Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kommune og virksomheder i god dialog om Avedøre Holme


Arbejdet med en ny vision for Avedøre Holme er sat i gang
27. oktober 2015

Fremtiden for Avedøre Holme er netop blevet drøftet på et møde i Hvidovre Erhvervsklub. Her var virksomhederne i kommunen inviteret til at være med til at forme fremtidens vision for Avedøre Holme i samarbejde med Hvidovre Kommune og Dansk Industri.
Der har længe været et ønske fra både virksomheder og kommune om at udvikle en ny vision for det store erhvervsområde, som huser mere end 300 virksomheder, og hvor omkring 8000 medarbejdere har deres daglige gang.

På mødet i Erhvervsklubben var der input fra Dansk Industri og Cowi om fremtidens udfordringer for erhvervslivet og om udviklingen på arbejdsmarkedet.
Virksomhederne kom samtidig med mange gode bud på i hvilken retning Avedøre Holme, som af virksomhederne selv blev kaldt for en ”moderne industrilandsby”, skal udvikle sig.
Bedre infrastruktur og mere fleksibilitet i forhold til hvilke virksomheder, der kan placere sig i området var de gennemgående temaer fra virksomhederne.

I dag tillader den eksisterende lokalplan ikke de store udviklingsmuligheder, og laver kommunen lokalplanen om, så vil Statens Fingerplan 2013 træde i kraft, og den vil gøre Avedøre Holme til et område forbeholdt virksomheder, der er særligt forurenende, og andre typer virksomheder kan derfor ikke flytte til. Det har hverken virksomheder eller Hvidovre Kommune en interesse i, og håbet er derfor, at Fingerplanens begrænsninger kan ophæves eller ændres, så det i fremtiden bliver muligt for kommunen at ændre lokalplanen, så den kan indfri de krav, som moderne virksomheder stiller til et erhvervsområde.

Det store engagement fra virksomhedernes side til at være med til at påvirke fremtidens Avedøre Holme møder stor anerkendelse på Hvidovre Rådhus.

- Virksomhederne er glade for at bo på Avedøre Holme. De har stærke holdninger til området, og det er vi rigtig glade for som kommune. For det er virksomhederne, der ligger i området og kender det, som kan se begrænsningerne og mulighederne. Så med deres inputs kan vi skrive os frem til, hvordan et bud på en vision for fremtidens Avedøre Holme skal se ud. Sammen vil vi sikre, at Avedøre Holme fortsat bliver et attraktivt erhvervsområde, og det er der en vilje til, siger borgmester Helle Adelborg.

Efter det opløftende møde vil Hvidovre Kommune arbejde hen imod, at der kan laves en vision, som tilgodeser både de virksomheder, der bor der, og dem, der gerne vil flytte til. For Hvidovre Kommune er det vigtigt, at visionen sikrer en balance mellem ønskerne om fleksibilitet for nuværende og kommende virksomheder i området, og at dette sker med en respekt for de investeringer, som virksomhederne har lagt i området i tiltro til den eksisterende lokalplan.

- Den proces, vi er i gang med, bidrager til mere retning i arbejdet med lokalplanen. For Hvidovre Kommune er det væsentligt, at lokalplanen ændres. Første skridt for at komme dertil er en dialog med virksomhederne og Dansk Industri og herefter NaturErhvervsstyrelsen. Når vi har nyt i forhold til det, så vil vi igen invitere virksomhederne til et dialogmøde, siger kommunaldirektør Nich Bendtsen.