Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forskrifter, regulativer og vejledninger

Hvidovre Kommune har udarbejdet en række forskrifter, regulativer og vejledninger på miljøområdet, der gælder for borgere og virksomheder. Du kan se dem alle samlet nedenfor

 

Forskrifter

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

Hvis du har en brændeovn eller fastbrændselsovn og bor i byzonen, så er forskriften gældende for dig. Forskriften indeholder regler for brug af brændeovne og andre fastbrændselsovne.

Forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter - Støj, støv og vibration 

Forskriften indeholder regler for begrænsning af gener fra bygge- og anlægsaktiviteter i kommunen, og gælder for bygherre.

Du kan finde kommunens formular til anmeldelse af støjende, vibrerende eller støvende bygge- og anlægsaktiviteter øverst på siden under: Find det hurtigt 

Forskrift om varelevering til detailhandel

Forskriften indeholder regler for varelevering til detailhandlen i bolignære områder. Forskriften gør det vanskeligt at foretage varelevering i tidsrummet mellem kl. 22.00 - 06.00 på hverdage og kl. 14.00 - 06.00 på lørdage eller søndage.

Forskriften gælder for detailhandlen.

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Hvidovre - Råvarer og affald

Forskriften indeholder regler for opbevaring af farligt affald samt råvarer og kemikalier, der ved uheld og spild kan medføre forurening af jord og grundvand samt udledning til kloaksystemet.

Forskriften gælder for alle erhvervsvirksomheder.

Forskrift for restauranter og værtshuse i Hvidovre Kommune

Forskriften indeholder regler for restauranter og værtshuse i Hvidovre, herunder interne og eksterne støjgrænser for restaurationsbranchen.

Forskriften gælder for værtshuse, restaurationer o. lign.

Forskrift for fuglehold

Forskriften indeholder regler for ikke-erhvervsmæssige fuglehold, herunder hønsehold. 

Forskriften gælder for ikke-erhvervsmæssige fuglehold.

Regulativer

Regulativ for erhvervsaffald

Regulativet beskriver, hvordan du skal sortere de forskellige typer affald, der opstår på din virksomhed, og din virksomheds pligter og ansvar. Regulativet gælder for alle erhvervsvirksomheder samt offentlige og private institutioner i Hvidovre Kommune.

I Affaldsbekendtgørelsen er der stillet krav om, at kommunernes erhvervsaffaldsregulativ skal udarbejdes efter en fastlagt standardskabelon, og at standardregulativerne skal offentliggøres i en national og offentlig tilgængelig regulativdatabase kaldet NSTAR på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det er derfor her, du kan finde regulativet.

Anmeldelsesskemaer til regulativet:

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativet beskriver, hvordan du som borger i Hvidovre skal håndtere dit affald samt de affaldsordninger, der er for borgerne.
Regulativet gælder for alle husholdninger samt visse offentlige og private institutioner i Hvidovre Kommune.

I Affaldsbekendtgørelsen er der stillet krav om, at kommunernes husholdningsregulativ skal udarbejdes efter en fastlagt standardskabelon, og at standardregulativet skal offentliggøres i en national og offentlig tilgængelig regulativdatabase kaldet NSTAR på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det er derfor her, du kan finde regulativet.

Regulativ for husholdningsaffald (pdf)

Regulativ for tomgang for motorkøretøjer

I regulativet kan du læse, at motorkøretøjer som udgangspunkt kun må holde i tomgang i maksimalt ét minut. Der er dog enkelte undtagelser.

Vejledninger

Vejledning i ansøgning om tilslutningstilladelse

Hvis du skal søge om tilslutningstilladelse til din virksomhed fordi din kommende virksomhed udleder processpildevand, eller ændres/udvides der i spildevandsforholdene, så kan du i denne vejledning læse, hvad din ansøgning skal indeholde.

Vejledning i indretning af pladser for påfyldning af benzin og dieselolie

Hvis du har planer om at etablere en påfyldningsplads på din virksomhed, så kan du i denne vejledning læse om, hvad kommunens krav stiller af krav til indretningen.

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser

Hvis du har planer om at etablere en vaskeplads eller -hal, så kan du læse mere om kravene hertil i denne vejledning.