Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dagrenovation: Den nuværende ordning fortsætter

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 12. marts 2012, at den nuværende dagrenovationsordning skal fortsætte. Samtidig besluttede udvalget, at der hurtigst muligt skal indføres en genbrugsordning i kommunen.

13. marts 2012

Beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget er et resultat af den borgerinddragelse, der har været i sagen om dagrenovation. På borgermødet den 21. februar 2012 gav de fremmødte borgere nemlig udtryk for, at de helst så, at ordningen fortsætter som hidtil med tømning af sække og beholdere hver 7. dag.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede samtidig på mødet den 12. marts, at der hurtigst muligt skal indføres en genbrugsordning i kommunen. Ordningen skal planlægges nærmere i en proces med grundig borgerinddragelse, så ordningen tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. Der har været et forsøg med en genbrugsordning blandt cirka 400 husstande i Hvidovre Kommune. Forsøget viser, at de fleste borgere er glade for ordningen, og at mængden af dagrenovation daler, når borgerne får en genbrugsbeholder og dermed i højere grad sorterer deres affald.

På sigt og i forbindelse med næste kontrakt om dagrenovation er det intentionen, at der skal laves en mere fleksibel ordning, hvor borgerne kan vælge mellem forskellige tilbud. Hvis borgerne oplever, at mængden af dagrenovation falder, vil flere borgere muligvis ønske at gå fra tømning hver 7. dag til tømning hver 14. dag – og dermed betale mindre for dagrenovationen. Jo bedre borgerne er til at sortere deres affald, jo billigere kan de slippe i forhold til dagrenovationen. Det er desuden vurderingen, at Hvidovre på sigt bør skifte fra sække til beholdere, blandt andet af hensyn til renovationsmedarbejdernes arbejdsmiljøforhold.

Beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget er i overensstemmelse med de bemærkninger, som flere borgere gav udtryk for på borgermødet om dagrenovation, hvor kommunen netop blev opfordret til at tænke dagrenovation sammen med en kommende genbrugsordning. Både Ældrerådet og Handicaprådet bakker i deres høringssvar, som er vedlagt som bilag til Teknik- og Miljøudvalgets møde, op om beslutningen.