Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Hvidovre får medhold i sag om kæmpevindmøller

Natur- og Miljøklagenævnet har givet afslag til Københavns Kommune om at opstille fire vindmøller ud for Hvidovre Strandpark
27. marts 2015

Det var en meget glad og lettet borgmester i Hvidovre, der torsdag aften modtog nyheden om, at Natur- og Miljøklagenævnet har sagt nej til at der må bygges fire kæmpevindmøller ved Kalveboderne – klos op af kommunegrænsen mellem København og Hvidovre.

- Vi er mange fra Hvidovre, der har lagt kræfter i kampen mod Københavns Kommunes ønske om at placere vindmøllerne midt i et dejligt naturområde, og jeg er meget, meget glad over, at det er endt sådan her, siger Helle Adelborg. – Selvfølgelig skal vi have grøn energi, men vi skal også passe på de få grønne områder, vi har i hovedstadsområdet.

Både Hvidovre Kommune, en meget aktiv borgergruppe i Hvidovre, Det Grønne Råd i Hvidovre, Grundejerforeningen Strandvang, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har kæmpet mod det københavnske vindmølleprojekt, og Hvidovre Kommune har bl.a. været i dialog med Københavns Kommune for at finde en alternativ placering af de 148 meter høje vindmøller.

Natur- og Miljøklagenævnet skriver i sin afgørelse, at en placering af kæmpevindmøllerne tæt på det fredede naturområde på Vestamager ”ikke vil være foreneligt med de væsentlige landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der knytter sig til disse områder ” og at der ikke er et ”særligt samfundsmæssigt hensyn, at der skal opstilles vindmøller netop på dette sted”.

- I denne sag har kommune, organisationer, borgergrupper og grundejerforeninger stået skulder ved skulder, og jeg er virkelig taknemmelig for det engagement, der har været hele vejen rundt, siger Hvidovres borgmester. – Jeg er sikker på, at det er takket være alles bidrag og energi, at vi i dag står med en lykkelig slutning.

Borgmester Helle Adelborg understreger, at Hvidovre Kommune fortsat vil være åben for dialog, hvis den store nabokommune er på udkig efter alternative placeringer til deres vindmøller.

- Taler vi om havvindmøller, så er der jo masser af kystlinie i hovedstadsområdet af tage af – både indenfor og udenfor Københavns Kommunegrænse, slutter hun.

Uddrag af afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet:

”Et flertal på 6 af Natur- og Miljøklagenævnets 9 medlemmer finder, at opstilling af 4 store vindmøller ved Kalvebod Syd vil være en så betydelig tilstandsændring af kystområderne langs kysten omkring Kalveboderne og langs kysten af de inddæmmede, fredede arealer af Vestamager, at dette ikke vil være foreneligt med de væsentlige landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der knytter sig til disse områder. Flertallet finder således, at et stort teknisk anlæg bestående af 4 store vindmøller placeret centralt i naturområdet, landskabeligt set vil være meget dominerende og vil få en væsentlig, negativ påvirkning på opstillingsområdet og på hovedparten af de omgivende sammenhængende og åbne landskaber, herunder også områder, som i dag kan opleves som værende (relativt) uberørte af de allerede eksisterende tekniske anlæg, der ligger i kanten af naturområderne. Der kan heroverfor ikke lægges vægt på, at der findes tekniske anlæg så som miljøcentret samt motorvejen i opstillingsområdets nærhed.
Flertallet finder heller ikke, at kommunens ønske om at bidrage til vindmølleenergien inden for kommunegrænsen, i sig selv udgør et sådant særligt samfundsmæssigt hensyn, at der skal opstilles vindmøller netop på dette sted.”