Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Klinisk risikoaffald

Alle virksomheder skal sortere klinisk risikoaffald fra andet affald og aflevere det til behandling, uanset mængden

Læs mere om klinisk risikoaffald

Hvad er klinisk risikoaffald?

Klinisk risikoaffald er affald, som ved direkte kontakt kan indebære smittefare. Smittefaren kan opstå, når det opbevares, transporteres eller bortskaffes.

Klinisk risikoaffald kommer typisk fra sygehuse, laboratorier, lægehuse, tatovører eller tandlægeklinikker.

Du kan se eksempler på klinisk risikoaffald i Regulativ for erhvervsaffald (nyt vindue).

Anmeldelse af farligt affald

Virksomheder, der har klinisk risikoaffald, skal anmelde affaldet til kommunen. Udfyld kommunens anmeldelsesskema for klinisk risikoaffald (nyt vindue), og mail det til mf@hvidovre.dk

Affaldsordning for klinisk affald

Virksomheder, der har klinisk risikoaffald, skal bruge kommunens affaldsordning.

Hvis I selv ønsker at bortskaffe jeres klinisk risikoaffald uden brug af den kommunale affaldsordning, så skal I søge om fritagelse fra den kommunale ordning, se anmeldelsesskema for fritagelse for benyttelsespligt for ikke genanvendeligt farligt affald.

Husk, at I skal håndtere klinisk risikoaffald, så det ikke sammenblandes med andet affald. Det skal opsamles ved produktionsstedet, og det skal være pakket i godkendte opbevaringsbeholdere.

Bestilling af afhentning i den kommunale affaldsordning

Virksomheden skal selv indgå aftale med en transportør eller indsamlingsvirksomhed, som så efterfølgende skal aflevere affaldet på Amager Ressourcecenter. Den transportør eller indsamlingsvirksomhed, som I benytter, skal være registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister (nyt vindue) 

Læs mere om affaldsordningen i Regulativ for erhvervsaffald (Nyt vindue).