Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Jordflytning

Her kan du se hvilke regler du skal være opmærksom på, når du flytter jord væk fra din ejendom


Læs mere om jordflytning

Hvornår skal jeg anmelde en jordflytning? 

Hvis den samlede jordflytning udgør mindre end 1 m3. Her kan jorden, uden foregående anmeldelse, afleveres på et dertil godkendt modtageanlæg. Kommunens genbrugsstation kan modtage mindre mængder ikke forurenet eller lettere forurenet jord

Læs mere om kortlægning, V1 og V2 på Region Hovedstadens hjemmeside (nyt vindue)

Hvordan anmelder jeg en jordflytning ? 

Inden jorden flyttes skal du anmelde jordflytningen via hjemmesiden FlytJord.dk

På FlytJord skal du først oprettes som bruger. Er du transportør, kan du selv oprette dig, så anmeldere kan vælge dig, når jorden skal flyttes.

På forsiden af FlytJord kan du kan finde hjælp og vejledning. Vejledning til Flytjord findes her

Det er ejer, bruger, bygherre eller den, der er ansvarlig for flytningen af jorden, herunder entreprenøren, der skal sikre sig, at anmeldelsen er sket.

Dokumentationskrav

Anmelderen skal sikre sig, at jorden kommer til det rigtige modtageanlæg. For at vide det, skal man vide, hvilke forurenende stoffer der er i jorden og i hvilke koncentrationer.

Du kan vælge enten at få analyseret jorden, inden den køres væk, eller at køre jorden til et karteringsanlæg der kan udtage de nødvendige prøver.

Der skal udtages en prøve pr. 120 tons fyldjord. Hvis du finder klasse 4 jord, skal den afgrænses ud mod den øvrige jord med 1 prøve pr. 30 tons. Hvis jorden skal køres til et sted, hvor anvendelsen kræver, at jorden er ren, skal der tages en prøve pr. 30 tons.

Hvis arealet er kortlagt, eller der er viden om forurening, skal der udtages 1 prøve pr. 30 tons af alt jorden.

Prøverne skal analyseres for olie, PAHér og tungmetallerne bly, cadmium,  kobber og zink. 

Hvornår må jorden flyttes?

Du må flytte jorden straks efter kommunen har modtaget din anmeldelse hvis:

  • der er tale om en akut opstået situation
  • du flytter lettere forurenet jord til et godkendt modtageanlæg, der må modtage den pågældende type jord, hvis jorden ikke kommer fra et V1- eller V2-kortlagt areal
  • flytningen sker fra et V1- eller V2-kortlagt areal, og vi på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan
  • den samlede jordflytning udgør mindre end 1 m3. Her kan jorden, uden foregående anmeldelse, afleveres på et dertil godkendt modtageanlæg. Kommunens genbrugsstation kan modtage mindre mængder ikke forurenet jord

Ellers må jorden først flyttes, når kommunen har anvist jorden. Dvs. at forvaltningen underskriver og returnerer anmeldeskemaet til anmelderen.