Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Fritagelse for det lovpligtige affaldsgebyr

Alle virksomheder skal som udgangspunkt betale det lovpligtige affaldsgebyr. Visse virksomheder kan dog være fritagelsesberettiget.

LÆS OM FRITAGELSE FOR DET LOVPLIGTIGE AFFALDSGEBYR

Hvad siger lovgivningen?

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen kan visse virksomheder fritages for betaling af det lovpligtige affaldsgebyr. Vilkårene for fritagelse fremgår af Affaldsbekendtgørelsens § 60 (BEK nr. 1309 af 18/12/2012).

Hvidovre Kommune fritager automatisk virksomheder, der er fritagelsesberettiget på baggrund af branchekode og virksomhedsform (jf. Affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 1 og 2).

Du kan desuden søge om fritagelse, hvis din virksomhed opfylder et af følgende krav:

  • Din virksomhed har en årlig omsætning under 300.000 kr.
  • Din virksomhed ikke har affald
  • Din virksomhed er ophørt

Det er ikke muligt at blive fritaget for det lovpligtige affaldsgebyr, hvis din virksomhed er tilmeldt en eller flere af følgende ordninger: Afhentning af dagrenovation, tømning af olieudskiller eller affaldsordninger rettet mod kommunale institutioner.

Fritagelsen gælder kun for ét år ad gangen.

Du kan læse mere om den nationale regulering af affaldsområdet på Energistyrelsens hjemmeside.

Sådan søger du om fritagelse

Elektronisk ansøgning
Hvis du ønsker at søge om fritagelse for det lovpligtige affaldsgebyr, skal du bruge det elektroniske ansøgningsskema her på hjemmesiden. Du skal være opmærksom på, at dokumentation skal vedhæftes din ansøgning elektronisk.

Du får afgørelsen på e-mail.

Hvis du ikke har mulighed for at søge elektronisk
Hvis du ikke har mulighed for at søge elektronisk, kan du sende din ansøgning til:

Vej & Park
Høvedstensvej 19-21
2650 Hvidovre

Husk at angive en kontaktperson i virksomheden, samt telefonnummer og e-mailadresse, så vi kan kontakte dig, hvis der er behov for flere oplysninger for at vurdere din ansøgning.
Du får afgørelsen på e-mail.

Ansøgningsfrist
Fristen for at søge om fritagelse for det lovpligtige affaldsgebyr for 2018 var den 6. juni 2018. Det er derfor ikke længere muligt at søge om fritagelse for 2018. Du vil få besked i din virksomheds elektroniske postkasse, når det er tid til at søge om fritagelse for 2019.

Min virksomheds årlige omsætning er under 300.000 kr.

Din virksomhed kan blive fritaget for det lovpligtige affaldsgebyr, hvis omsætningen to år forud for gebyråret var under 300.000 kr.

Ansøgning om fritagelse skal vedlægges dokumentation, som fx momsafregning (momskvitteringer fra SKAT) eller årsopgørelse med tilhørende regnskab for hele regnskabsåret to år før gebyråret.

Du skal være opmærksom på, at der er tale om omsætning og ikke overskud.

Hvis din virksomhed er startet senere end to år før gebyråret, skal du levere samme dokumentation blot for året inden.

Min virksomhed har intet affald

I Hvidovre Kommune er det ikke muligt at opnå fritagelse efter denne bestemmelse, hvis der er ansatte i virksomheden.

Hvis din virksomhed ikke producerer nogen former for affald, kan du søge om fritagelse for det lovpligtige affaldsgebyr. Du skal vedlægge dokumentation i form af en skriftlig redegørelse, der sandsynliggør, at din virksomhed ikke har affald, fx ved en beskrivelse af virksomhedens aktivitet.

Som udgangspunkt producerer alle virksomheder en eller anden form for affald som led i virksomhedens aktiviteter. Der skabes fx affald i forbindelse med, at virksomheden holder aviser, fagblade o.l., udarbejder regnskaber, modtager vareprøver og virksomhedsrelevante reklamer og tilbud, skifter arbejdsredskaber og -værktøjer mm. Nogle virksomheder har også dagrenovationslignende affald som fx madpakkepapir mv.

På Miljøstyrelsens generelle liste over brancherelaterede EAK-koder kan du se, hvilke affaldstyper der kan forventes på din type virksomhed. Selv om affaldsmængden synes lille, og du fx arbejder fra hjemmeadressen, vil din virksomhed i henhold til affaldsbekendtgørelsen skulle håndtere affaldet adskilt fra husholdningens affaldsordninger.

Min virksomhed er ophørt

Din virksomhed kan få fritagelse for det lovpligtige affaldsgebyr, hvis virksomheden er ophørt.

Ansøgningen om fritagelse skal vedlægges dokumentation for, at virksomheden er ophørt eller er inaktiv mv. Dokumentation kan være i form af en udskrift fra CVR, hvor virksomhedens status fremgår. Hvis oplysningerne endnu ikke fremgår af CVR, kan en kopi af dine skrivelser til CVR/Erhvervsstyrelsen om ophør mv. i stedet bruges som dokumentation.