Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Tilsynskampagner

Hvidovre Kommunes første tilsynskampagne i 2017 - Tilsynsraid på Avedøre Holme

Hvidovre Kommune skal ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen gennemføre to tilsynskampagner om året, som skal være målrettet en konkret miljøudfordring eller miljøtema. Årets 1. tilsynskampagne handler om at styrke kommunens forudsætninger for et godt miljøarbejde ved at øge kendskabet til kommunens virksomheder.

Som det fremgår af Hvidovre Kommunes Miljøtilsynsplan 2014-2018 er en del af strategien for miljøtilsyn, at vi kender virksomhederne i vores kommune godt. Vi skal ud og banke på hos nye virksomheder, og vi skal genbesøge de gamle. Kun ved jævnlige besøg lærer vi virksomhederne ordentligt at kende. Det fremmer dialogen og samarbejdet, og gør det nemmere at finde og løse de væsentlige miljøproblemer. Det overordnede miljømæssige mål er, at beskytte omgivelserne (jord, luft, overfladevand og grundvand) mod forurening fra forurenende virksomhed.

Mange af vores virksomheder er centreret på Avedøre Holme, hvor der også ofte kommer nye virksomheder til, eller sker ændringer i eksisterende virksomheders miljøforhold. Vi ønsker at få udbredt kendskabet til virksomheder på Avedøre Holme, og få et bedre overblik over nye og ændrede miljøforhold. Derfor har kommunen iværksat en RAID tilsynskampagne på Avedøre Holme i foråret 2017, hvor vi besøger virksomheder både anmeldt og uanmeldt og tilser de miljømæssige forhold i forbindelse med virksomhedens indretning og drift på ejendommen. Vores indsatsmål er, at foretage kampagnetilsyn hos 10 udvalgte virksomheder, som vi ellers ikke ville have besøgt i år.

Den ønskede effekt af kampagnen er at skabe dialog og grobund for et godt samarbejde mellem virksomhederne og kommunens miljøteam, at orientere virksomhederne om miljølovgivningen indenfor deres område (affald, kemikalier el.lign.), samt at de udvalgte virksomheder ved kampagnetilsyn og evt. opfølgende tilsyn overholder miljølovgivningen. Vi ser frem til at se jer derude på holmen.

Hvis du ønsker at få foretaget et tilsyn af din virksomhed, kan du kontakte en tilsynsmedarbejder fra Hvidovre Kommunes Miljøteam på 36 39 35 80.