (pdf)
 3. Baggrundsnotat vedr. lovligheden af tildeling af særligt tilskud til FDF Hvidovre (pdf)

17. Beslutning om delevaluering og ændring af fritidspas-ordningen

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2018 at igangsætte en kommunal fritidspas-ordning, hvorigennem forældre kan ansøge om tilskud til kontingentbetaling, udstyr og vejledning til deres børns fritidsaktiviteter.

Det blev besluttet at ordningen skulle vurderes endegyldigt efter tre år, og at der i mellemtiden skulle udarbejdes årlige delevalueringer til udvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage første delevaluering af ordningen til efterretning og drøfte administrationens forslag til tilpasninger. Endelig skal udvalget beslutte, hvorvidt eventuelt ubrugte midler på udvalgets Rådighedspulje for 2019 skal overføres til Fritidspas-ordningen i 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at tage delevaluering af Fritidspas-ordningen til efterretning
 2. at drøfte administrationens forslag til tilpasninger af Fritidspas-ordningen
 3. at overføre eventuelt ubrugte midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje for 2019 til Fritidspas-ordningen i 2020

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2019

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Anbefales drøftet.

 

Ad 3. Det anbefales, at de resterende midler på Rådighedspuljen for 2019 overføres til Fritidspas-ordningen i 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

Ad 1. – 3. Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Ad 1.
Kommunalbestyrelsen tog delevaluering af Fritidspas-ordningen til efterretning.

Ad 2.
Kommunalbestyrelsen drøftede administrationens forslag til tilpasninger af Fritidspas-ordningen.

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte at overføre eventuelt uforbrugte midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje for 2019 til Fritidspas-ordningen i 2020.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Baggrund
Kultur- og Fritidsudvalget har i indeværende udvalgsperiode arbejdet med det politiske pejlemærke ”Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats”. I forlængelse heraf besluttede Kommunalbestyrelsen den 18. december 2018 at igangsætte en kommunal fritidspas-ordning, hvorigennem forældre kan ansøge om tilskud til kontingentbetaling, udstyr og vejledning til deres børns fritidsaktiviteter i regi af lokale, godkendte foreninger i Hvidovre Kommune. Ordningen er målrettet børn og unge i alderen 6-17 år fra familier bosat i Hvidovre Kommune.

Ordningen indebærer, at ansøgere kan opnå op til 1.200 kr. i kontingenttilskud for den aktuelle sæson (modtagere betaler selv restbeløb ved køb af dyrere kontingenter). Ansøgere kan desuden opnå op til 700 kr. i tilskud til udstyr, beklædning o.l. årligt.

Der kræves samtykke til at indhente oplysninger om familiens/husstandens indkomst, og støttebeløbet fastsættes på baggrund af husstandens samlede indkomst og beregnes ud fra samme takster gældende for støtte til kommunale institutionspladser.

De resterende, ubrugte midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2018 blev overført til Fritidspas-ordningen i 2019 sammen med de budgetafsatte midler fra God Fritid Til Alle på 100.000 kr. Dette medførte et samlet budget på Fritidspas-ordningen i 2019 på 174.600 kr.

Det blev besluttet, at ordningen vurderes endegyldigt efter tre år, og at der i mellemtiden udarbejdes årlige delevalueringer.

Delevaluering efter projektets første år
I 2019 har 69 borgere ansøgt om tilskud gennem Fritidspas-ordningen.
29 har modtaget tilskud; 6 har fået afslag og 34 ansøgninger er endnu ikke færdigbehandlet. Det forventes, at samtlige ansøgninger vil være færdigbehandlet inden årsskiftet.

Der er i 2019 pt. udbetalt i alt 40.700 kr. i tilskud via Fritidspas-ordningen. 32.150 kr. er anvendt til foreningskontingenter; 7.906 kr. er anvendt til udstyr samt beklædning og 644 kr. er anvendt til ekskursioner o.l. Således resterer der pt. 133.900 kr. på Fritidspas-ordningen i 2019.

Størstedelen af ansøgerne har ansøgt om at gå til svømning. Der er desuden ansøgt om aktiviteter inden for tennis, volleyball, badminton, ridning, ishockey, fodbold og karate.

I forbindelse med ordningens godkendelse estimerede administrationen, at 52 børn og unge ville kunne modtage støtte årligt. På baggrund af antallet af bevilgede tilskud samt antallet af endnu ikke færdigbehandlede ansøgninger, forventes det, at det endelige antal af tilskudsmodtagere vil være endnu højere. På denne baggrund vurderes ordningen at have levet op til sit formål. Dog er der kun under halvdelen af budgettet for ordningen pt. brugt, hvorfor administrationen har oplistet en række forslag til mindre tilpasninger, således at ordningen kan optimeres og administrationen af den effektiveres, og flere borgere modtage tilskud.

Administrationens forslag
På baggrund af administrationens erfaringer efter projektets første leveår foreslås følgende:

 • Aldersgrænsen for tilskudsberettigede ansøgere sænkes fra 6 til 3 år (dette for at imødekomme en lang række borgere, der har vist interesse for ordningen, men ikke har kunnet ansøge grundet aldersbegrænsningen).
 • Udbetaling af kontingenttilskud kan ske direkte til barnets forældre (pt. udbetales kontingenttilskud udelukkende til de foreninger, hvor tilskudsmodtagernes børn bliver tilmeldt. Ændringen foreslås for at smidiggøre tilskudsudbetalingen, og for at sikre at forældre og børn ikke skal afvente en længere dialog mellem kommune og forening, førend barnet kan opstarte den ønskede aktivitet).
 • En forenkling af ordningens administration og sagsbehandling (pt. oplever administrationen et stort ressourceforbrug i forbindelse med journalisering og lavpraktisk sagsbehandling af ansøgninger. Oprettelsen af en digital assistent (robot) til varetagelse af automatiseret journalisering og sagsbehandling vil aflaste administrationen og smidiggøre arbejdsgangene).


Overførsel af ubrugte midler til Fritidspas-ordningen i 2020
For at styrke Fritidspas-ordningen fremadrettet foreslår administrationen, at eventuelt ubrugte midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje i 2019 overføres til Fritidspas-ordningen i 2020.

Der resterer pt. 30.087 kr. på Rådighedspuljen for 2019.

Politiske beslutninger og aftaler

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 11. juni 2018 administrationens forslag til fremtidige fokusområder for udvalget. Fokusområderne inkluderer ”Byen som motionsrum”; ”Etablering af Team Hvidovre”; ”Brugen af kommunens ejendomme og faciliteter” og ”Underbygning af foreningernes sociale ansvar og indsats”.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2018 at igangsætte en kommunal fritidspas-ordning, hvorigennem forældre kan ansøge om tilskud til kontingentbetaling, udstyr og vejledning til deres børns fritidsaktiviteter.

Det blev besluttet at ordningen skulle vurderes endegyldigt efter tre år, og at der i mellemtiden skulle udarbejdes årlige delevalueringer til udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er fra budgettet til projektet God Fritid Til Alle afsat 100.000 kr. til Fritidspas-ordningen i 2020.

Såfremt ubrugte midler fra Kultur- og Fritidsudvalgets Rådighedspulje for 2019 overføres til Fritidspas-ordningen i 2020, vil det medføre, at budgettet for Fritidspas-ordningen i 2020 øges med op til 30.087 kr.

Overførslen kan ikke effektueres, hvis tilskudsansøgningerne jf. dagsordenens punkt 2 og punkt 3 er blevet imødekommet, da budgettet på Rådighedspuljen vil være fuldt ud disponeret på tilskud til Hvidovre Idrætsråd og tilskud til Hvidovre Skøjteklub.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af servicelovens § 11, stk. 6, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019 som led i det forebyggende arbejde beslutte at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte kriterier for tildeling af sådan støtte.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


18. Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020

Beslutningstema

Landets kommuner skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som i form af jobcentrets politiske rammesætning angiver retningen for det kommende års kommunale beskæftigelsesindsats.
 

Administrationen har i dialog med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udformet et forslag til Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplan for 2020.
 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal træffe afgørelse om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020.
 

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Beskæftigelsesplan 2020.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2019

Anbefales godkendt.

 

Handicaprådets og Integrationsrådets høringssvar indgik i sagens behandling.

 

Rådenes bemærkninger indgår som en integreret del af administrationens udmøntning af beskæftigelsesplanen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Beskæftigelsesplan 2020.
Rådenes bemærkninger indgår som en integreret del af administrationens udmøntning af beskæftigelsesplanen.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Hvidovre Kommune skal ligesom landets øvrige kommuner hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der i kraft af en række overordnede pejlemærker og konkrete målsætninger udstikker den politiske kurs for beskæftigelsesindsatsen kommunale udmøntning.
 

Efter Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal kommunens beskæftigelsesplan senest den 31. december vedtages af kommunalbestyrelsen, hvorefter den sendes til orientering i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Planen skal desuden tilpasses lokale forhold og udfordringer, og kan tage afsæt i beskæftigelsesministerens vejledende målsætninger for det pågældende års aktive beskæftigelsesindsats.
 

I Hvidovre Kommune består processen for beskæftigelsesplanens udarbejdelse af følgende fire trin:

 

1)     Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udvælger i samspil med administrationen en række beskæftigelsespolitiske pejlemærker for de kommende to år.

 

2)     Dialogmøde mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og administrationen. På mødet formulerer politikerne de overordnede målsætninger for beskæftigelsesindsatsen.

 

3)     Administrationen omsætter politikernes målsætninger inden for de forskellige pejlemærker til konkrete mål for jobcentret og Center for Beskæftigelse.

 

4)     Løbende opfølgning og dokumentation af effekt.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 8. april 2019, at følgende fem områder skal udgøre de politiske pejlemærker for Hvidovre Kommunes beskæftigelsesindsats i 2020.

1)     Handicap

2)     Langtidsforsørgede

3)     Unge

4)     Virksomhedsindsats

5)     Integration

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.
 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.
 

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.
 

Høring

Beskæftigelsesplan 2020 vil blive sendt i høring i både Integrationsrådet og Handicaprådet.

Bilag

 1. Ministermål 2020 - bilag 2 til Beskæftigelsesplan 2020 (pdf)
 2. BESKÆFTIGELSESPLAN 2020 (pdf)
 3. Analysekapitel - bilag 1 til Beskæftigelsesplan 2020 (pdf)
 4. Handicaprådets høringssvar til Beskæftigelsesplan 2020 (pdf)

19. Beslutning om katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 2020

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Størstedelen af kvalitetsstandarderne er reviderede udgaver af tidligere vedtagne kvalitetsstandarder, mens to af kvalitetsstandarderne er nye.
 

Der ikke tale om revisioner, der ændrer centrets serviceniveau. Derimod er der tale om indarbejdelse af lovændringer, tilføjelse af nye opfølgnings- og sagsbehandlingsfrister samt præcisering af sagsbehandlingen og ydelsernes eksisterende indhold. De nye kvalitetsstandarder vedrører kontaktperson til personer, som er døvblinde (servicelovens § 98) og kvalitetsstandarden for tilbud af behandlingsmæssig karakter (servicelovens § 102).
 

I katalogets indledende afsnit er der tilføjet et afsnit om ”Recovery og rehabilitering”, som er de faglige tilgange, Voksenrådgivningen anvender i sagsbehandlingen.
 

Kommunalbestyrelsen skal godkende det reviderede katalog over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde 2020.
 

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2019

Anbefales godkendt.

Et enigt udvalg ønsker en omformulering af administrationens forklæde til høringssvar fra Handicaprådet vedrørende §85.

 

Handicaprådets høringssvar indgik i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

For: Gruppe A, F, O, C og V.
Gruppe Ø afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri har udarbejdet kataloget over kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.
 

Størstedelen af kvalitetsstandarderne er reviderede udgaver af de kvalitetsstandarder, der blev vedtaget i 2018. Der er ikke tale om revisioner, der påvirker eller ændrer det vedtagne serviceniveau. Der er primært tale om indarbejdelse af lovændringer, samt præcisering af sagsbehandlingen og ydelsernes eksisterende indhold. Samtidig er der tale om omformulering og forkortelse af enkelte afsnit, for at gøre dem mere overskuelige og letlæselige.
 

Derudover indeholder kataloget to nye kvalitetsstandarder, som vedrører kontaktperson til personer, som er døvblinde (servicelovens § 98) og tilbud af behandlingsmæssig karakter (servicelovens § 102).
 

I katalogets indledende afsnit er der tilføjet et afsnit om ”Recovery og rehabilitering”, som er de faglige tilgange, Voksenrådgivningen anvender i sagsbehandlingen. Disse tilgange sætter fokus på at understøtte borgerens progression og på at udvikle, styrke eller bevare borgerens ressourcer og funktionsniveau. Derudover er det tilføjet, at der i 2020 kommer en ny udgave af Voksenudredningsmetoden (VUM).
 

I kvalitetsstandarderne er al lovtekst udtaget, så der alene henvises til lovparagraffen. Dette er gjort for at gøre kvalitetsstandarderne mindre teksttunge. Til gengæld vil der blive tilføjet links til alle paragraffer i Lov om Social Service på kommunens hjemmesiden, for at gøre det så let tilgængeligt som muligt for borgerne.
 

I kvalitetsstandarderne er alle sagsbehandlingsfrister og opfølgningsfrekvenser blevet opdateret til de aktuelt gældende.
 

I de enkelte kvalitetsstandarder er der foretaget en række specifikke ændringer og præciseringer. En af disse præciseringer er, at det i kvalitetsstandarden for ledsagelse (servicelovens § 97) er tilføjet, at borgere, der bor i botilbud, kan modtage op til 12 timers ledsagelse om måneden af kommunen, mens de resterende 3 timers gives af botilbuddet. Dette er eksisterende praksis, som dog ikke hidtil har været indskrevet i kvalitetsstandarden.
 

En anden ændring er, at det i kvalitetsstandarderne for beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) og aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) er præciseret, at der kun bevilliges ét tilbud pr. borger. Dette er indført på baggrund af Kommunalbestyrelsen tidligere beslutning om effektiviseringsforslag på disse områder.
 

Derudover er det i kvalitetsstandarden for midlertidige botilbud (servicelovens § 107) præciseret, at borgerens ønsker inddrages i beslutningen af valg af botilbud, men at der juridisk ikke er frit valg af denne ydelse, hvorfor der er tale om en myndighedsbeslutning. Derudover udgår det af denne kvalitetsstandard, at der bevilliges max 56 døgns aflastning. Dette udgår, idet der altid er tale om en individuel vurdering, og at omfanget af antal døgn derfor kan variere, herunder både over og under den hidtidige grænse. Derudover udgår det, at der som hovedregel ikke visiteres til aktivitets- og samværstilbud. Dette udgår, da der i flere tilfælde bevilliges sådanne tilbud til borgere i botilbud.
 

Alle de ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne, er samlet i bilaget: ”Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne”. Der er vedhæftet to yderligere bilag, som begge indeholder et udkast af kataloget over kvalitetsstandarder:

-         I det ene udkast er alle ændringer tydeligt markeret. Alle tilføjelser er markeret med rødt og alt det, der udgår, er markeret med grønt.

-         I det andet udkast er alt tilrettet. Det vil sige, at bilaget viser kataloget, som det vil se ud, hvis de foreslåede ændringer godkendes.

 

Kataloget over kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde vil fortsat blive revideret én gang årligt og forelagt til politisk godkendelse.
 

Politiske beslutninger og aftaler

Arbejdet med kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde tager udgangspunkt i:

 

Social- og Sundhedsudvalget træf beslutning om Center for Handicap og Psykiatris strategi og handleplan på det specialiserede voksenområde d. 7. juni 2016 under punkt 8 om ”Ramme og Retning 2016-2020 – strategi for borgere med handicap samt borgere med sociale udfordringer” og punkt 7 om ”Handleplanen for det specialiserede specialområde”.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget træf beslutning om indsatser til at nedbringe merforbruget d. 28. februar 2018, under punkt 4 om ”Indsatser målrettet merforbrug i Center for Handicap og Psykiatri”.

 

Kommunalbestyrelsen træf beslutning om sagsbehandlingsfrister, bl.a. på handicap- og psykiatriområdet, d. 25. september 2018, under punkt 13 om ”Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område”.

 

Kommunalbestyrelsen træf beslutning om effektiviseringsforslag, bl.a. vedrørende §§ 103 og 104 d. 9. oktober 2018, under punkt 2 om ”2. behandling af budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022”.

 

Social- og arbejdsmarkedsudvalget traf beslutning om dispensation for medlemmer i Klub Hvid, så de både kan have et dagtilbud og være medlem af Klub Hvid d. 13. maj 2019 under punkt 3 om ”beslutning om Klub Hvids fremtidige placering”.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.
 

Hvis arbejdet inden for enkelte indsatser medfører mindreforbrug, vil dette bidrage til imødegåelse af områdets merforbrug.
 

Retsgrundlag

Servicelovens afsnit V om voksne og § 138 om kvalitetsstandarder jf. Lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019.
 

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget.

 

(Vedlagt som bilag 5 er administrationens bemærkninger til Handicaprådets høringssvar).

Bilag

 1. Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til kvalitetsstandarder Voksen Handicap (pdf)
 3. Katalog kvalitetsstandarder 2020 (hvor alt er tilrettet) (pdf)
 4. Katalog kvalitetsstandarder 2020 (hvor alle ændringer er markeret) (pdf)
 5. Forklæde til Handicaprådets høringssvar (pdf)

20. Beslutning om godkendelse af puljemidler til projekt Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse

Beslutningstema

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har oprettet en pulje, som skal understøtte at flere kvinder med indvandrerbaggrund kommer i beskæftigelse.
 

Hvidovre Kommune har ansøgt om og fået bevilliget midler fra SIRI til at oprette et projekt i perioden 2019-2022 med formålet, at flere kvinder med ikke-vestlig baggrund går fra passiv forsørgelse til uddannelse eller ordinær beskæftigelse.
 

Indtægts- og udgiftsbevillingen skal godkendes.
 

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at der i 2019-2022 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til projekt Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse på i alt 6.846.465 kr.
 2. at der i 2019-2022 gives en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til projekt Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse på i alt 6.846.465 kr.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

Ad 1. – 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Ad 1.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i 2019-2022 gives en indtægtsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til projekt Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse på i alt 6.846.465 kr.

Ad 2.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i 2019-2022 gives en udgiftsbevilling til Hvidovre Kommunes andel af midler fra pulje til projekt Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse på i alt 6.846.465 kr.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Som led i satspuljeaftalen for 2019 er der afsat 69,9 mio. kr. til en ansøgningspulje målrettet landets kommuner. Gennem ansøgningspuljen er det muligt at få støtte til at indgå samarbejdsaftaler med SIRI med det formål at få styrket arbejdsmarkedstilknytningen blandt gruppen af indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund.
 

Hvidovre Kommune har ansøgt om og fået bevilliget midler fra SIRI til at oprette et projekt i perioden 2019-2022 med formålet, at flere kvinder med ikke-vestlig baggrund går fra passiv forsørgelse til uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Hvidovre Kommunes andel af puljen er 6.846.465 kr. 15 kommuner har fået tilsagn om tilskud fra puljen.
 

Projektets primære målgruppe er indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund i alderen 18-60 år bestående i projektperioden af estimeret ca. 150 kvinder fordelt over:

 

-         ca. 115 ydelsesmodtagere, som ikke permanent har forladt arbejdsmarkedet

-         ca. 35 ægtefælleforsørgede, dvs. hverken ydelsesmodtagere eller lønmodtagerbeskæftigede.

 

Nærmere beskrivelse af målgruppen kan læses i ansøgningsskemaet, som er vedlagt som bilag.
 

Hvidovre Kommune har søgt midler til at udvikle og implementere en tværfaglig og tværsektoriel samarbejdsmodel og -metode kaldt et B-start team (Beskæftigelsesstart), som koordinerer og håndholder indsatser overfor kvinderne på tværs af kommunens beskæftigelsesområde, børne- og familieområde, sundhedsområde, socialpsykiatriske område og kultur- og fritidsområde.
 

B-Start Teamet besættes med udvalgte medarbejdere:

-         Fra Center for Beskæftigelse indgår to beskæftigelsesrådgivere, en virksomhedskonsulent og en fagkonsulent som projektleder.

-         Fra Center for Sundhed & Ældre indgår en sundhedskonsulent.

-         Fra Center for Børn & Familie indgår en familierådgiver.

-         Fra Center for Handicap & Psykiatri indgår en voksenrådgiver.

-         Fra Center for Kultur & Fritid indgår en kulturmedarbejder, der til dagligt er leder af Kulturhus BuQetten.

 

Hvidovre Kommune har søgt midler til at opnormere i de fire første centre. Herudover er der søgt midler til aktiviteter i Kulturhus BuQetten samt undervisningsmaterialer. Fordeling af midlerne er vedlagt som bilag ”Hvidovre Kommune budget”.
 

Projektperioden løber fra september 2019 til og med december 2022.
 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.
 

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling til Økonomiudvalgets ramme i årene 2019 – 2022 som følger:

 

2019:     407.821,62 kr.

2020: 1.929.692,60 kr.

2021:  2.228.098,68 kr.

2022:  2.280.852,10 kr.

 

I alt: 6.846.465,00 kr.

 

Bevillingen vil dermed være udgiftsneutral for kommunen. Tilsagnet er finansieret af SIRI, der har oprettet en pulje, som skal understøtte at flere kvinder med indvandrerbaggrund kommer i beskæftigelse.
 

Beskrivelse af hvordan midlerne på ansøgningstidspunktet forventes anvendt er vedlagt som bilag ”Hvidovre Kommune budget”.

 

SIRI har tildelt en større andel af tilsagnet i 2019 end det ansøgte beløb. Det betyder, at Center for Beskæftigelse vil søge om overførsel af overskydende midler fra 2019 til 2020.
 

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019.

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Bekendtgørelse nr. 61 af 21. januar 2019 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område.
 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Tilsagnsbrev fra SIRI til projekt B-Start – Beskæftigelsesstart for kvinder med indvandrerbaggrund af 14. oktober 2019 (pdf)

21. Beslutning om godkendelse af ekstra midler fra den regionale uddannelsespulje

Beslutningstema

På finansloven for 2019 er der afsat en bevilling på i alt 87,4 mio. kr. til en regional uddannelsespulje.
 

Hvidovre Kommune har på baggrund af interessetilkendegivelse fået bevilliget ekstra midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra den regionale uddannelsespulje.
 

Kommunalbestyrelsen skal godkende indtægts- og udgiftsbevillingen.
 

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende tilskud fra STAR på 171.000 kr. fra den regionale uddannelsespulje.
 2. at godkende kommunal egenfinansiering på 20 % (42.750 kr.). Tilskuddet forudsætter egenfinansieringen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

Ad 1. – 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Ad 1.
kommunalbestyrelsen godkendte tilskud fra STAR på 171.000 kr. fra den regionale uddannelsespulje.

Ad 2.
Kommunalbestyrelsen godkendte kommunal egenfinansiering på 20 % (42.750 kr.).

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

På finansloven for 2019 er der afsat en bevilling på i alt 87,4 mio. kr. til en regional uddannelsespulje.
 

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Anvendelsesområde er beskrevet i vedlagt bilag ”Brev til kommuner om genudmelding af midler fra den regionale uddannelsespulje 2019”.
 

Beskæftigelsesministeren har med tilslutning fra forligskredsen bag beskæftigelsesreformen besluttet at genudmelde en del af mindreforbruget fra den regionale uddannelsespulje i 2018. Mindreforbruget på 10 mio. kr. genudmeldes således til brug frem til udgangen af 2019. Genudmeldingen er sket på baggrund af interessetilkendegivelser fra kommuner. Ved genudmeldingen er beløbet fordelt således, at de kommuner som havde det største forbrug på puljen i 2018, vil få det relativt største tilsagn af genudmeldingen.
 

Fordelingen af det genudmeldte tilskud er vedlagt som bilag ”Fordeling af genudmeldte midler fra den regionale uddannelsespulje 2019”.
 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.
 

Økonomiske konsekvenser

Administrationen foreslår, at den kommunale egenfinansiering på 42.750 kr. finansieres inden for Center for Beskæftigelses egen ramme.
 

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2., jf. Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, nr. 47 af 15. januar 2019.

Regulativ for økonomistyring Hvidovre Kommune, Bilag 1, pkt. 1. 3.

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og

Rekruttering nr. 1276 af 31. oktober 2016, som fastlægger regler for ansøgning om og anvendelse af puljemidler fra styrelsen.
 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Brev til kommuner om genudmelding af midler fra den regionale uddannelsespulje 2019 (pdf)
 2. Fordeling af genudmeldte midler fra den regionale uddannelsespulje 2019 (pdf)

22. Beslutning om fortsat drift af Tryghedshotellet og Daghøjskolen for yngre med demens og pårørende

Beslutningstema

Finansiering af to indsatser under Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan udløber ved udgangen af 2019. Der skal tages stilling til, hvorvidt Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende og Tryghedshotellet og skal ophøre ved årets udgang eller videreføres i 2020. Videreførelse af Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende og Tryghedshotellet kan ske med midler fra klippekortet til beboere på plejecentre. Dette er muligt, da det forventede forbrug af ordningen er mindre end budgetteret.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende hvilken af de to nedenstående modeller for Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende og Tryghedshotellet der ønskes:
  1. Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende og Tryghedshotellet videreføres ikke
  2. Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende og Tryghedshotellet videreføres. Videreførelsen finansieres med 1,3 mio. kr. af budgettet til klippekort til beboere på plejecentre.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-12-2019

Model b anbefales godkendt med den ændring, at Tryghedshotellet evalueres i marts 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende og Tryghedshotellet videreføres, samt at Tryghedshotellet evalueres i marts 2020. Videreførelsen finansieres med 1,3 mio. kr. af budgettet til klippekort til beboere på plejecentre.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende og Tryghedshotellet er pt. finansieret af puljemidler, der udløber ved udgangen af 2019. Begge indsatser hører under Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan.

Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 sætter fokus på, at yngre borgere med demens får tilbud om meningsfulde aktiviteter, samt at samspillet mellem kommunen og den frivillige verden omkring demens øges.

Overordnet er erfaringen med de to projekter positive.

Daghøjskolen på vestegnen for yngre med demens
Center for Sundhed og Ældre har i samarbejde med Albertslund, Ishøj og Glostrup kommuner samt Alzheimerforeningen fået bevilget 1,56 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til oprettelse af et Rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende i perioden fra december 2017 til december 2019. Rådgivnings- og aktivitetscentret er efterfølgende omdøbt til Daghøjskolen på vestegnen for yngre med demens.

Daghøjskolen er på kort tid blevet godt integreret i kommunens arbejde med demens. Siden august 2018 er 30 yngre borgere med demens fra Hvidovre blevet tilknyttet Daghøjskolens aktiviteter. Ca. 80 borgere har benyttet den åbne anonyme rådgivning. Det tager tid at opbygge et dagtilbud til yngre med demens, og det forventes at op mod 50 yngre borgere med demens fra Hvidovre vil benytte aktiviteterne, efterhånden som kendskabet til Daghøjskolen bliver udbredt.

Daghøjskolen er lykkedes med at skabe en helhedsorienteret indsats for både borgere og pårørende. Daghøjskolen giver brugerne meningsfulde aktiviteter og fællesskaber, samtidig med at familierne får god støtte og rådgivning til at klare de udfordringer, der kommer med en demenssygdom. Desuden er Daghøjskolens aktiviteter med til at aflaste og skabe tryghed for de pårørende. Daghøjskolen er på kort tid blevet et velkomment supplement til kommunens arbejde med demens.

I starten af oktober 2019 har de øvrige kommuner meddelt, at de har truffet politisk beslutning om ikke at fortsætte det tværkommunale samarbejde, da de ud over at have vanskeligt ved at rekruttere borgere i målgruppen, har haft vanskeligt ved at motivere borgerne til at transportere sig til Aktivitetscentret. Disse udfordringer har Hvidovre Kommune ikke.

Tryghedshotel
Center for Sundhed og Ældre har fået bevilget 1,6 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til brug i perioden juli 2018 til december 2019. Hertil har kommunen finansieret 300.000 kr. til demensvenlig indretning inden for centrets ramme i 2018.

Tryghedshotellet er etableret på Krogstenshave med to lejligheder. Det er opstartet senere end planlagt og andelen af anvendte pladser har været lavere end forventet. Erfaringen er bl.a. at der hos mange af de pårørende ligger en overvindelse i at tage imod tilbud om aflastning, og flere demenssyge ønsker ikke at tage imod tilbuddene. Derudover er det en nyt tilbud i organisationen, hvilket også kan forklare den lave projektdeltagelse. Der er planer for håndtering af inklusionsbarriererne. Forudsætningen for økonomisk rentabilitet er, at Tryghedshotellet er åbent fra onsdag kl. 10 til søndag kl. 10 med en belægning på 50 borgere med et gennemsnitligt ophold på 4,5 døgn pr. år. Det er forventningen, at Tryghedshotellet på sigt kan udskyde borgerens behov for en plejehjemsplads, der koster ca. 550.000 kr. pr. år.

Videreføres Tryghedshotellet foreslår administrationen en evaluering ved udgangen af 2020 med henblik på at vurdere, om indsatsen opfylder de ønskede formål.

Klippekort til beboere på plejecentre
I aftalen om finansloven for 2017 blev der afsat midler fra 2017 og frem til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. I 2017 og 2018 blev midlerne udmøntet som puljemidler i alt 7,19 mio. kr. til Hvidovre Kommune. Fra budget 2019 overgik midlerne til bloktilskuddet, og der er afsat 3,2 mio. kr.

Hver beboer på plejecentrene er jf. kvalitetsstandarderne berettiget til en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen svarende til 52 klip pr. beboer. I regnskab 2018 var der ca. 30 pct. af klippene, der ikke blev brugt bl.a. fordi beboeren ikke ønskede det, eller var for syg til at takke ja til tilbuddet. Desuden tilbyder plejecentrene i forvejen en lang række aktiviteter, som mindsker behovet for anvendelsen af klippekortet.

Såfremt model a vælges, fortsættes den nuværende klippekortsordning, hvor 100 pct. af midlerne anvendes til klip, svarende til 52 klip pr. beboer.

Såfremt model b vælges, får plejecentrene fra 2020 et budget svarende til en 70 pct. anvendelse af klip, svarende til det faktiske forbrug, i gennemsnit 36 klip pr. beboer. De resterende 30 pct., svarende til 1,3 mio. kr., anvendes til videreførelse af Tryghedshotellet og Daghøjskolen for yngre med demens og deres pårørende.

Politiske beslutninger og aftaler

Ældre- og Sundhedsudvalget blev orienteret om status på Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 på mødet den 19. august 2019 under punkt 7.

Kommunalbestyrelsen godkendte Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til et Rådgivnings- og Aktivitetscenter med mennesker med demens og deres pårørende på mødet den 27. februar 2019 under punkt 15.

Kommunalbestyrelsen godkendte Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler til Tryghedshotel og aflastning i eget hjem på mødet den 28. august 2018 under punkt 19.

Kommunalbestyrelsen drøftede Klippekort på plejecentre i Hvidovre Kommune på mødet den 26. september 2017 under punkt 20.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 3,2 mio. kr. i 2020 og fremadrettet til klippekort til plejehjemsbeboere.

Det foreslås at finansiere Tryghedshotellet med 1,012 mio. kr. årligt og drift af Daghøjskolen med 0,252 mio. kr. årligt.

Klippekortet vil fra 2020 have et restbudget, der svarer til ca. 36 klip pr. beboer på plejecentrene.

Retsgrundlag

Hvidovre Kommune skal efterleve servicelovens § 84 (lovbekendtgørelse nr. 798 af 07/08/2019) om afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer en person med demens og § 84 stk. 2 om tilbud om midlertidigt tilbud til personer, der i en periode har et særligt behov.

Sundhedsloven § 119 (lovbekendtgørelse nr. 903 af 26/08/2019) fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, og dagsordenpunktet er sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i punktets behandling.

Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil blive eftersendt eller omdelt inden sagens behandling.

Personalemæssige konsekvenser

 

Årsværk

”+”=udvidelser

2020

2021

2022

2023

Tryghedshotellet

+2,1

+2,1

+2,1

+2,1

Daghøjskolen

+0,5

+0,5

+0,5

+0,5

 

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til Beslutning om fortsat drift af Tryghedshotellet og Daghøjskolen for yngre med demens og pårørende (pdf)
 2. Handicaprådets høringssvar til tryghedshotel og daghøjskole (pdf)
 3. Forklæde høringssvar Beslutning om fortsat drift af Tryghedshotellet og Daghøjskolen (pdf)

23. Orientering om status for lovliggørelse af kolonihaver i Præstemosen

Beslutningstema

Administrationen giver med dette dagsordenspunkt en halvårlig orientering om status for lovliggørelsen af bebyggelsen i kolonihaverne i Præstemosen. Punktet giver desuden en generel orientering om arbejdet omkring lovliggørelsesindsatsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 03-12-2019

Orienteringen anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

Bygge- og Planudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om status for lovliggørelse af kolonihaver i Præstemosen til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.
 

Lovliggørelse af kolonihavehuse i Præstemosen

Administrationen har siden opgørelsen i maj 2019 gennemgået luftfotos og resultatet af droneoverflyvningen april 2019 for alle 294 ejendomme i Præstemosen. Gennemgangen viser, at der i alt er 110 ejendomme i Præstemosen, hvor der enten er konkret viden om ulovlig bebyggelse eller hvor en fysisk opmåling skal afklare om bebyggelsen er ulovlig. 

 

Gennemgangen viste desuden, at der er 184 ejendomme med lovlig bebyggelse. Antallet af ejendomme med ulovligt fast hegn mod vej indgår ikke i opgørelsen. Det samlede antal aktive sager er pt. 39 sager.

 

Status og antal sager

Pr. 20.11.2018

Pr. 08.05.2019

Pr. 01.11.2019

Afventer igangsættelse

30

56

71

Varsel om tilsyn sendt

10

5

4

Varsel om påbud under udarbejdelse

9

17

15

Varsel om påbud sendt

4

4

3

Påbud under udarbejdelse

 

5

6

Påbud sendt

2

3

11

Passive sager 1)

5

2

0

Afsluttede sager 2)

27

47

57

1) Sager der er påklaget til Planklagenævnet og sager der er overdraget til politiet.

2) Summeret antal. Sager afsluttet ved påbud, opmåling eller anden sagsbehandling.

 

Der er siden opgørelsen i maj 2019 afsluttet 6 sager. Det relativt begrænsede antal skal ses i forhold til stigningen i antal sager, hvor der er sendt påbud.

 

En lovliggørelsessag kan have et langt tidsforløb, der typisk følger nedenstående arbejdsgange:

 • Varsel af tilsyn (varsel på 14 dage) efterfulgt af selve tilsynet
 • Varsel om påbud, hvor ejer har 14 dage til at komme med bemærkninger til det varslede påbud og har mulighed for at søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Hvis ejer søger om dispensation bliver lovliggørelsessagen sat i bero, indtil der er truffet afgørelse (behandles af Bygge- og Planudvalget)
 • Påbud hvor ejer skal have en rimelig frist til at lovliggøre forholdet, typisk 3-6 måneder.

 

Når fristen for påbuddet er udløbet, foretager kommunen et opfølgende tilsyn. Sagen lukkes, hvis påbuddet er efterkommet. Der kan i nogle tilfælde blive givet en forlænget frist, hvis der er en relevant begrundelse for, at forholdet ikke er lovliggjort inden for fristen. Hvis forholdet ikke er imødekommet inden for fristen og der ikke synes at være fremdrift i lovliggørelsen, bliver sagen overdraget til politiet.
 

Dom fra Retten i Glostrup

Retten i Glostrup har den 5. september 2019 afsagt dom i en sag om ulovligt byggeri i Præstemosen. Ejendommens ejer havde ikke efterlevet kommunens påbud om at lovliggøre forholdene. Ejeren blev idømt en bøde på 10.000 kr. og skal derudover betale sagens omkostninger.
 

Henvendelse til ejendomsmæglerne i Hvidovre

Kommunen har den 9. september 2019 sendt et brev til ejendomsmæglerne i Hvidovre om beboelses- og byggemuligheder i kolonihaveområderne. Se vedlagte bilag.
 

Brevet til ejendomsmæglerne har baggrund i, at vi af og til støder på ejere af kolonihavehuse, der mener, de har købt et fritidshus med mulighed for beboelse. Vi kan også iagttage eksempler på boligannoncer for kolonihavehuse, hvor der er fremhævet oplysninger, der ikke er relevante for et kolonihavehus. F.eks. at kolonihavehuset bliver kaldt et luksussommerhus, at kolonihavehuset ligger tæt på skole og daginstitutioner og det er helårsanvendeligt.
 

I brevet opridser vi reglerne for beboelse- og byggemuligheder i kolonihaveområderne og kommunens indsats for at lovliggøre forholdende i områderne. Vi appellerer til, at de som ejendomsformidlere er tydelige og retvisende om beboelses- og byggemuligheder over for købere af kolonihavehuse. Det gælder både i boligannoncernes beskrivelse af kolonihavehusene og i den mundtlige kontakt med købere. 

 

Folder om hegn i Præstemosen

Administrationen er i gang med at udarbejde en folder, der redegør for bestemmelserne i Lokalplan 139 for hegning i Præstemosen. Folderen forventes at være klar til at blive sendt ud til alle ejere i Kolonihaveområdet Præstemosen inden udgangen af 2019.

 

Folderen redegør for lokalplanens intentioner om at fastholde og styre Præstemosens grønne karakter som kolonihaveområde, og gennemgår reglerne for faste hegn og levende hegn i området. Ejerne bliver desuden gjort opmærksomme på, at kommunen forventer at prioritere lovliggørelsen af hegnene, når antallet af sager om ulovligt byggeri er nedbragt.    

 

Netværk med kommuner i Hovedstadsområdet

Administrationen deltager i et fagligt netværk om håndhævelse af ulovlig anvendelse og byggeri i kolonihaver. Ved seneste netværksmøde september 2019 var 10 kommuner repræsenteret. Hvidovre Kommune er vært ved næste netværksmøde der forventes afholdt januar/februar 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014, punkt 8, at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på at afdække ulovligt byggeri og ulovlig beboelse.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar 2016, punkt 32, at lovliggøre ulovligt opført byggeri i Præstemosen retligt, når byggeriet er opført før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, og at søge fysisk lovliggørelse af ulovligt byggeri i Præstemosen, der er opført efter vedtagelsen af lokalplanen på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2016 en tillægsbevilling på 1 million kr. til dækning af omkostningerne til advokatbistand, droneflyvning m.m., samt at forlænge den midlertidige bevilling, således at den midlertidige bevilling forlænges for 2017 og 2018, svarende til en samlet udgift på kr. 600.000 kr. pr. år.

 

Administrationen har afgivet halvårlige status til Kommunalbestyrelsen for lovliggørelse af bygninger i kolonihaveområderne. Seneste status blev givet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2019, punkt 29.

Økonomiske konsekvenser

Af den givne bevilling på 1 mio. kr. til juridisk bistand vedrørende lovliggørelse af bebyggelse er der i alt afholdt 285.000 kr. Der resterer således 715.000 kr.

 

Der anvendes pt. 1 årsværk til lovliggørelse af bygninger i kolonihaveområderne. Disse midler tages af Center for Plan og Miljøs lønbudget.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen påser overholdelse af bestemmelser i lokalplaner, samt påser, at påbud og forbud efter planloven efterkommes. Det sker i henhold til planlovens § 51, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Henvendelse til ejendomsmæglerne i Hvidovre om beboelses- og byggemuligheder i kolonihaveområderne (pdf)
 2. Dom af 5. september 2019, Retten i Glostrup (pdf)

24. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Maria Durhuus (A) bad om notat om, hvor mange aftaler Hvidovre Kommune har med COOP og Salling Group om virksomhedspraktik, og hvor mange ledige, der er kommet i ordinært arbejde som følge af virksomhedspraktik.

Mikkel Dencker (O) spurgte om reparation af maleriet i KB-salen.


25. Beslutning om valg af tilbud ved salg af Parallelvej 47

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-12-2019

For: Gruppe A, F, O, V og Ø.

Imod: Gruppe C.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.
Imod: Gruppe C.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Parallelvej 47A-D sælges til Hvidovre almennyttige Boligselskab for 6 mio. kr.


26. Beslutning om udlejning af Hovedporten 1

Lukket sag

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2019

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2019

Ad 1. – 2.
For: Gruppe A,F, O og Ø.
Gruppe C og V afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 17-12-2019

Ad 1.
For: Gruppe A, F, O, Liste Hog Gruppe Ø.
Imod: Gruppe C.
Undlader: Gruppe V.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at lejemålet Hovedporten 1 ikke genudlejes, men overgår til kommunens eget brug.

Ad 2.
For: Gruppe C.
Imod: Gruppe A, F, O, Liste Hog Gruppe Ø.
Undlader: Gruppe V.

Kommunalbestyrelsen kunne ikke godkende, at lejemålet Hovedporten 1 skal sælges ved et offentligt udbud til markedspris.


27. Beslutning om valg af hovedentreprenør til Holmegårdsskolen, indskoling og udskoling, efter endt licitation

Lukket sag