Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Nyt selskab sikrer vores drikkevand

Nyt stort vand- og spildevandsselskab skal sikre byområderne mod følgerne af skybrud og klimaforandringer og sikre rent grundvand mod forurening.
4. januar 2013

Hvidovre har fra 7. januar fået nyt forsyningsselskab, da Hvidovre Forsyning er blevet slået sammen med seks andre vandselskaber og fem spildevandsselskaber i hovedstadsområdet. Ud af fusionen er kommet HOFOR – Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

Borgmester Helle Adelborg glæder sig over fusionen: - Det stod ganske klart under forrige års skybrud, at vi står over for nogle udfordringer, der skal løses i fællesskab. De gælder bl.a. skybrud og at sikre rent drikkevand. Jeg har stor tiltro til, at det er den rigtige beslutning, at vi nu samler ressourcerne på det her område til borgernes bedste.

Hvidovre skal være en bæredygtig by – også i fremtiden
Fusionen sker ud fra et ønske om effektivisering og at sikre byerne bedst muligt mod klimaforandringer og skybrud og beskytte grundvandet mod forurening og overforbrug. Det har alle forsyninger arbejdet for før, men målene nås hurtigere og nemmere gennem et fælles selskab, der har økonomisk kraft til at foretage de nødvendige investeringer, og hvor flere ressourcer og erfaringer åbner for nye løsninger på udfordringerne.

- Som vi så ved skybruddet i juli 2011, så kender regnvand ikke kommunegrænser. Mange huse i Hvidovre blev oversvømmet af vand, der løb over kommunegrænsen fra København. Derfor kan det at investere i at skybrudssikre en anden by, vise sig at være det mest bæredygtige for Hvidovre, siger Helle Adelborg og tilføjer at visionen for HOFOR netop er at skabe bæredygtige byer.

Hvad betyder det for kunderne?
Hvidovre-borgerne behøver nu ikke at frygte de store forandringer: Nu og her betyder fusionen nemlig ikke det store for dem. Priserne er uændrede, vandkvaliteten uændret, og de får den samme service som hidtil. Forsyningssikkerheden bliver endda lidt bedre, fordi der kommer flere vandværker i samme forsyning, og der dermed er en bedre backup ved nedbrud.

- Jeg håber, at det nye vand- og spildevandssamarbejde kan være med til at sikre borgerne i Hvidovre rent drikkevand og velfungerende kloaker i årene fremover, siger borgmester Helle Adelborg.

Fakta:

HOFOR er en forkortelse af Hovedstadsområdets Forsyningsselskab
Selskabet er en fusion af Københavns Energi og vandselskaberne i kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Vallensbæk, og står også for drift af vandforsyningerne og spildevandsforsyningerne i alle kommuner på nær Brøndby og Vallensbæk.
Foreløbig betyder fusionen ikke noget for priserne, men det er meningen, de skal harmoniseres på sigt.
Selskabet kommer til at have 1.000.000 vandkunder og 700.000 spildevandskunder