Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Udvikling af Hvidovre Bymidte

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 en helhedsplan for fremtidens Hvidovre Bymidte ved rådhuset, Medborgerhuset, Sundhedscentret og Risbjerggård. Helhedsplanen beskriver visionen for området, og arbejdet med at gøre visionen til virkelighed starter med opførelsen af et nyt kulturcenter ved Risbjerggård. Kulturcentret forventes indviet i slutningen af 2022.

OM udviklingen af HVIDOVRE BYMIDTE

Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte

Helhedsplanen er et udtryk for kommunalbestyrelsens vision for Hvidovre Bymidte. Den er arbejdet frem på baggrund af input fra arkitekter, borgere, foreninger, politikere og kommunens fagfolk og de drøftelser, der bl.a. har fundet sted på workshops, borgermøder og i Bymidteudvalget.
Helhedsplanen viser, hvilke funktioner og hvilken type bygninger og anlæg, der skal være i fremtidens bymidten, og den fastlægger de overordnede rammer for, hvad de forskellige fremtidige byggefelter skal bruges til. Planen viser fx hvor der skal ligge bygninger til offentlige formål, hvor der skal være grønne områder, kulturtilbud, boliger, parkering og vejføring. En helhedsplan er altså ikke en færdig arkitekttegning, som viser præcis, hvordan bymidten skal se ud. De konkrete tegninger af bygninger, haveanlæg osv. vil først blive lavet senere i processen, når nye lokalplaner for området er vedtaget, og de forskellige byggefelter tages i brug.

Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte (pdf)

Nyt kulturcentrum

I Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte er Risbjerggård-grunden udlagt som centrum for kultur- og foreningsliv. 
I følge helhedsplanen skal Teater Vestvolden indgå som en central kulturinstitution i bymidten. I dag ligger teatret på Høvedstensvej.

Det er tegnestuen Vandkunsten, der har tegnet det nye kulturcenter ved og på Risbjerggård. Det kommer til at bestå af flere bygninger, som bliver bundet sammen af et cirkel-formet orangeri. 
Det eksisterende forhus på Risbjerggård kommer til at huse et spisested og lokaler, der kan fungere som en ny fælles dagligstue for Hvidovres borgere. I de nye bygninger kommer teatersal med tilhørende funktioner, flere aktivitetsrum til borgergrupper og foreninger, kontorer, foreningskøkken og en multisal, der kan opdeles i to mindre sale og bruges til både konferencer, dans, loppemarkeder, koncerter og foreningsarrangementer. 
Det er planen, at Kulturcenter Risbjerggård vil blive indviet i slutningen af 2022.

Du kan finde beskrivelsen af Vandkunstens projekt her:
Vinderprojekt fra Vandkunsten (pdf)

På Hvidovre Hovedbibliotek var der i oktober-november 2019 en udstilling af opdaterede tegninger af det kommende kulturcenter på Risbjerggårdgrunden. Du kan se plancherne i pdf-version her:
Plancher (pdf)

Her kan du se nogle af Vandkunstens visualiseringer af projektet:

Byggeriet af det nye kulturcentrum

I januar 2020 blev området omkring Risbjerggård indhegnet, og forberedelserne til byggeriet af det nye kulturcentrum gik i gang. 
Først blev Risbjerggårds forskellige tilbygninger, som er opført i perioden 1921-1947 – deriblandt ”salen” - ”renset” for miljøskadelige materialer og revet ned. Også i forhuset langs Hvidovrevej blev evt. skadelige stoffer som fx PCB, bly og skimmelsvamp fjernet, og alle indvendige vægge blev revet ned. Forhusets gavl og facader vil blive afstivet, indtil de skal renoveres og genopbygges i sammenhæng med det nye byggeri. 
Dette forarbejde til opførelsen af det nye kulturcenter vil være færdigt sommeren 2020. Selve bygge-opgaven er nu i udbud, og selve byggeriet af de nye bygninger og renoveringen af Risbjerggårds gamle forhus fra 1878 er planlagt til at starte i begyndelsen af december 2020. 

Webcam - følg byggeriet af det nye kulturcenter

Optagelser fra webcam monteret på rådhuset (nyt vindue)

Kunst i det kommende kulturcenter

To kunstnere er valgt til at udsmykke det kommende kulturcenter. Det er Anders Bonnesen og FOS.
Anders Bonnesens kunstværk vil bestå af gulv- og fortovsbelægning med digtstrofer fra debut-digtsamlingerne af F. P. Jac og Michael Strunge, der begge er født og opvokset i Hvidovre. 
FOS' værk består af en række finurlige skulpturer på kulturcentrets facader.
Udsmykningen er støttet af Statens Kunstfond.

 

Bymidteudvalget

Et særligt udpeget bymidteudvalg har til opgave at drøfte forskellige temaer i forbindelse med udviklingen af Hvidovre Bymidte og kommer bl.a. med anbefalinger til kommunalbestyrelsen. 

Bymidteudvalget består af:

  • Økonomiudvalget: Helle M. Adelborg, Kenneth F. Christensen, Anders Wolf Andresen, Mikkel Dencker, Steen Ørskov Larsen, Torben Nowicki Rasmussen, Marianne Rosenkvist
  • Kommunaldirektør Nich Bendtsen
  • Direktør med ansvar for kultur, teknik og arbejdsmarked, Gert S. Nelth
  • Kultur- og Fritidschef Lars Hørdum
  • Centerchef for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv Hanne Rasmussen
  • Konstitueret centerchef for Plan og Miljø, Charlotte Frische Münter 
  • Borgere: Charlotte Strandfelt, Birthe Mingon, Keld Blom og Pernille Fonnesbech (repræsentant for Hvidovre Kunstråd)

Møde med foreninger og brugere af Risbjerggård marts 2019

Alle Hvidovres foreninger var inviteret til dialogmøde om Risbjerggård/Kulturgården mandag den 25. marts 2019. Ca. 50 personer deltog på mødet, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål og komme med ønsker til den fremtidige Risbjerggård. Deltagernes input er samlet i et dokument, som kan ses ved at klikke på nedenstående link.

Opsamling af ønsker til Risbjerggård/Kulturgården (pdf)

Processen 2014-2018

Beskrivelse af processen i 2014-2018 og materialer, høringssvar mv. fra perioden.