Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Udvikling af Hvidovre Bymidte

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2017 en helhedsplan for fremtidens Hvidovre Bymidte ved rådhuset, Medborgerhuset, Sundhedscentret og Risbjerggård. Helhedsplanen beskriver visionen for området, og arbejdet med at gøre visionen til virkelighed starter med udviklingen Kulturcenter Risbjerggård.

OM udviklingen af HVIDOVRE BYMIDTE

Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte

Helhedsplanen er et udtryk for kommunalbestyrelsens vision for Hvidovre Bymidte. Den er arbejdet frem på baggrund af input fra arkitekter, borgere, foreninger, politikere og kommunens fagfolk og de drøftelser, der bl.a. har fundet sted på workshops, borgermøder og i Bymidteudvalget.
Helhedsplanen viser, hvilke funktioner og hvilken type bygninger og anlæg, der skal være i fremtidens bymidten, og den fastlægger de overordnede rammer for, hvad de forskellige fremtidige byggefelter skal bruges til. Planen viser fx hvor der skal ligge bygninger til offentlige formål, hvor der skal være grønne områder, kulturtilbud, boliger, parkering og vejføring. En helhedsplan er altså ikke en færdig arkitekttegning, som viser præcis, hvordan bymidten skal se ud. De konkrete tegninger af bygninger, haveanlæg osv. vil først blive lavet senere i processen, når nye lokalplaner for området er vedtaget og de forskellige byggefelter tages i brug.

Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte (pdf - åbner i nyt vindue)

Processen indtil nu

Den 28. februar 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen "Helhedsplan for Hvidovre Bymidte". 

Referat fra kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2017

Forud for kommunalbestyrelsens vedtagelse er der henover 2014-2016 foregået forberedende arbejde i form af et parallelopdrag med deltagelse af to arkitektfirmaer, workshops med arkitekter, politikere, foreninger og borgere, forsøg med midlertidige aktiviteter, drøftelser i Bedømmelsesudvalg og Bymidteudvalg, borgermøder og høring. 

Beskrivelse af processen i 2014-2016 og materialer, høringssvar mv. fra perioden (link).

Processen i 2017

Den 25. april 2017 vedtog kommunalbestyrelsen, at realiseringen af Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte starter med kultur-delen på Risbjerggårdgrunden. Her skal der opføres en kultur- og foreningsby omkring en nytænkt Risbjerggård, og Teater Vestvolden skal flytte ind i nye rammer. For at sikre økonomisk balance i denne første etape af processen, vil helhedsplanens byggefelter foran og ved siden af rådhuset også skal blive inddraget. Byggefelterne her kan sælges til privat eller offentligt erhverv.

Se kommunalbestyrelsens beslutning den 25. april 2017

Oversigt over prioriterede byggefelter i etape 1 (pdf - åbner i nyt vindue)

Risbjerggård-grunden

I Helhedsplanen for Hvidovre Bymidte er Risbjerggård-grunden udlagt som centrum for kultur- og foreningsliv. Det er væsentligt, at aktiviteter i området er synlige, og at der findes mødesteder for både mindre og større grupper. 
Teater Vestvolden, som i dag ligger på Høvedstensvej, skal i følge helhedsplanen skal indgå som en central kulturinstitution i bymidten.

Den 24. juni 2015 traf kommunalbestyrelsen beslutning om, at arbejde videre med et scenarie, hvor Risbjerggård forandres  over tid, og kun dele af bygningen bevares.

Se dagsordenspunktet fra kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2015.

I perioden frem til, at kultur- og foreningsbyen på Risbjerggård-grunden står færdigt, kan kommunen, borgerne og foreninger bruge området til midlertidige aktiviteter, fællesskaber og mødesteder. Siden vinteren 2014/2015 har forskellige borgergrupper bl.a. taget initiativ til et graffiti-værksted, madfællesskab, byttemarked, kunstprojekt og køkkenhave i bymidten.

Alle er velkomne til at lave eksperimenter med nye aktiviteter i bymidten. Aktiviteterne kan vare fra et par timer til måneder, og det kan være alt fra temadage over urbane haver til koncerter.
Foreninger kan booke lokaler i bymidten via foreningsportalen: https://booking-hvidovre.kmd.dk/
Enkeltpersoner kan kontakte kommunens lokaleadministration på lokale@hvidovre.dk
Hvis du eller din forening vil lave aktiviteter på ude-arealer i bymidten, kan I kontakte kultur- og fritidsafdelingen på: hxr@hvidovre.dk 

 

Bymidteudvalget

Et særligt udpeget bymidteudvalg har til opgave at drøfte forskellige temaer i forbindelse med udviklingen af Hvidovre Bymidte og kommer bl.a. med anbefalinger til kommunalbestyrelsen.
Bymidteudvalget er næsten identisk med det bedømmelsesudvalg, der blev nedsat ved udviklingsprojektets start i 2014. Bedømmelsesudvalget havde i projektets første fase (2015) til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen i forhold til valget af forslag til helhedsplanen for bymidten.

Bymidteudvalget består af:

  • Økonomiudvalget: Helle M. Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Mikkel Dencker, Steen Ørskov, Karl Erik Høholdt Jensen, Mogens Leo Hansen
  • Kommunaldirektør Nich Bendtsen
  • Direktør for Kultur, Miljø og Vækst Gert S. Nelth
  • Kultur- og Fritidschef Lars Hørdum
  • Udviklingschef Hanne Rasmussen
  • Plan- og Miljøchef Anja W. Dalberg
  • Borgere: Charlotte Strandfelt, Birthe Mingon, Keld Blom og Pernille Fonnesbech (repræsentant for Hvidovre Kunstråd)