Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Rødt budgetforlig i Hvidovre

Socialdemokraterne, SF og Liste T har indgået et budgetforlig med fokus på børn og unges uddannelse, investeringer i kunstgræsbaner og afskaffelse af brugerbetaling på kommunens Aktivitetscenter
3. oktober 2012

Tre partier i Hvidovres Kommunalbestyrelse har mandag den 1. oktober indgået aftale om budget 2013-2016. Et budget i samlet balance og med uændrede skatter. Budgetaftalen bygger videre på de tidligere års fokus på en økonomisk ansvarlighed og en generel besparelse på 0,5 pct. på driften – men giver også plads til forbedringer i servicen til borgerne i Hvidovre.

Der investeres 70 mio. kr. over to år i bygnings- og energirenoveringer i samarbejde med en privat partner efter ESCO-modellen. Det vil give et væsentligt kvalitetsløft til kommunens institutionsbygninger. Anlægsloftet fastsat i aftalen med regeringen betyder omvendt, at partierne har måttet prioritere blandt øvrige anlægsprojekter, så nogle udskydes til årene efter 2013.

Børn, uddannelse og erhverv
Servicen bliver forbedret på en række områder. Folkeskolen får tilført 7 mio. kr. til et varigt kvalitetsløft, der bl.a. betyder flere undervisningstimer i dansk, engelsk og matematik, dertil kommer et it-løft med indkøb af tablets til undervisningen og en målrettet efteruddannelse af lærerne i de nye digitale løsninger.
Forligspartierne har besluttet at etablere et ungepartnerskab og inviterer gymnasium, erhvervsskoler, UU-Center og et antal virksomheder med til at arbejde for målsætningen om, at 95 procent af de unge i Hvidovre skal gennemføre en ungdomsuddannelse (i dag er tallet 85 pct.).
Der sættes særskilt fokus på kommunens indsatser mod ungdomsarbejdsløshed og jobrotationsordninger for at hjælpe ledige, der mister dagpengeretten.
Desuden afsættes der 250.000 kr. til at styrke kommunens relationer til erhvervslivet.

Badebro, kunstgræsbaner og ny bymidte
På anlægsområdet er der bl.a. sat penge af til 2 nye kunstgræsbaner i Avedøre, ombygning af daginstitutionskøkkener og en permanent badebro i Hvidovre Strandpark, ligesom det er aftalt, at der skal etableres et genoptræningscenter og arbejdes videre med et projekt for Hvidovre Bymidte.

Fungerende borgmester Helle Adelborg (S) er rigtig godt tilfreds med budgetaftalen: - Jeg er meget glad for den budgetaftale, vi har indgået. Selvom det er et smalt forlig, så tror jeg, at der vil være bred opbakning til langt hovedparten af forslagene. Det har været ambitionen at få lavet et langsigtet og økonomisk ansvarligt budget. Og så er jeg særligt glad for, at vi er blevet enige om at byde virksomheder og uddannelsesinstitutioner op til et ambitiøst og handlings-orienteret ungepartnerskab for unges vej gennem uddannelse til job. I den anden af spektret er jeg særlig glad for at kunne melde ud, at vi nu afskaffer brugerbetalingen på Aktivitetscentret.

Viceborgmester Niels Ulsing (SF):
- Vi har lagt vægt på at få løftet fagligheden i kommunens skoler og sikre vores skolebørn flere undervisningstimer, talenthold, tolærerordning og en tættere forældredialog. Jeg er også meget tilfreds med, at der er midler til køkkenforbedringer i daginstitutionerne, så der kan laves rigtig god mad til vores små børn.

Liste T’s Mogens Leo Hansen:
- Liste T er med i budgettet med forbehold for de dele, der vedrører skolestrukturen, som vi ikke bakker op om. Til gengæld er vi rigtig glade for, at der er afsat 4,8 mio. kr. ekstra til daginstitutionerne og at disse midler bliver fordelt efter kriterier, som tilgodeser institutioner med børn fra mindre ressourcestærke familier. Og så er vi også tilfredse med, at det nu ser ud til at lykkes at få etableret det længe ventede genoptræningscenter.

Budgetaftalen bliver 2. behandlet på Kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 9. oktober på Hvidovre Rådhus.