Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Trafikken på Avedøre Holme

Den 28. maj 2018 var alle virksomheder på Avedøre Holme inviteret til informationsmøde om trafikforholdene i området. 29 virksomheder fra Avedøre Holme deltog sammen med Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme, COWI/Citysense, MOVIA og Hvidovre Kommune.
6. juni 2018

Brug for langsigtede løsninger
Der blev budt velkommen af Gert S. Nelth, direktør i Hvidovre Kommune. Gert indledte med en konstatering af, at der ikke er nogen nemme og hurtige løsninger på den øgede trængsel ind og ud af Avedøre Holme. Og trængsel er en udfordring generelt på vejnettet i hovedstadsområdet. Amager-motorvejen er Danmarks 3. mest trafikerede vejstrækning og den trængsel påvirker naturligvis også Avedøre Holme. Derefter fortalte Gert hvordan Hvidovre Kommune på forskellige måder arbejder med problematikken, og at løsningerne er langsigtede. 

Der arbejdes bl.a. på forlængelse af letbane eller højklasset kollektivtrafikløsning (fx bus i eget tracé), dialog med Vejdirektoratet om en udvidelse af Amagermotorvejen over til Amager i forbindelse med en stormflodssikring af Hvidovre og København, en Trafikstrategi 2018 og
metro til Hvidovre hospital med højklasset kollektivtrafikløsning til Avedøre Holme

Tiltag, der er gennemført siden sidst
Hvidovre Kommune har sammen med Industri- og Grundejerforeningen og Vejdirektoratet siden sidst gennemført nogle tiltag, der får trafikken til at glide lidt lettere.  

  • Udkørslen fra rundkørslen ad Avedøre Havnevej er udvidet og forbedret. Det giver bedre plads i de to vejbaner, når der er større køretøjer i rundkørslen.
  •  Signalanlægget ved Gl. Køgelandevej er optimeret.
  • Der er opsat trafiktavler, der fortæller om forventet rejsetid til motorvejen. Informationerne kan tilgås via hjemmesiden www.citysense.dk/avedore
  • Det forventes at der bliver ansat parkeringsvagter inden årets udgang. Vagterne skal dække hele Hvidovre Kommune, herunder Avedøre Holme.

Derudover påbegyndes iflg. Vejdirektoratet optimering af signalanlæg ved Avedøre Havnevej i uge 23-24. Det skulle efter sigende give en mærkbar effekt og et bedre flow i trafikken. 

Virksomhedernes ideer og indspark 
Virksomhederne havde også ideer og indspark bl.a. om 

  • To venstresvingbaner på Avedøre Havnevej som tilkørsel til motorvejen vestpå. (Hvidovre Kommune: Det koster 10 mio. kr., og det skal prioriteres politisk af Folketingets trafikudvalg).
  • Flytte busstoppested for 500S ned på rampen i stedet for i krydset.
  • Ide om at gå sammen og lægge et samlet pres på Vejdirektoratet og ministeriet via interesseorganisationerne..
  • Udfordringerne med langtidsparkering blev også drøftet.

Afslutningsvis fortalte KLS pureprint, medlem af Avedøre Holme mobilitetsnetværk, om hvordan de drøfter løsninger, der kan reducere trængslen for de daglige brugere af Avedøre Holme. Netværket har bl.a. skrevet et brev til kommunen med forslag til løsninger, herunder bedre forhold for cyklister. De har gennemført Avedøre Holme cykeluge, og arbejdet for flere dele-elbiler i området. Flere virksomheder er velkomne i netværket. Kontakt Trine Fedreheim på tfx@hvidovre.dk.