Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Fokus på kernevelfærd og det specialiserede område i Hvidovre Kommunes budget for 2020

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten har indgået en budgetaftale, der bygger videre på intentioner og perspektiver i budgettet for 2019.
1. november 2019

Penge til børne- og voksenhandicapområdet, til bedre normering i daginstitutioner, til inklusion på skolerne, opgradering af idrætsfaciliteter og flere ressourcer til byggesagsbehandlingen. Det er nogle af de centrale elementer i Hvidovre Kommunes budget for 2020.
Budgettet bygger på et forlig mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Hvidovrelisten, der fastholder hovedpunkterne i sidste års budgetaftale mellem de samme fire partier.

- Med dette budgetforlig fortsætter vi det gode samarbejde, der blev grundlagt med sidste års 4-årige aftale om budgettet. Vi har fortsat fokus på bæredygtig vækst og fastholdelse af kernevelfærden, ligesom vi holder fast i de besparelser, vi vedtog sidste år, siger borgmester Helle Adelborg. Hun glæder sig over, at kommunen har en solid økonomi, der giver plads til tiltag, der styrker Hvidovre som børnenes og familiernes by.

Blandt de nye poster i budgettet er bl.a. gratis psykologhjælp til unge under 25, flere pædagoger på 0-6 års området, en pulje på 20 mio. kr. til det specialiserede område, 5 mio. kr. til sygeplejeydelser og en pulje til fleksible indsatser i skolerne.
Kommunens økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde stiger, klippekort-ordningen for borgere, der modtager hjemmehjælp, fortsætter, og så skal der i 2020 for alvor sættes skub i arbejdet med at etablere flere plejehjemspladser i Hvidovre, nærmere bestemt 48 nye plejeboliger på Plejecenter Dybenskærhave. Budgetpartierne har også lagt vægt på at få undersøgt, om der administrativt eller politisk bliver anvendt ikke lovbundne dokumentationskrav og regler, som virker unødigt bureaukratiske og kan undværes.

I budgettet er der desuden afsat penge til nye omklædningsfaciliteter i HBC-hallen, Sønderkærskolen/Rosenhøj i 2020-2021 og til skolehaller ved Risbjerg- og Langhøjskolen fra 2022.  Endvidere vil vi have fokus på udviklingen af erhvervsområdet Avedøre Holme. Til at renovere molen på Hvidovre Havn er der afsat 9,5 mio.kr i perioden, og så bliver åbningstiderne i skøjtehallen i Frihedens Idrætscenter udvidet med en måned, mens Avedøre Svømmehal fremover kommer til at holde åbent på udvalgte helligdage.

På klima- og miljøområdet kommer der penge til eldrevne busser på linjerne 1A og 133, flere træer i bybilledet, og så fordobles den grønne pulje, som borgergrupper, foreninger, skoler og grundejerforeninger kan søge til grønne og miljøvenlige tiltag. Desuden skal arbejdes henimod en fleksibel delebilsordning i Hvidovre og udskiftning af kommunens bilpark til elbiler.

-Sidste år vedtog vi en række nødvendige besparelser, og det var ikke nemt. Men det betyder, at vi i dette års budgetforhandlinger har stået på et godt fundament, og at budgettet for 2020 er blevet et budget i balance, slutter borgmester Helle Adelborg.

Referatet af kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2020 kan ses på hvidovre.dk

Budgetaftalen
Finansieringsoversigt
Drift og anlæg
Investeringsoversigt