Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Du kan måske få genoptaget din sygedagpengesag

Ændret praksis betyder, at borgere, der har fået standset deres sygedagpenge før de har modtaget en afgørelse, måske kan få genoptaget deres sag
5. februar 2016

Borgere, der har fået standset deres sygedagpenge, før der er blevet truffet afgørelse i deres sag, har nu mulighed for at få genoptaget deres sag. Det kan betyde, at du som borger har ret til sygedagpenge udover det tidspunkt, hvor dine sygedagpenge blev standset. Vurderingen af de gamle sager kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder fx, hvis du har genoptaget arbejdet, raskmeldt dig eller hvis din sag er ældre end 3 år.

Som følge af en dom i Højesteret har Ankestyrelsen truffet en principafgørelse, der ændrer tidspunktet for, hvornår udbetalingen af sygedagpenge må standses. Efter den gamle praksis kunne der træffes afgørelse med tilbagevirkende kraft om standsning af sygedagpenge. Hvidovre Kommune har hele tiden fulgt den praksis, som var gældende, og følger nu den ændrede praksis.Efter den ændrede praksis må udbetalingen af sygedagpenge først standses, når kommunen har vurderet, om du fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller om du skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning. Udbetalingen af sygedagpenge må først standses den dato, hvor kommunen har lavet denne vurdering og truffet afgørelse om det.

Du skal selv kontakte Hvidovre Kommune eller AnkestyrelsenHvidovre Kommune og Ankestyrelsen har ikke mulighed for at finde alle de sager, der skal genoptages. Derfor opfordrer Hvidovre Kommune nu de berørte borgere til selv at henvende sig.

Hvis det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge, er det Ankestyrelsen, der skal træffe beslutning om eventuel genoptagelse. Her skal du derfor kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00 eller sikkermail.aalborg@ast.dk

Hvis det er Hvidovre Kommune, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge skal du kontakte Hvidovre Kommunes sygedagpengeopfølgning på telefon 36 39 22 65 eller 36 39 22 87 eller på sygedagpenge@hvidovre.dkLæs mere på http://www.hvidovre.dk/sygedagpenge