Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referater fra møder i Almenboligudvalget Hvidovre

Hvidovre Kommunalbestyrelse besluttede på det konstituerende møde den 5. december 2017, at Avedøreudvalget ændres til ”Almenboligudvalg Hvidovre” med fokus på trivsel og udvikling i eksisterende boligområder i hele Hvidovre. Det besluttedes endvidere, at Kommunalbestyrelsen på et kommende møde tager stilling til udvalgets kommissorium, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på møde den 29. maj 2018.

Læs referater fra møder

Udvalgets opgaver

Udvalget skal have en forberedende og rådgivende funktion for samtlige udvalg, i forhold til disses sagsområde. 

Udvalget skal i samarbejde med boligselskaberne arbejde for at sikre en gunstig udvikling i særligt udsatte boligområder. Der skal ses nærmere på indsatser så som brug af særlige udlejningsaftaler med henblik på at ændre beboersammensætningen, boligsociale initiativer, forebyggende indsatser og andre projekter.

Udvalget skal sikre at indsatsen i udsatte boligområder ikke hindrer kommunen i at løse sine boligsociale opgaver overfor boligsøgende med et akut boligbehov.

Udvalget er den politiske del af styringsdialogen mellem boligselskaberne og kommunen. De lovpligtige møder afholdes mellem Boligselskaberne og Hvidovre Kommune hver for sig. Udvalget skal løbende orienteres om de afholdte styringsdialogmøder og har en rådgivende og koordinerende funktion overfor Økonomiudvalget i forhold til den samlede styringsdialog med de almene boligselskaber.

Udvalget skal sikre en helhedsorienteret boligsocial indsats ved at koordinere de boligsociale indsatser.

Udvalget skal i samarbejde med politiet arbejde for tryghedsfremmende foranstaltninger i de udsatte boligområder.

Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

 

Referater fra Almenboligudvalg Hvidovre