Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Mellemstore olietanke

Mellemstore tanke er nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter

For mellemstore olietanke gælder der forskellige regler, der blandt andet drejer sig om lovpligtig:

  • Installation af volumenmåler eller timetæller
  • Inspektion og tæthedsprøvning
  • Udskiftning af visse nedgravede stålrør

Læs mere om mellemstore olietanke

Inspektion og tæthedsprøvning

Anlæg med enkeltvæggede olietanke skal inspiceres og tæthedsprøves med følgende intervaller:

  • Hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 10. år 
  • Hvis tanken ikke er indvendigt korrosionsbeskyttet: mindst hvert 5. år 

Tæthedsprøvningen skal også omfatte tankenes rørsystemer. 

Hvis tanken har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, bortfalder kravet om tæthedsprøvning af tank og rørsystem dog. Men tanken skal stadig inspiceres.

Dobbeltvæggede tanke og rørsystemer, der er tilsluttet et overvågningssystem, er undtaget kravet om tæthedsprøvning men skal stadig inspiceres.

Inspektionen og den tilhørende tilstandsrapport skal være udført efter retningslinjer, som er beskrevet i olietankbekendtgørelsen (nyt vindue), og af en særlig sagkyndig. Sidstnævnte medfører, at tankejeren/-brugeren skal sikre sig, at den udførende har erfaring eller uddannelse indenfor området.

Volumenmåler eller timetæller

Tankene skal have installeret volumenmåler eller timetæller til opgørelse af forbruget. Disse forbrugsdata skal bruges til at lave den lovpligtige beholdningskontrol. Beholdningskontrollen skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab – dog mindst hver 14. dag.

Du skal føre en journal over målinger og regnskab. Hvis du vurderer, at der er mindre beholdning eller større forbrug end forventet, skal du informere os samt finde årsagen til afvigelsen.

 

Udskiftning af nedgravede stålrør

Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installation.