Sagsbehandlingsfrister

Når du henvender dig til Hvidovre Kommune, er hovedreglen, at vi besvarer din henvendelse hurtigst og snarest muligt. På det sociale område har kommunen fastsat frister på de enkelte sagsområder

Når du skriver digitalt til Hvidovre Kommune, kvitterer vi straks ved modtagelsen.

Indenfor syv arbejdsdage får du enten svar på din henvendelse eller vejledning om, hvornår du kan forvente svar fra os.


Frister for sagsbehandling på det sociale område 

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen har på de enkelte sociale sagsområder fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning fra en borger, til der skal være truffet en afgørelse. Dette gælder dog ikke, hvis der i lovgivningen er fastsat en særskilt frist for sagsbehandling på det pågældende sagsområde.

Hvis fristen for sagsbehandling ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Det gælder fx, hvis det bliver nødvendigt at indhente yderligere oplysninger.

Under de enkelte emner fremgår fristerne for sagsbehandling på de enkelte sociale områder. Fristerne er godkendt af kommunalbestyrelsen. 

Relateret indhold