Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Bredt budgetforlig i Hvidovre

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre har indgået aftale om et balanceret budget, der fastholder service og tilbud til børn, familier, unge og ældre. Besparelser skal bl.a. findes i administrationen, på bibliotekerne og ved optimering af driften af kommunens ejendomme.
4. oktober 2016

Normeringerne i dagtilbud, det vejledende timetal i folkeskolen og serviceniveauet på ældre- og voksenhandicapområdet skal fastholdes. Det samme gælder de nye forebyggende indsatser på børne- og familieområdet.
Sådan står der i indledningen til den aftale, som Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre i Hvidovres kommunalbestyrelse har indgået om kommunens budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020. Aftalen baserer sig på en enighed om at holde indtægter og udgifter i balance, og den indeholder både besparelser, omlægning af tilbud og investeringer.

De største besparelser skal findes på kommunens administration, HvidovreBibliotekerne, driften af kommunens ejendomme og Vej- og Park-området. Administrationen skal spare 6 mio. kr. i 2017 og HvidovreBibliotekerne 3,6 mio. kr. pr. år frem til 2020, og der ved effektivisering skal findes 1 mio. kr. på driften af kommunens ejendomme og 1 mio. kr. hos Vej og Park.
Musikskolen skal i 2017 spare 200.000 kroner og stadion og idrætsanlæg til sammen 300.000 kr.

Aftalen mellem de fire partier indebærer også en række om ved omlægninger – især på kultur- og fritidsområdet:
Hvidovre Motionscenter skal fremover drives af frivillige og foreninger i stedet for kommunalt ansatte, og hermed forventes en besparelse på 700.000 kr. i 2017 og 1 mio. kr. i årene frem. Hovedbiblioteket skal gøres til et såkaldt "nøglebibliotek", hvor borgerne selv kan låse sig ind, når de vil – også uden for åbningstid, og så skal det undersøges, om der kan indføres brugerbetaling ved lån af kommunens scenevogn, telte osv., og omdriften af udlånet kan organiseres i foreningsregi.

På børne- og ungeområdet bliver taksterne for daginstitutionspladser og SFO hævet, så de bliver tilnærmet niveauet i nabokommunerne, og der investeres bl.a. i et nyt tilbud til psykisk sårbare unge. Desuden ligger en stor del af de kommende års anlægsinvesteringer på børneområdet – bl.a. med nybyggeri af to daginstitutioner og udbygning af Holmegårdsskolen.
For at finansiere disse og en del af de mange andre anlægsopgaver, kommunen har i de kommende år, har forligsparterne aftalt, at der skal tages 22,4 mio. kr. af kommunens kassebeholdning.

Budgetaftalen indebærer også, at kommunens erhvervsservice skal evalueres i 2017, og at den indtil videre forbedres ved at tilføre midler til en ekstra medarbejder til byggesagsbehandling og ved at have fokus på kortere sagsbehandlingstider for virksomheder, der søger om byggetilladelse. Desuden afskaffes gebyret for byggesagsbehandling.

For at sikre et budget i balance har Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre aftalt, at der skal lægges en rammebesparelse på 1 % ind i kommunens budget for 2018. Det svarer til 25,6 mio. kr. Hvor disse penge skal hentes, vil blive aftalt i Økonomiudvalget i november måned. Partierne bag budgetaftalen er også enige om, at eventuelle afskedigelser som følge af besparelser så vidt muligt skal ske ved naturlig afgang.

Budgetaftalen (pdf - åbner i nyt vindue)
Finansieringsoversigt (pdf - åbner i nyt vindue)