Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Byd ind på Big Science

Tegning af det kommende ESS i Skåne
Etableringen af nye forskningsanlæg i Skåne giver danske virksomheder gode muligheder for at byde ind som leverandører

Forskning Og forretning

Danmark er med i etableringen og driften af nye store forskningsanlæg inden for naturvidenskab, og netop nu opfører man ved Lunds Universitet i Skåne to store accelerator-anlæg, som ligner det, der findes på CERN i Schweiz. De to anlæg – ESS og MAX IV – kommer til at koste henholdsvis 15 mia. og 4. mia. kroner, og der er masser af opgaver at byde ind på – både i etableringsfasen, og når forskningsanlæggene overgår til drift.

ESS forventes klar til drift i 2019 og vil være fuldt udbygget i 2025, og MAX IV forventes at gå i drift i 2015.

Har din virksomhed mulighed for at byde ind?

Virksomheder, der kan levere ydelser inden for nedenstående områder har mulighed for at byde ind:

 • Ingeniørarbejde, konstruktion og beregninger (Engineering)
 • Materialebearbejdning
 • Magneter og magnetsystemer (permanente og elektromagneter, ”varme” eller superledende)
 • Vakuumkamre, pumper mv.
 • Kryogenteknologi (håndtering af fx flydende kvælstof og helium)
 • Robotsystemer og andet håndtering (remote handling)
 • IT systemer til datafangst, overvågning og styring (CODAC ”Command, Control and Data Acquisition”)
 • Strømforsyninger, UPS, krafelektronik
 • Sensorer, instrumentering og optik
 • Elektronik, RF- og mikrobølgeteknologier
 • Montage og installation
 • Bygninger, herunder el, VVS osv.

Desuden er der mange muligheder for at byde ind på etableringen af bygninger i forbindelse med forskningsanlæggene. Her er der brug for:

 • Affaldssystemer, herunder håndtering af risikoaffald
 • Brandalarmer og udstyr til brandbekæmpelse, sprinklere, nødbrusere
 • Punktudsugning og almen ventilation
 • Fundamenter for maskiner og udstyr
 • Installationsgulve
 • Indretning af køkken og kantiner
 • Låsesystemer og adgangskontrol (inkl. CCTV)
 • Autoklaveanlæg inkl. vogne og kurve
 • Affugtning
 • Klimarum og –skabe
 • Renrum og filtre
 • Laboratorieudstyr (borde, installationer mv.)
 • Trykluftinstallationer
 • Kabler til el, telefon og data
 • Belysning ude og inde
 • Eltavler mv.
 • Indretning af mødelokaler mv. (AV, mørklægning osv.)
 • Elevatorer, kraner og andet løftegrej

Hvor får jeg mere at vide?

Vil du vide mere, om virksomheders mulighed for at byde ind på ydelser til ESS og MAX IV i Skåne kan du kontakte Big Science Sekretariatet, som er bindeled mellem dansk erhvervsliv og store forskningsprojekter.

Besøg Bigscience.dk for mere information (nyt vindue).

 

Foto: ESS/Henning Larsen Arkitekter