Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Jord og grundvand

Her finder du information om jordforurening i Hvidovre Kommune. Du kan læse om områdeklassificering af lettere forurenet jord i byzonen, om hvordan du bedst bor på lettere forurenet jord i byen, og om hvilke regler der gælder, hvis du skal flytte jord eller opdager en forurening. Endelig kan du også finde regler for etablering, drift og sløjfning af villaolietanke.

Jordforurening

Jordforurening kan være forårsaget af mange ting, men skyldes ofte uheld i forbindelse med håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Områdeklassificering

Pr. 1. januar 2008 trådte nye regler på jordforureningsområdet i kraft. De nye regler betyder, at al jord i byzone som udgangspunkt klassificeres som lettere forurenet

Jordflytning

Her kan du se hvilke regler du skal være opmærksom på, når du flytter jord væk fra din ejendom

Boringer

Skal du bore i Hvidovre Kommune?

Genanvendelse af asfalt

Hvis du ønsker at udlægge knust asfalt, skal du henvende dig til Center for Plan og Miljø

Mellemstore olietanke

Mellemstore tanke er nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter

Tømning af badebassin

Hvidovre Kommune anbefaler, at man bruger klorfrit rensesæt til store badebassiner

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse 2017 har til formål at sikre et overblik over de initiativer, der skal iværksættes, for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource i Hvidovre Kommune