Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

Kommunalbestyrelsen og stående udvalg udpeger og indstiller medlemmer m.m. til en række råd, nævn, bestyrelser m.m. Det er udelukkende personer udpeget og indstillet af kommunalbestyrelsen og stående udvalg samt fødte medlemmer fra kommunalbestyrelsen, der er nævnt i oversigten. Alle udpegninger er for perioden fra den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2021 med mindre andet er anført i parentes

Se medlemmerne af råd, nævn, bestyrelser m.m.

Almenboligudvalg Hvidovre

Formand: Charlotte Hougaard Larsen (O)
Medlem: Charlotte Munch (V)
Medlem: Kenneth F. Christensen (A)
Medlem: Niels Ulsing (F)
Medlem: Palle Christensen, organisationsbestyrelsesformand, HVIDOVREBO
Medlem: Peter Kare, Boligforeningen 3B Danalund 3031, Søbyvej 3038
Medlem: Jesper Simonsen, Boligforeningen AAB
Medlem: Erik Gemmer, organisationsbestyrelsesformand, Lejerbo, Hvidovre
Medlem: Henrik Berg, organisationsbestyrelsesformand, Hvidovre Almennyttige Boligselskab
Medlem: Bitten Dufour, organisationsbestyrelsesformand, Avedøre Boligselskab
Medlem: Marianne Salomonsen, Boligselskabet Friheden
Medlem: Mogens Bentzen, HVIDOVRE BOLIGSELSKAB
Medlem: Gregers Andersen, A/B Frydenhøjparken 25-253
Medlem: Jacob Wahlstrøm, Projektmedarbejder, Center for Kultur og Fritid
Medlem: Charlotte Ibsen, Centerchef, Center for Børn og Familier
Medlem: Anne Wallberg, Centerchef, Center for Politik og Ledelse
Medlem: Margit Halberg, Centerchef, Center for Borgerservice

Medlem: Gitte Høg Larsen, Leder, Center for Beskæftigelse
Medlem: Charlotte Kylmann Jacobsen, Konsulent, Center for Handicap og Psykiatri

Børn og Unge-udvalget

Medlem: Maria Durhuus (A), stedfortræder Kenneth F. Christensen (A)
Medlem: Charlotte Munch (V) (formand), stedfortræder Torben Nowicki Rasmussen (V)

Folkeoplysningsudvalget

Medlem: Maria Durhuus (A), stedfortræder Anders Liltorp (A)
Medlem: Yasir Iqbal (A), stedfortræder Finn Gerdes (A)
Medlem: Arne Bech (H), stedfortræder Niels Ulsing (F)
Medlem: René Langhorn (O), stedfortræder Mikkel Dencker (O)

Grundlisteudvalget

Formand: Kim Helmersen
Medlem: Vagn Majland
Medlem: Ivan Fogtmann
Medlem: Peter Rytter
Medlem: Leon Tilgaard

Bevillingsnævnet

Medlem: Helle M. Adelborg (A)
Medlem: Anders Wolf Andresen (F)
Medlem: Mikkel Dencker (O)
Medlem: Steen Ørskov Larsen (UP)
Medlem: Torben Nowicki Rasmussen (V)
Medlem: Marianne Rosenkvist (Ø)
Medlem: Repræsentant for Københavns Vestegns Politi valgt af Politidirektøren, Københavns Vestegns Politi
Sagkyndigt medlem: Mikael Melander

Huslejenævnet

Formand: Jens Loft Rasmussen, suppleant: Kurt Normark
Medlem (lejerrepræsentant): Erik Nielsen, suppleant Kirsten Jensen
Medlem (udlejerrepræsentant): Vakant, suppleant Steen Ørskov Larsen (UP)
Sagkyndig i sociale forhold: Tina Nordahl Jensen, suppleant Janni Juhl-Petersen

Beboerklagenævnet

Formand: Kurt Normark, suppleant: Jens Loft Rasmussen
Medlem (lejerrepræsentant): Lis Gunnlaugsson, suppleant: Kirsten Jensen
Medlem (udlejerrepræsentant): Niels Peter Rasmussen, suppleant: Ebbe Sonne Olsen
Sagkyndig i sociale forhold: Tina Nordahl Jensen, suppleant Janni Juhl-Petersen

Det Grønne Råd

Formand: Steen Ørskov Larsen (UP), suppleant: Finn Gerdes (A)
Næstformand: Anders Liltorp (A), suppleant: René Langhorn (O)

Hegnsyn Hvidovre

Formand: Erik Christoffersen, suppleant Kaj Bøje Frost
Medlem: Lene Jensen, suppleant Peter Rytter
Medlem: Kenneth Bak, suppleant Walther Jensen

Optaget på en liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen

Finn Gerdes (A)

Optaget på en liste over medlemmer af Den statslige Taksationskommission for Sjælland

Jens Bak

Optaget på en liste over medlemmer af Taksationskommissionen

Lise Rask
Bjarne Fortner

Optaget på en liste over medlemmer af Overtaksationskommissionen for Hovedstaden og Bornholm

Kim Helmersen

Fredningsnævnet for København

Medlem: Allan F. Jensen, suppleant Leif Lindhart Nielsen

Fællesankenævn Københavns Vestegn

(-31. december 2020) (Dette nævn nedlægges pr. den 1. januar 2021)
Medlem: Kim Helmersen, suppleant Henrik W. Olsen
Medlem: Peter Dencker, suppleant Marianne Hviid (erstattes af henholdsvis Ivan Fogtmann som medlem og Charlotte H. Larsen (O) som suppleant pr. den 1. juli 2020)

Skatteankenævn Hovedstaden Syd

(1. juli 2020-30. juni 2022)
Medlem: Peter Dencker, suppleant Marianne Hviid

Vurderingsankenævn Hovedstaden Syd

(1. januar 2021-30. juni 2022)
Medlem: Kim Helmersen

Hovedstadens Beredskabskommission (bestyrelsen, Hovedstadens Beredskab I/S)

Medlem: Helle M. Adelborg (A), stedfortræder: Kenneth F. Christensen (A)
Medlem: Mikkel Dencker (O), stedfortræder Charlotte Hougaard Larsen (O)

Hjemmeværnets Distriktsudvalg Københavns Vestegn Syd

(1. september 2018-31. august 2022)
Indstillet medlem: Peter Dencker

Bestyrelsen for Hvidovre Gymnasium & HF

(1. maj 2018-30. april 2022)
Medlem: Anders Liltorp (A)

Bestyrelsen for HF & VUC København Syd

(1. maj 2018-30. april 2022)
Medlem: Vagn Majland

Bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S

Medlem: Mikkel Dencker (O)

Bestyrelsen for HOFOR Spildevand Holding A/S

Medlem: Mikkel Dencker (O)

Bestyrelsen og generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter

Bestyrelsen for I/S Amager Ressourcecenter:
Medlem: Steen Ørskov Larsen (UP), suppleant Helle M. Adelborg (A)

Generalforsamlingen for I/S Amager Ressourcecenter:
Delegeret: Steen Ørskov Larsen (UP)
Delegeret: Kristina E. Young (H)
Delegeret: Torben Nowicki Rasmussen (V)

Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S

Medlem: Steen Ørskov Larsen (UP), suppleant Finn Gerdes (A)

Bestyrelsen for BIOFOS HOLDING A/S

Medlem: Finn Gerdes (A)

Bestyrelsen og repræsentantskabet for FD HVIDOVRE AMBA

Bestyrelsen for FD HVIDOVRE AMBA:
Medlem: Jens Bak, suppleant Morten Jensen
Medlem: Peter Dencker, suppleant René Langhorn (O)

Repræsentantskabet for FD Hvidovre AMBA:
Medlem: Per Holm
Medlem: Morten Jensen
Medlem: Allan F. Jensen
Medlem: Ann-Mari Lundbæk Lauritsen
Medlem: Morten Høybye Frederiksen
Medlem: Ivan Fogtmann
Medlem: Jimmy Jensen
Medlem: Anette Farnø Skourup
Medlem: Susanne Wad Leth
Medlem: Frank Løber

Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Medlem: Anders Liltorp (A), stedfortræder Finn Gerdes (A)
Medlem: Steen Ørskov Larsen (UP), stedfortræder Lisa Skov (UP)
Medlem: Kristina E. Young (H), stedfortræder Arne Bech (H)

Bestyrelsen for Rebæk Søpark AMBA.

(1. januar 2020-31. december 2021)
Medlem: Bjarne Fortner, stedfortræder: René Langhorn (O)

Bestyrelsen for Avedøre Fjernvarme

Medlem: Erik Frølund Thomsen, stedfortræder: Morten Jensen

Bestyrelsen for Hvidovre Fjernvarmeselskab AMBA

Medlem: Anders Liltorp (A), stedfortræder Lars Andersen
Medlem: Ivan Fogtmann, stedfortræder René Langhorn (O)
Medlem: Gert Krogstad-Nielsen, stedfortræder Frank Løber
Medlem: Jens Hummelmose, stedfortræder Torben Nowicki Rasmussen (V)

Bestyrelsen for Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

(1. januar 2020-31. december 2021)
Medlem: Finn Gerdes (A)

Bestyrelsen for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme

Medlem: Finn Gerdes (A), suppleant: Helle M. Adelborg (A)

Bestyrelsen for Strandparken I/S

Medlem: Helle M. Adelborg (A), suppleant: Finn Gerdes (A)

KL's repræsentantskab

Medlem: Helle M. Adelborg (A), stedfortræder: Mikkel Dencker (O)

Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi

Medlem: Helle M. Adelborg (A), stedfortræder: Mikkel Dencker (O)

Vestegnens Kulturinvesteringsråd

Medlem: Helle M. Adelborg (A), stedfortræder: Maria Durhuus (A)

Organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken (A/B Frydenhøjparken)

Medlem: Vagn Majland, suppleant: Frank Toftdal Christiansen
Medlem: Ivan Fogtmann, suppleant: Marianne Hviid

Bestyrelsen for Hvidovre Hospitals Kollegium

Medlem: Leif Lindhart Nielsen, suppleant: Tina Nordahl Jensen
Medlem: Michael Peter Sabroe, suppleant: Jimmy Jensen

Bestyrelsen for Rebæk Søpark Kollegiet

Medlem: Ann-Mari Lundbæk Lauritsen, suppleant: Mette R. Olsen
Medlem: Marianne Hviid, suppleant: Bjarne Fortner

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Avedørelejren

Medlem: Steen Ørskov Larsen (UP), suppleant: Lisa Skov (UP)

Integrationsrådet

Medlem: Yasir Iqbal (A), stedfortræder: Lars Gundelack Jensen (A)
Medlem: Charlotte Munch (V), stedfortræder: Torben Nowicki Rasmussen (V)
Medlem: Marianne Rosenkvist (Ø), stedfortræder: Kristina E. Young (H)
Medlem: Marie-Louise Jørgensen, Hvidovre Boligselskab
Medlem: Anders Drustrup, Hvidovre Attack Floorball Club, stedfortræder: Susanne Wad Leth, Fora Hvidovre
Medlem: Tomislav Simicevic Sørensen, FOA/KLS
Medlem: Niels Ulsing, Hvidovre Erhvervskontaktudvalg
Medlem: Said Noor Nabil, repræsentant for flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune
Medlem: vakant, repræsentant for flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune
Medlem: Louize Godtfredsen, repræsentant for flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune
Medlem: Vakant, repræsentant for flygtninge og indvandrere i Hvidovre Kommune
Medlem: Rasmus Stangerup, repræsentant for Skolekontaktrådet i Hvidovre

Hvidovre Handicapråd

Medlem: Benthe Viola Holm (A), suppleant: Lars Gundelack Jensen (A)
Medlem: Charlotte Hougaard Larsen (O), suppleant: René Langhorn (O)
Medlem: Lisa Skov (UP), suppleant: Steen Ørskov Larsen (UP)
Medlem: Kristina E. Young (H), suppleant: Arne Bech (H)
Medlem: Charlotte Munch (V), suppleant: Torben Nowicki Rasmussen (V)
Medlem: Centerchef Rasmus Kern, suppleant: Centerchef Michael Karlsen
Medlem: Centerchef Torben Tang Christensen, suppleant: Leder Hanne Mørup
Medlem: Gunnar Nielsen (Dansk Handicap Forbund), suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)
Medlem: Anni Knøsgaard (Scleroseforeningen), suppleant: Vakant
Medlem: Helle Solveig Hansen (Høreforeningen), suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)
Medlem: Bente Weinreich (Dansk Blindesamfund), suppleant: Bernhard Larsen (Høreforeningen)
Medlem: Tina Berling (Landsforeningen for Autisme), suppleant: Vakant
Medlem: Jeanette Gjøg (Landsforeningen LEV), suppleant: Anders Christrup Reitov (Diabetesforeningen)
Medlem: Grethe Conrad Jørgensen (Muskelsvindfonden), suppleant: Vakant

Hvidovre Erhvervskontaktudvalg

Medlem: Helle M. Adelborg (A), stedfortræder: Kenneth F. Christensen (A)
Medlem: Niels Ulsing (F), stedfortræder: Kristina E. Young (H)
Medlem: Charlotte Munch (V), stedfortræder: Torben Nowicki Rasmussen (V)

Bedømmelsesudvalg for uddeling af Hvidovre Kommunes Sundhedspris

Formand: Helle M. Adelborg (A)
Medlem: Benthe Viola Holm (A)
Medlem: Anette Farnø Skourup
Medlem: Marianne Rosenkvist (Ø)

Udvalget til uddeling af Hvidovre Kommunes miljøpris

Formand: Helle M. Adelborg (A)
Medlem: Steen Ørskov Larsen (UP)
Medlem: Lise Rask
Medlem: Kit Claudi
Medlem: Karoline Cleemann

Præmieringsudvalget

Formand: Helle M. Adelborg (A)
Medlem: René Langhorn (O)
Medlem: Charlotte Munch (V)

Bedømmelsesudvalget for uddeling af Integrationsprisen

Formand: Helle M. Adelborg (A)
Medlem: Anette Farnø Skourup

Bestyrelsen for Teater Vestvolden, Egnsteater i Hvidovre

Medlem: Ole Bested
Medlem: Pia Holleufer
Medlem: Marie-Louise Jørgensen

Bestyrelsen for Cirkusmuseet

Formand: Maria Durhuus (A)
Medlem: Niels Ulsing (F)
Medlem: Steen Ørskov Larsen (UP)

Repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia

Medlem: Finn Gerdes (A), stedfortræder: Helle M. Adelborg (A)

Bestyrelsen for Hvidovre Ungdomsskole

Medlem: Kenneth F. Christensen (A), stedfortræder: Lars Gundelack Jensen (A)
Medlem: Charlotte Hougaard Larsen (O), stedfortræder: René Langhorn (O)
Medlem: Marie-Louise Jørgensen (F), stedfortræder: Niels Ulsing (F)
Medlem: Tove Svejstrup Christensen, uddannelseschef, Mekanik, Transport og Aviation
Medlem: Ole Bested, systemkonsulent, Center for Samfundsvidenskabelig IT
Medlem: Lene Korkmaz, A-kasseleder i 3F, Chaufførernes Fagforening

Bestyrelsen for Hvidovre Musikskole

Medlem: Kenneth F. Christensen (A), suppleant: Lars Gundelack Jensen (A)

Valgbestyrelsen på hver af Hvidovre Kommunes ni folkeskoler og en central kommunal koordinator

Avedøre Skole: 
Medlem: Lise-Lotte Rasmussen

Dansborgskolen: 
Medlem: Lisa Skov (UP)

Engstrandskolen: 
Medlem: Karoline Cleemann

Frydenhøjskolen: 
Medlem: Kenneth F. Christensen (A)

Gungehusskolen: 
Medlem: Marianne Rosenkvist (Ø)

Holmegårdsskolen: 
Medlem: Bent Roldgaard

Langhøjskolen: 
Medlem: Lars Gundelack Jensen (A)

Præstemoseskolen: 
Medlem: Charlotte Hougaard Larsen (O)

Risbjergskolen: 
Medlem: Benthe Viola Holm (A)

Central kommunal koordinator: Chefkonsulent Line Berthelsen

Forældrebestyrelserne for de selvejende daginstitutioner og klubber

Frelsens Hær Børneinstitution Kastanjehuset og Solgården:
Medlem: Morten Fog Jensen, stedfortræder: Benthe Viola Holm (A).

Børnehuset Rosenhøj:
Medlem: Navn offentliggøres snarest muligt, stedfortræder: Navn offentliggøres snarest muligt.

Bredalsparkens Børnehave 1:
Medlem: Navn offentliggøres snarest muligt, stedfortræder: Navn offentliggøres snarest muligt.

Børnehaven Brostykkevej:
Medlem: Navn offentliggøres snarest muligt, stedfortræder: Navn offentliggøres snarest muligt.

Børnehavehuset Hvidovregade:
Medlem: Sofie Johanne Nielsen Lykkegaard, stedfortræder: Ikke valgt.

Børnehaven Lodsvej:
Medlem: Mathilde Holmen, stedfortræder: Ikke valgt.

Strandmarkens Børnehave:
Medlem: Isabella Moesgaard Adelborg, stedfortræder: Ikke valgt.

Børnehuset Willer:
Medlem: Anette Farnø Skourup, stedfortræder: Lise-Lotte Rasmussen.

Børneinstitutionen Strandhuset:
Medlem: Susanne Wad Leth, stedfortræder: Marie-Louise Jørgensen.

Børnehuset Ærtebjerg:
Medlem: Elin Palm, stedfortræder: Raza Mustafa.

Danalund Ungdomshus:
Medlem: Kim Helmersen, stedfortræder: Maria Liltorp.

Køgevejens Børne- og Ungdomshus:
Medlem: Kim Helmersen, stedfortræder: Jane Hjort.

Byggelegepladsen Regnbuen:
Medlem: Kenneth F. Christensen (A), stedfortræder: Lise-Lotte Rasmussen.

Bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Medlem: Benthe Viola Holm (A)

Bestyrelsen for Behandlingshjemmet Hvidborg (Hvidborg for Børn og Familier)

Medlem: Ann-Mari Lundbæk Lauritsen
Medlem: Lise-Lotte Rasmussen

Bestyrelsen for Søvangsgården

Medlem: Benthe Viola Holm (A)
Medlem: René Langhorn (O)

Valgbestyrelsen for Kommunalvalg

Medlem: Helle M. Adelborg (A) (formand)
Medlem: Niels Ulsing (F), stedfortræder: Anders Wolf Andresen (F)
Medlem: Mikkel Dencker (O) (næstformand), stedfortræder: René Langhorn (O)
Medlem: Steen Ørskov Larsen (UP), stedfortræder: Lisa Skov (UP)
Medlem: Charlotte Munch (V), stedfortræder: Torben Nowicki Rasmussen (V)

Valgbestyrelsen for folketingsvalg og europaparlamentsvalg – Hvidovrekredsen

Medlem: Helle M. Adelborg (A) (formand), stedfortræder: Kenneth F. Christensen (A)
Medlem: Steen Ørskov Larsen (UP) (næstformand), stedfortræder: Lisa Skov (UP)
Medlem: Niels Ulsing (F), stedfortræder: Anders Wolf Andresen (F)
Medlem: René Langhorn (O), stedfortræder: Charlotte Hougaard Larsen (O)
Medlem: Torben Nowicki Rasmussen (V), stedfortræder: Charlotte Munch (V)

Bestyrelsen for S/I FGU Vestegnen

Medlem: Kenneth F. Christensen (A)