Støj, lugt- og luftforurening

Find det hurtigt

Brændeovne

Fyr rigtigt op i brændeovnen så du undgår at genere naboen med røg

Nabostøj

Støj fra naboen kan ikke helt undgås, men med gensidig hensyntagen kan I undgå problemer