Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Reduktion af skovbyggelinje i Avedøre Landsby

item
Miljøstyrelsen har den 20. august 2020 truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen inden for området dækket af Lokalplan 470 for Avedøre Landsby, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 470 for Avedøre Landsby, 28. april 2020, har Hvidovre Kommune anmodet Miljøstyrelsen om at reducere en skovbyggelinje inden for lokalplanens område.

Formålet med Lokalplan 470 er at muliggøre udvikling inden for området ved Stevnsbogård, og syd for den oprindelige gård bliver der mulighed for at opføre nye boliger. Dette område ligger under 300 meter fra offentlig ejet skov, og en del af lokalplansområdet er derfor omfattet af skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.

Hvidovre Kommune har derfor ansøgt om en reduktion af skovbyggelinjen svarende til ca. 170 meter. Ønsket om en reduktion af skovbyggelinjen begrundes med den administrative forenkling i kommunens sagsbehandling, som en reduktion vil medføre.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen inden for området. Den fulde afgørelse kan findes i det relaterede materiale længere nede på denne side.

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 48 i bekendtgørelse nr. 95 af 28. januar 2019 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Eventuel domsprøvelse

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

 
plus
exclamation Info om høringen
 • hear Høringstype
 • daytime Høringsperiode
  5. oktober 2020 til 20. februar 2021
 • calender Frist for høringssvar
  20. februar 2021
 • chat-answer Høringssvar
  Se alle (0)

Få nyt om høringer i din kommune direkte i din indbakke

chat-answer Skriv høringssvar

Dit høringssvar

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE

Miljøstyrelsen har den 20. august 2020 truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen inden for området dækket af Lokalplan 470 for Avedøre Landsby, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

chat-answer Oplysninger om dig
 
 
 
 
   
chat-answer Dit høringssvar
 
 

10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps,
message Godkend og send

Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.