Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Genanvendelse af asfalt

Opbrudt asfalt kan i mange tilfælde uden tilladelse anvendes til bundsikring og befæstelse af veje, cykelstier, pladser og lignende.

Brug af knust asfalt

Genanvendelse uden tilladelse

Den opbrudte asfalt skal være nedknust og skal erstatte primære råstoffer, dvs. at lagtykkelsen skal kunne begrundes i projektet. Hvis lagtykkelsen er større end nødvendigt betragtes udlægningen som ulovligt deponi. 
 • Genanvendelse må kun ske på et egentligt vejanlæg. Miljøstyrelsen definerer dette som asfalterede vejanlæg, pladser der naturligt knytter sig til vejanlæg, som for eksempel parkeringspladser, og asfalterede stier, der er del af et egentligt vejanlæg.

 • Arealet vil ofte blive kortlagt som forurenet af Region Hovedstaden.
 • Genanvendelse uden tilladelse må ikke ske

  • På stier, i parker, på marker og lignende
  • På arealer med følsom anvendelse (bolig, institutioner, sommerhuse, offentlige legepladser mm)

  Kontakt kommunens miljømyndighed hvis du ønsker at søge tilladelse.

  Jordforurening

  Vær opmærksom på, at arealerne, som påføres knust asfalt, kan blive forurenede. Asfalt indeholder olieprodukter og tjærestoffer. Knust asfalt har en meget stor overflade, og regnvand vil skylle stofferne ud af den knuste asfalt og ned i jorden.

  Kortlægning

  Region Hovedstaden kortlægger arealer med knust asfalt som forurenede, med mindre det er udlagt i en rigtig vej med ugennemtrængeligt asfaltlag over. Dog sker kortlægningen altid efter en konkret vurdering.

  Arealer, som er kortlagt som forurenede, er underlagt en række restriktioner. Bl.a. kræver ændring af arealanvendelsen og graveanlægsarbejde tilladelse jf. § 8 JFL

  Støvgener

  For at undgå støvgener er det afgørende, at knust asfalt anvendes efter god praksis. Asfaltindustrien anbefaler, at alle, der anvender knust asfalt til udlægning som ubundne bærelag, efterlever følgende:

  •Løst udlagt som ubundet vejbelægning kan knust asfalt – i lighed med al anden ubundet belægning – give anledning til støvgener i visse situationer. Derfor skal knust asfalt udlægges i en tilstrækkelig lagtykkelse (normalt mindst 8 cm), som muliggør god komprimering, hvorved forekomsten af frit støv minimeres.

  •Ved tørt materiale eller ved udlægning i tørre perioder kan vanding fremme komprimeringen.