Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Regulativ og anmeldelsesskemaer

Her kan du kort læse om Hvidovre Kommunes regulativ for erhvervsaffald samt finde de tilhørende anmeldelsesskemaer til forskellige affaldstyper

Find det hurtigt

Regulativ og anmeldelse

Regulativ for erhvervsaffald

Hvidovre Kommunes Regulativ for erhvervsaffald gælder for alt det ikke-genanvendelige affald fra erhverv.

I regulativet kan du læse om kommunens affaldsordninger, herunder hvordan du skal håndtere forskellige typer af affald, og hvad din virksomhed har af pligter og ansvar.

Hvidovre Kommune har affaldsordninger for:

  • Dagrenovationslignende affald fra erhverv
  • Genbrugspladser
  • Ikke-genanvendeligt farligt affald
  • Klinisk risikoaffald
  • Forbrændingsegnet affald
  • Deponeringsegnet affald
  • Kontrol med og tømning af olie- og benzinudskiller
  • Bygge- og anlægsaffald

I Affaldsbekendtgørelsen er der stillet krav om, at kommunernes erhvervsaffaldsregulativ skal udarbejdes efter en fastlagt standardskabelon, og at standardregulativerne skal offentliggøres i en national og offentlig tilgængelig regulativdatabase kaldet NSTAR på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det er derfor her, du kan finde regulativet.

Anmeldelsesskemaer til regulativet: