Byggeri og erhvervsejendomme

Lokalplaner og byplanvedtægter

Hvis du skal bygge nyt eller ændre anvendelsen af din ejendom, skal du undersøge hvilken lokalplan eller byplanvedtægt, der gælder for ejendommen

Detailhandel

Her kan du læse om reglerne for placering af og størrelse på butikker i Hvidovre

Sammenlægning og nedlæggelse af bolig

Når du vil sammenlægge lejligheder eller nedlægge en bolig, skal du altid ansøge hos kommunen

Registrering af erhvervsejendomme i BBR

Ny og mere detaljeret registrering af erhvervsejendomme i BBR