Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Hvidovre som klimakommune

Have
I 2008 blev Hvidovre Kommune udnævnt til klimakommune af Danmarks Naturfredningsforening. Som klimakommune har vi forpligtet os til aktivt at yde indsats for vores klima

 

Klima og bæredygtighed - en del af hverdagen

Ved at indtænke bæredygtighed og klima i vores dagligdag stræber vi i Hvidovre Kommune efter at gøre vores til at kommende generationer kan leve i en sund og velfungerende verden.

Mere om klimakommunen 

Hvad er en klimakommune?

Som klimakommune har vi forpligtet os til at begrænse kommunens CO2-udledning med 2 % om året indtil 2025. Det, mener vi, er en start på en grønnere fremtid. I arbejdet med at reducere vores CO2 forsøger vi løbende at tænke miljø og klima på nye måder. Vores indsats deler sig i to:

  1. Renovering af vores bygninger, så forbruget af vand, varme og elektricitet bliver mindre
  2. Oplysning og undervisning, så vi bliver mere bevidste om, hvordan vi kan opføre os klimavenligt i hverdagen.

I Hvidovre Kommune arbejder vi ud fra den tankegang, at vi ved at stå sammen og bidrage lokalt, kan forandre og forbedre globalt – sammen gør vi Hvidovre grønnere.

Du kan læse mere om klimakommunekonceptet på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside (nyt vindue)

Hvad er en klimaambassadør?

Som klimakommune ønsker vi, at forankre klimabevidstheden lokalt i kommunen. Derfor etablerede vi i 2008 klimaambassadørordningen, som engagerer medarbejdere på kommunens institutioner i klimaarbejdet. Klimaambassadørerne brænder for klima og miljø. I fællesskab satser vi på at skabe opmærksomhed omkring miljø og klima og inspirere til energirigtig adfærd. Det gør vi  ud fra idéen om, at vi kun sammen kan gøre Hvidovre grønnere.

En klimaambassadør i Hvidovre Kommune er en medarbejder, der har påtaget sig at holde et vågent øje med energiforbruget på arbejdspladsen samt  motivere og informere kolleger om energivenlige vaner og adfærd. Klimaambassadørerne gør således en forskel for kommunen og klimaet gennem en vigtig lokal adfærdsindsats. 

Fokus i 2015

Adfærdsindsatsen i 2015 fokuserer på at videreudvikle klimaambassadørordningen. Den lokale forankring af klimaindsatsen skal fortsat øges gennem motivation og visualisering ude på arbejdspladserne. Drift- og Energiteamet giver gennem inspirationsdage, tværkommunale kurser og nyhedsbreve klimaambassadørerne viden om vigtigheden af CO2-reduktion og inspirerer til enkle og effektive tiltag, der kan ændre hverdagens adfærd. Desuden arbejdes der for øget opmærksomhed omkring CO2-reducerende adfærd gennem kampagner og konkurrencer:

I foråret har der været fokus på den verdensomspændende ’Sluk Lyset! – Earth Hour’- kampagne, hvor børneinstitutionernes og bibliotekernes klimaambassadører har formidlet vigtigheden i at støtte op om klimasagen. Flere end 700 børnehavebørn har lavet CO2-venlige bivokslys til at tænde under Earth Hour d. 28. marts, og de har lært, hvorfor det er vigtigt at spare på energien og slukke lyset.

I efteråret afholdes den tilbagevendende skolekonkurrence 'Klimaudfordringen'. Kommunens elever bruger den daglige undervisning på at lære om klimaforandringer foruden at tænke innovativt i skabelsen af tekniske og adfærdsmæssige løsninger til CO2-reduktion.

I slutningen af året vil der finde en stor ’feje for egen dør’- kampagne sted på Hvidovre Rådhusgrund, hvor den kommunale organisations ansatte vil gøre en indsats for at spare på både energi- og affaldsressourcer. Vi ønsker at etablere en gennemgribende adfærdsændring og blive foregangseksempel for alle ejendomme i kommunen.

Der er i 2015 blevet uddelt 100.000 kroner til klimaprojekter gennem Klimainitiativpuljen, hvilket har resulteret i regnvandstønder til Børneinstitutionen Krogstenshave, ladcykler med klima-logo til udflugter i naturen foruden plantekasser og vandbesparende toiletter til Børneinstitutionen Manegen, lyssensorer til Plejecenter Krogstenshave samt lyssensorer og elspareskinner til Tandplejecentret Enghøj.

Den tekniske del af klimaindsatsen fokuserer i 2015 på forbedringer af klimaskærm og indeklima på flere af kommunens bygninger. Disse forbedringer ligger primært i kommunens ESCO (Energy Service Company) projekt. Et ESCO projekt indebærer, at kommunen indgår en aftale med en privat ESCO-leverandør (i dette tilfælde Siemens), der via kontraktlige forhold påtager sig at gennemføre energioptimering af udvalgte bygninger samt påtager sig risikoen for, at bygherre får et lavere energiforbrug efterfølgende.
Projektets analysefase er påbegyndt i første kvartal 2015.
Andre tekniske fokusområder omhandler udskiftning til LED-belysning, energimærkning af ejendomme, optimering af energiaflæsning og en hjemmeside med overblik over Hvidovre Kommunes solcelleproduktion.

Tidligere projekter

I 2014 blev der afholdt fælles inspirationsdage med work-shops og netværksmøder opdelt efter faggrupper. Her blev erfaringer udvekslet og der kom adskillige ideer til adfærdsændrende tiltag på klimaambassadørernes arbejdspladser.

Gennem ansøgning til den såkaldte klimainitiativpulje på 100.000 kroner modtog fem klimaambassadører økonomisk støtte til at udføre konkrete CO2-reducerende tiltag på deres arbejdspladser i form af lyssensorer, plantekasser, drivhus og vandbesparende armaturer.

Årets klimaambassadør blev teknisk serviceleder på Frydenhøjskolen, Henrik Poulsen, for hans store indsats med både ressourcebesparelser og samarbejde med elever og lærere.

Klimaambassadørerne fik deres helt egen hjemmeside, klimaportalen, der giver målrettet inspiration og gode råd til at ændre adfærden i en mere CO2-venlig retning. Du kan se klimaportalen her (nyt vindue).  

I 2013 blev der sat særligt fokus på klimaindsatsen i daginstitutionerne i Hvidovre Kommune. Ideen bag projektet var at tænke klima ind i børnenes hverdag og hjælpe institutionerne til at spare på energien. Institutionerne prøvede et helt nyt koncept med ”grønne” plantekasser, der kunne indgå i det pædagogiske arbejde. Desuden blev der arbejdet sammen med institutionerne på udarbejdelsen af et idékatalog med klimaaktiviteter for børnene.

 

Vil du vide mere?

Er du nysgerrig omkring klimaindsatsen, er du meget velkommen til at skrive til Energitemaet i kommunen på klima@hvidovre.dk. Tjek også vores link-samling, hvis du ønsker yderligere information omkring klima og energi.

Nyttige links

Her er samlet en række links, som kan hjælpe dig til at få inspiration og viden om klima og miljø.

Om grøn adfærd og forbrug (nyt vindue)

Dansk forum om klima og energi (nyt vindue)

Danmarks Naturfredningsforening om klima og klimakommune-konceptet (nyt vindue)

Klimabevægelsen i Danmark (nyt vindue)

Verdensnaturfondens side om klima samt tips til adfærd (nyt vindue)

FN's klimapanel (nyt vindue)