Spildevand

Håndtering af spildevand

Spildevand er en betegnelse for det vand, der udledes til kloak fra husholdninger, industri, byggepladser, hustage og befæstede arealer

Spildevandsplan

Spildevandsplanen fastlægger, hvordan regn- og spildevandshåndtering skal foregå i Hvidovre Kommune. Planen er det administrative grundlag og beskriver udbygning af kloaksystemet og planlagte aktiviteter.