Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffalds­gebyrer

Læs nogle af de oftest stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyrer

Læs om virksomhedsoplysninger og CVR

Hvorfor har min virksomhed modtaget flere opkrævninger?

Kommunen opkræver affaldsgebyrer på baggrund af virksomhedernes produktionsnumre (P-numre), som de står anført i CVR. Er der f.eks. registreret tre P-numre i din virksomhed, vil din virksomhed modtage tre opkrævninger.

Det er virksomhedens eget ansvar at sikre, at oplysningerne i CVR er korrekte.

Du kan ændre oplysninger i CVR på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller ved at ringe til Erhvervsstyrelsen på tlf. 35 29 10 00.

Hvad er en produktionsenhed og et P-nummer?

P-nummer er forkortelse af "produktionsenhedsnummer". En produktionsenhed er betegnelsen for en virksomheds aktiviteter på en bestemt adresse, og ikke nødvendigvis en betegnelse for, at der sker en decideret produktion på stedet. Til hver virksomhed i CVR er knyttet en eller flere produktionsenheder. P-nummeret består af 10 cifre.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal der opkræves erhvervsaffaldsgebyrer for hvert P-nummer, der er registreret i CVR. Opkrævningen for produktionsenhederne skal ske hos ejeren af virksomheden; dvs. opkrævningerne for produktionsenhederne sendes til virksomhedens hovedadresse.

Hvis du ikke kender din virksomheds P-nummer, kan du finde det på den regning for erhvervsaffaldsgebyrer, som du modtager fra Hvidovre Kommune. Du kan også slå dit P-nummer op på CVR-registrets hjemmeside.

Tæller en direktør med i antal ansatte?

Antallet af ansatte beregnes på baggrund af virksomhedens indberetning af løn og AM-bidrag. Dermed vil en direktør som oftest indgå i antallet af ansatte.

Hvornår slår rettelserne i CVR igennem for opkrævningen?

De rettelser, du laver i CVR efter 1. januar, får først betydning for affaldsgebyrerne det efterfølgende år.

Hvornår skal jeg senest have opdateret mine oplysninger i CVR?

Du skal altid holde dine oplysninger i CVR opdateret. Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer sker på grundlag af oplysningerne i CVR pr. 1. januar i gebyråret.

Du kan ændre oplysninger i CVR på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller ved at ringe til Erhvervsstyrelsen på tlf. 35 29 10 00.

Hvorfra får kommunen oplysningerne om min virksomhed?

Hvidovre Kommune henter oplysninger om virksomhederne fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Desuden får kommunen årligt lister over virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. fra SKAT.

Læs om regler for erhvervsaffaldsgebyrer

Hvorfor skal jeg betale lovpligtigt affaldsgebyr?

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 1309 af 18. december 2012) skal kommunen opkræve det lovpligtige affaldsgebyr hos alle virksomheder, der er beliggende i kommunen den 1. januar i gebyråret. Virksomhederne skal opkræves på baggrund af de oplysninger, der er registreret i CVR, herunder oplysninger om branchekode, virksomhedsform og antal ansatte. Gebyret opkræves for hvert P-nr, der er registreret.

Min virksomhed er flyttet til en anden kommune inden den 1. januar, skal jeg så betale lovpligtigt gebyr i Hvidovre?

Virksomheder skal betale lovpligtigt affaldsgebyr i den kommune, de var beliggende i den 1. januar i det pågældende gebyrår.

Hvis du kan dokumentere, at din virksomhed flyttede inden 1. januar i gebyråret, vil Hvidovre Kommune kunne give dig fritagelse.

Min virksomhed er fraflyttet Hvidovre Kommune efter 1. januar, skal jeg så betale lovpligtigt gebyr i Hvidovre?

Virksomheder skal betale lovpligtigt affaldsgebyr i den kommune, de var beliggende i den 1. januar i det pågældende gebyrår. Din virksomhed skal betale gebyret, også selv om virksomheden er flyttet fra kommunen eller flytter fra kommunen i løbet af gebyråret.

Da der er tale om et årligt gebyr, kan du ikke får gebyret tilbage. Til gengæld skal din virksomhed ikke betale lovpligtigt affaldsgebyr i den nye hjemkommune.

Min virksomhed har været lukket i årevis. Hvorfor får jeg en regning?

Hvis din virksomhed ikke har meddelt ophør til CVR, vil der blive opkrævet gebyr.

Det er virksomhedens eget ansvar at sørge for, at oplysninger om virksomheden er opdateret i CVR.

Du kan ændre oplysninger i CVR på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller ved at ringe til Erhvervsstyrelsen på tlf. 35 29 10 00.

Min virksomhed er startet op i år. Hvad skal jeg betale?

Hvis du har oprettet din virksomhed i CVR efter 1. januar i gebyråret, og du ikke benytter en kommunal indsamlingsordning (f.eks. dagrenovationsordningen), skal du ikke betale lovpligtigt affaldsgebyr i opstartsåret. Din virksomhed vil først få en opkrævning for det følgende gebyrår.

Må min virksomhed benytte genbrugspladsen, når jeg betaler lovpligtigt affaldsgebyr?

Det lovpligtige affaldsgebyr dækker ikke brugen af genbrugspladsen. Hvis din virksomhed ønsker at bruge genbrugspladsen, skal du tilmelde den på Amager Ressourcecenters hjemmeside.

Opkræver andre kommuner også erhvervsaffaldsgebyrer?

Ja, alle landets kommuner opkræver affaldsgebyrer, som er fastsat ud fra principper i Affaldsbekendtgørelsen. Gebyrets størrelse varierer dog fra kommune til kommune, fordi gebyrerne skal svare til de faktiske omkostninger i den enkelte kommune.

Hvorfor skal min branche betale lovpligtigt affaldsgebyr?

Miljøstyrelsen har fastlagt, hvilke virksomheder der er gebyrpligtige, og hvilke der er fritaget for lovpligtigt affaldsgebyr. Den enkelte kommune kan ikke dispensere fra denne liste.

Min virksomhed lejer sig ind i bygningen/på grunden. Skal jeg betale?

Ja, det er ikke ejendommen, der er gebyrpligtig, men den enkelte virksomhed.

Hvis der ligger flere virksomheder på samme adresse eller i samme ejendom, er det også den enkelte virksomhed, der er gebyrpligtig.

Jeg får hentet affald af en privat vognmand/transportør. Skal jeg betale lovpligtigt affaldsgebyr?

Ja, lovpligtigt affaldsgebyr omfatter alle virksomheder, også selvom virksomheden ikke benytter den kommunale indsamlingsordninger som fx dagrenovation.

Hvis din virksomhed ligger i en ejendom med beboelse, skal du være opmærksom på, at din virksomhed ikke må benytte de kommunale ordninger til fx papir og pap. Disse er udelukkende beregnet til private borgere.

Hvordan er størrelsen af det lovpligtige affaldsgebyr fastlagt?

Gebyret er fastsat som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder. Det betyder, at alle virksomheder betaler det samme, uanset virksomhedens størrelse og aktivitet. Det lovpligtige affaldsgebyr finansierer kommunens omkostninger til administration af erhvervsaffaldsordninger, anvisning af erhvervsaffald, planlægning samt omkostninger til Miljøstyrelsens regulativdatabase og affaldsdatasystem.

Læs om fritagelse

Kan jeg søge fritagelse for det lovpligtige affaldsgebyr?

Som udgangspunkt skal alle virksomheder betale det lovpligtige affaldsgebyr.

Der er dog følgende undtagelser:
1. Virksomheder med en branchekode, der fremgår af bilag 8 og har 0-1 ansatte (jf. affaldsbekendtgørelsen § 60).
2. Virksomheder med en virksomhedsform, der fremgår af bilag 9, punkt 1, med 0 ansatte på P-nummer adressen, eller virksomheder, som fremgår af bilag 8, punkt 2, uanset antal ansatte (jf. Affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 2).
3. Virksomheder, som to år før gebyråret havde en momsomsætning eller lønsum på under 300.000 kr. (jf. Affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 3).
4. Virksomheder, som efter kommunens vurdering ikke producerer affald (jf. Affaldsbekendtgørelsen § 60, stk. 4).
5. Virksomheder, som er ophørt før den 1. januar i gebyråret.

Virksomheder, der opfylder pkt. 1, 2, 3 eller 5 vil ikke modtage opkrævning for lovpligtig affaldsgebyr, medmindre de er tilmeldt dagrenovationsordningen eller ordning for tømning af olieudskiller.

Det er i Hvidovre Kommune ikke muligt at opnå fritagelse jf. punkt 4, hvis der er ansatte i virksomheden, hvis virksomheden er tilmeldt en kommunal indsamlingsordning, fx dagrenovationsordningen eller ordning for tømning af olieudskiller. 

Hvordan logger jeg ind, når jeg vil søge om fritagelse for affaldsgebyr via hjemmesiden?

For at kunne søge om fritagelse for lovpligtigt affaldsgebyr via Hvidovre Kommunes hjemmeside, skal du logge ind med virksomhedens CVR- og P-nummer.

Hvis du ikke kender din virksomheds P-nummer, kan du finde det på den regning for erhvervsaffaldsgebyrer, som du modtager fra Hvidovre Kommune. Du kan også slå dit P-nummer op på CVR-registrets hjemmeside.

Jeg kan ikke få fritagelsesformularen på hjemmesiden til at fungere. Hvad skal jeg gøre?

Hvis du bruger den nyeste version af Internet Explorer, kan du komme ud for at skulle slå "kompatibilitetsvisning" til. 

Hvorfor skal jeg anvende oplysninger om omsætning, som er to år gamle?

For at sikre, at der ligger et godkendt årsregnskab klar ved opkrævningen af det lovpligtige affaldsgebyr, er det i Affaldsbekendtgørelsen fastlagt, at det er regnskabet, der ligger to år før gebyråret, som skal danne grundlaget for en eventuel fritagelse.

Hvilken form for dokumentation skal jeg fremvise i forbindelse med ansøgningen for at vise, at min virksomhed havde en omsætning på under 300.000 kr.?

Dokumentation kan være momsafregning (momskvitteringer fra SKAT) eller årsopgørelse med tilhørende regnskab for hele perioden. 

Er din virksomhed opstartet senere end to år før gebyråret, skal du levere samme dokumentation, men kun for året før gebyråret.