Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Evaluering af borgerrådgiver viser tilfredshed

Borgerrådgiverfunktionen er blevet evalueret efter det første år, og både borgere og forvaltning har gavn af borgerrådgiveren, viser evalueringen
1. februar 2016

Hvidovre Kommunes borgerrådgiver har eksisteret lidt mere end et år, og borgerrådgiverfunktionen er nu blevet evalueret.Som baggrund for evalueringen er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der har benyttet borgerrådgiveren, ligesom der er lavet interview med afdelingschefer samt direktion og borgmester.

Evalueringen viser blandt andet, at der hos de borgere, som har benyttet borgerrådgiveren, er udpræget tilfredshed med borgerrådgivningens betjening.

De af kommunens afdelingschefer, som har haft sager med borgerrådgiveren, peger i evalueringen på, at borgerrådgiverfunktionen har stor værdi for kommunens borgere og udgør en vigtig sparring for administrationen.Netop borgerrådgiverens sparring med den kommunale administration kan føre til, at det i fremtiden vil være muligt for borgerrådgiveren at tilbyde målrettede undervisningsforløb til kommunens sagsbehandlere for at styrke den generelle sagsbehandling.

”Forvaltningen anbefaler, at borgerrådgiverens opgaveportefølje tilpasses, så borgerrådgiveren i højere grad har mulighed for at udøve konsulentvirksomhed og tilbyde målrettede, kompetenceudviklende undervisningsforløb, der kan bidrage til at styrke kommunens sagsbehandling,” lyder anbefalingen fra forvaltningen.Borgmester Helle Adelborg finder det positivt, at der fra flere sider er tilfredshed over borgerrådgiveren.     ”Erfaringen indtil nu viser, at borgerrådgiveren udgør en vigtig funktion. Det er vigtigt for vores kommune, at vi har en borgerrådgiver, som kan hjælpe både borgere og administrationen, og derfor er det vigtigt at se, at ordningen fungerer, som den skal,” siger borgmester Helle Adelborg.

Borgerrådgiveren arbejder uafhængigt af forvaltningen og er ansat af Kommunalbestyrelsen.I sit første år havde Borgerrådgiveren 124 sager, hvilket er færre end forventet vurderet ud fra antallet af sager i sammenlignelige kommuner.

Fakta:Borgerrådgiveren er ansat af Kommunalbestyrelsen og har virket siden 1. oktober 2014. Borgerrådgiveren har til opgave at fungere som vejviser for borgerne og at gøre det lettere at klage over forhold i kommunen. Borgerrådgiveren skal samtidig være med til at sikre, at borgernes klager bliver brugt til at forbedre kommunens sagsbehandling og betjening.