Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Regulativ for uddeling af Hvidovre Kommunes sundhedspris

1.
Hvidovre Kommunes Sundhedspris oprettes til anerkendelse af en særlig sundhedsfremmende eller sygdomsforebyggende indsats for borgere i kommunen.
Sundhedsprisen uddeles én gang hvert andet år, i lige år, gældende fra 2009.
Den anerkendelsesværdige indsats skal være udover den eksisterende lovgivnings krav og intentioner. Aktiviteten skal medvirke til at sikre kvalitet i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde og skal medvirke til en mærkbar og betydelig sundhedsfremmende indsats i forhold til en eller flere grupper af kommunens borgere. Aktiviteten skal være konkret og handlingsorienteret og have positive konsekvenser for folkesundheden.

2.
Sundhedsprisen kan tildeles foreninger, virksomheder, institutioner, myndigheder, organisationer eller enkeltpersoner, der er hjemmehørende eller boende i Hvidovre kommune.
Ansatte og tidligere ansatte i Hvidovre kommune beskæftiget med den kommunale sundhedsforebyggende eller -fremmende indsats, skal ligeledes kunne komme i betragtning.
Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke komme i betragtning ved prisuddeling.

3.
Hvidovre Kommunes Sundhedspris består af en kunstgenstand.
Med prisen følger et diplom med beskrivelse af indsatsen og begrundelsen for indstillingen.
Sundhedsprisens samlede værdi må ikke overstige kr. 10.000.

4.
Kommunalbestyrelsen nedsætter et bedømmelsesudvalg. Funktionsperioden er sammenfaldende med kommunalbestyrelsens valgperiode.
Udvalget sammensættes på følgende måde:
1. Borgmesteren, der er udvalgets formand.
2. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, som sundhedsspørgsmål hører under.
3. 3 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.
Fordeling af de fem medlemmer sker samlet i henhold til den kommunale styrelseslovs regler om forholdstalsvalg.
Børne- og velfærdsforvaltningen er sekretariat for udvalget.

5.
Indstilling af kandidater til Hvidovre Kommunes Sundhedspris kan foretages af borgere i Hvidovre kommune, af ansatte i virksomheder, organisationer, foreninger, institutioner m.v. hjemmehørende i Hvidovre Kommune, samt af ansatte i Hvidovre Kommune.
Ved indstilling skal den sygdomsforebyggende eller sundhedsfremmende indsats være begrundet og præciseret.

Indstillingen sendes til Hvidovre kommunes SundhedsCenter, Børne- og velfærdsforvaltningen, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre eller på mail: sundhedscentret@hvidovre.dk.
Frist for indsendelse af kandidater til Sundhedsprisen er d. 15. september, i lige år.
Bedømmelsesudvalget vurderer primo oktober, i lige år, de indkomne indstillinger.
Den udvalgte kandidat vil blive direkte orienteret om tid og sted for overrækkelse af Sundhedsprisen.

6.
Regulativet træder i kraft den 24. marts 2009, ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse.