Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Beredskab

Beredskabets indsatsleder ved brandbil
Beredskab drejer sig både om at forebygge brand, skader og ulykker - og om at rykke ud, når uheldet er ude

Forebyggelse og akut indsats

Redningsberedskabet i Danmark består af det kommunale redningsberedskab og det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsens beredskabscentre).

Beredskabet i Hvidovre Kommune varetages per 1. januar 2016 af Hovedstadens Beredskab, der er et §60 selskab, som omfatter København, Frederiksberg, Dragør, Albertslund, Brøndby, Glostrup, Rødovre og Hvidovre kommuner. Selskabet varetager såvel forebyggende som operative opgaver.

Beredskabet råder over 11 brandstationer. I Hvidovre Kommune er brandstationen beliggende på Avedøre Havnevej 37.

Få mere at vide

Brandvæsen

Hovedstadens Beredskab (nyt vindue)

Brandsyn

Hvis du vil vide noget om brandsyn - Hovedstadens Beredskab (nyt vindue) 

Brandfarlig virksomhed

Regler for brandfarlige virksomheder og oplag - Hovedstadens Beredskab (nyt vindue)

Akutte uheld med olie eller kemikalier

Er du eller din virksomhed årsag til et uheld, hvor der spildes olier eller kemikalier på jorden, i vandet eller i kloakken, er du forpligtet til straks at anmelde uheldet til kommunens miljømyndighed på 36 39 36 39.

Ser du spor efter uheld - eksempelvis oliespild, døde fisk eller lignende - så anmeld straks.

Ved akutte uheld med farlige stoffer - Ring straks 112

Brandtekniske installationer (ABA-anlæg)

Automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) - Hovedstadens Beredskab (nyt vindue)

Hvor er der krav til ABA-anlæg? - Hovedstadens Beredskab (nyt vindue)

Anmeldelsespligt: Forsamlingslokaler til mere end 50 personer

Ejere af forsamlingslokaler (fx mødelokaler, kantiner, restauranter o.l.) til mere end 50 personer har pligt til at anmelde lokalet til Beredskabet. Anmeldelsen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om bl.a. ejerens og den daglige leders navn, adresse samt telefonnummer mv.

Anmeldelse af lokale - Hovedstadens Beredskab (nyt vindue)

Vejledning om udarbejdelse af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte - Hovedstadens Beredskab (pdf)

Afbrænding og bål

Der er forbud mod afbrænding af enhver form for affald og lignende i Hvidovre Kommune, dog er det tilladt til sankthans at afbrænde haveaffald. Se regulativ for husholdningsaffald.

Afbrænding af bål m.v. er reguleret af Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (afbrændingsbekendtgørelsen) (nyt vindue).

Beredskabsstyrelsen har med baggrund i bekendtgørelsen udgivet en pjece om Grill, bål og ukrudtsbrænder - med omtanke (pdf).

Vejledende afstandskrav på side 8-10 i bilag 1 til Vejledning til afbrændingsbekendtgørelsen (pdf).

Opstilling og indretning af bålhytter og lignende må kun ske efter godkendelse fra Hvidovre Kommunes bygningsmyndighed.

Sankt Hans-bål

Sankthans-bål - Hovedstadens Beredskab (ny vindue)

Sankthansaften - Hovedstadens Beredskab (nyt vindue)

Fyrværkeri

Hvis du vil håndtere fyrværkeri - Hovedstadens beredskab (nyt vindue)

Midlertidig overnatning for mere end ti personer

Ved midlertidig overnatning for mere end ti personer i skoler, institutioner, klubhuse, private virksomheder og lignende skal der i hvert enkelt tilfælde søges om tilladelse hos Hovedstadens Beredskab.

Ansøg om midlertidig overnatning hos Hovedstadens Beredskab (nyt vindue)

Beskyttelsesrum

Kommunen har ansvar for beskyttelsesrum i kommunens område og står for opførelse, vedligeholdelse og drift af offentlige beskyttelsesrum. Kommunen bestemmer også, om der skal opføres private sikringsrum i kommunen.

Du kan læse mere om Beredskabsstyrelsens regler for sikringsrum mv. her:

Beredskabsstyrelsens regler (nyt vindue) 

Hvad siger loven

Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 (nyt vindue) 

Beredskabsstyrelsens hjemmeside, kan du finde både regler og vejledninger om brandforebyggelse m.v.