Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Jordforurening

Jordforurening kan være forårsaget af mange ting, men skyldes ofte uheld i forbindelse med håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere om jordforurening

Hvilke grunde kortlægges som forurenet ?

Hvis en grund er kraftigt forurenet, eller der er mistanke om en kraftig forurening, kortlægges grunden på vidensniveau 1 (mistanke om forurening), eller vidensniveau 2 (Konstateret forurening).

Det er Region Hovedstaden, der er kortlægningsmyndighed. Dvs. at det er regionens opgave at opspore, undersøge, kortlægge og oprense forureninger. 

Til at opspore forureninger har Region Hovedstaden gennemgået Hvidovre Kommunes arkiver og gamle telefonbøger. Her er der søgt efter tidligere aktiviteter og virksomheder, hvor man erfaringsmæssigt ved, at det kan betyde en jordforurening. Det kan ses på https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution, hvilke grunde der er kortlagt enten med mistanke om forurening V1 eller konstateret forurening V2. Når en grund er blevet kortlagt, kan den igen udgå af kortlægning, hvis den oprenses, eller det viser sig ved undersøgelser, at der alligevel ikke er jordforurening på en grund kortlagt på mistanke niveau (V1). 

Få mere viden om jordforurening og kortlægning af grunde på Region Hovedstadens hjemmeside: 

Region Hovedstaden (nyt vindue)

Regler for kortlagte grunde

Du skal have kommunens tilladelse (§8 tilladelse)til grave-, bygge- eller anlægsarbejde, eller hvis du ændrer arealanvendelsen til noget mere følsomt fx bolig. Dog behøver du ikke tilladelse til almindeligt havearbejde.

Det skal en §8-ansøgning indeholde (pdf) 

Hvis du skal flytte jord fra en kortlagt ejendom, skal flytningen anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske via FlytJord.dk

Opdager du en forurening

Hvis du støder på jord, som lugter (fx af olie) eller er misfarvet, har du pligt til at standse arbejdet og give kommunen besked med det samme. Inden du begynder eller fortsætter med at grave, skal kommunen vurdere, hvordan du skal forhold dig til forureningen, og om den skal kortlægges eller fjernes.