Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Systematic vinder udbud i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening

Skal levere nyt elektronisk omsorgssystem til 13 kommuner og elektronisk borger-journal til otte. Løsningerne skal give borgeren en oplevelse af kvalitet og bedre sammenhæng i kontakten med kommunen og gøre hverdagen nemmere for medarbejderne.
11. april 2017
Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforenings 9 medlemskommuner – Albertslund, Dragør, Ishøj, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Rødovre, Solrød, og Vallensbæk) har været i udbud sammen med yderligere 4 kommuner - Allerød, Frederikssund, Stevns og Tårnby – om et nyt elektronisk omsorgssystem (EOJ) og ny elektronisk borgerjournal (ESJ).  

De tre tilbudsgivere i udbudsprocessen var Systematic A/S, KMD A/S og EG A/S. Efter en meget grundig tilbudsevalueringsproces, som har involveret de 13 kommuners kompetencer på kryds og tværs, er resultatet, at Systematic A/S blev vurderet som den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud - udtrykt ved bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Systematics EOJ-system er et nyt omsorgssystem, som har KL’s standard Fælles Sprog III indbygget i brugergrænsefladen, og det betyder, at det bliver nemt og effektivt for medarbejderne fx i hjemmeplejen at dokumentere, opdatere og genbruge relevante oplysninger om den enkelte borger. Store dele af dokumentationsopgaverne vil i fremtiden kunne klares via mobile enheder og ved afkrydsning af felter, og det vil være langt hurtigere for medarbejderne, der hidtil har været vant til at skulle dokumentere ved hjælp af prosatekst. 

Samtidig sikrer brugen af Fælles Sprog III i systemet, at der bliver skabt sammenhæng og bedre mulighed for samarbejde på tværs af de specialiserede fagpersoner, faggrupper og funktioner i kommunen. Det nye EOJ-system i de 13 kommuner understøtter dermed hensigten bag indførelsen af Fælles Sprog III, nemlig at øge sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats til fordel for borgeren.  

Det nye ESJ-system fra Systematic fungerer på tilsvarende måde, og er tilpasset til socialområdet. Betegnelsen ESJ dækker DHUV — Digitalisering af Handicap og Udsatte Voksen-området. Dele af området udgøres af: Det specialiserede socialområde, vidtgående fysisk og psykisk handicappede, socialpsykiatrien og bostederne.

Selve udbuddet har været gennemført som et udbud med forhandling med tre runder, hvor der har været en konstruktiv dialog mellem udbyder og tilbudsgivere.

- Det har været en tæt afgørelse med tre tilbud af en meget høj kvalitet, som det har været ressourcekrævende at gennemgå, siger bestyrelsesformand i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) direktør Per Aalbæk Nielsen fra Høje-Taastrup Kommune. 

Han forklarer, at processen har medført en løbende kvalificering af både udbudsmateriale og tilbud, og at foreningen ser dette som et positivt tegn på, at der er en vilje i markedet til at lytte til udbudsgiver og imødekomme de behov, som er vigtige for de kommuner, som deltog i udbudsforretningen.

- Det er den første store opgave, som er løftet i regi af DSD, og det har været en meget positiv oplevelse for de 13 deltagende kommuner, siger han. 
- Hvidovre Kommune har trukket det store læs i processen og vil også være den første kommune af de 13, som implementerer systemet, når den endelige aftale er faldet på plads. Herefter kommer de øvrige kommuner. 

De 13 kommuner har aftalt en fælles implementeringsmodel, som skal prøves af i praksis for første gang i kommunerne. Modellen skal give kommunerne mulighed for at lære af hinanden, og der er lagt op til et kontinuerligt samarbejde omkring uddannelse, organisering og gevinst-realisering på området.

Implementeringen af ESJ-løsning i 8 af kommunerne vil løbe af stabelen i løbet af 2018/2019.